DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Redni broj
N O ti;.oCLp
t)
° «--.
.
Pi
.
. .
.
04
. ..
04
3 .o
..
a,
-! O
w
.
o
pCD
N3
d
c
o<
»a
o
C
O
04
11
. "^
.
3
.
.
^
S.>
S(ti
(. .m:.
S-
.
51
s"
.
.
"^
.
3
.
´^
.
a. .< >
r
O
<
>
cl
>
o
D3
..
>
1=1 o >
3 >
NO
s o
04 P.
.
3. o
00
^..I
...-o
oo
´^ Kl
OJ
*aOOco
...
.oos
..
U/
oc
^
«
o
00
.o
...
^ o
CT5
IO

_bO..II>2
1—
t -
ce
I>S
.
.
.
I
os
o
o
pb«
o
I
oc Oocco
o o
o
§
I..
ČD *» csOJ
.b..
I i
*» o o
CDOoI II I
.....
I
.^
OO
I
. o o o
.
...
I
a>
L05
^
.^
o 3
>.
O
o
C
>
O
o
d
?o
d
N I
.
0W
I*"
l i
Il i
I I
o
..
II
I
I
I
I I I
o
o.
§0 4
3. ^
o o o
O
( 0
|4S
>
N
>


238
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 53     <-- 53 -->        PDF

0.
o
II
QO
O I I I I I I I . I I I I I I i I I I I I I I I I
< o
. o(?j
j «# *- lO o o lO
´ r-i o i
era . ^ I I .
. w
iN
P
PS
Q
O
WJoOI I I o
o
o
I !.
I I I I { IS I I I .co
o lO
O O CM o .^
— 05 O to 1..
00 .. ^ ea I -^
I I I I
to
Oa! o I I I I I I I I I I s I I I I I I I l O to o
g
< craoo oooc´-´ <....>..~.~ — c-iooa *i-ioo5oiooa5oooooooooo 2 CTTti-i-Hoioto—´«ctoo´4i(Noooo>o 00 oJO
*
.
UJ »n cu CO .. CD 00
e bD° 3
1..
O
O 6 s I II . I I I II I . I II I I I II II II I I I 1 cd
. § :^
>u >
2 u^
>
oiX 3 te
< » E . 3
<
<
QN
»-<
os
.. o
o

>
o
cd .
S te
3
..
.
—(&..
as>.

a
bD . ^
.—»
.X
^
X
>
.
X
trt
w
3
0)
T i
hn
^
.)
. c
..
o
trt
HŽ E
o
Ig-a
o J!^
iS > C o o ..
t, .
i *
. CD
X a
L ^
S 3
3 X
>m m
m TO
>
t i |,. -c
5 =e
> OJ g ^
c °
cS «
bjO´O
oj
.
-nS.. >
SH « o
.a ^ t«,
O o)" cl
L cd ..
o
t. -rt
.. o
.. cd

cd S
cd >
cd
ja
cd
3
cd >
O
a ir
cd 3
L;>. cd
3 > "
te 3
. ^ SH
-1-» o
td
co
O "O
. cd
td--!
>zj X
rt N .
^ cd
Ž|tP
5i^ 0) o
P.
-I -r-, O
3 X
cd cd 2
> SH 3
te Eli3
cs V.
3 «1
td 3
o^ftffl bo
.5 .2 3 .-.
tUD i ; N - >
3 Si Illil
....
>. si; bu N 3b " ~
cd´ o >N .iJ .
a w o
.
. 0) rt -r-i^—´
rt.^q N o
>. S-i .. -f—» o S, rt ´o o
^. ^ . O .
silili
cd 3 .
I a « 3
3 SH
t« cfi >
´o -o .a
O (5 >
5 S cl) O O sti ft & OJ o to 2 >tn
."* .´ 5 ti 5 m . SH .; >. i: wi N 3 . o s ^^ ^. ´s ....^..........^........(1..0.(1<^
^
3ft3
d
u
3
mo
t i
ft
..
co
3
.
OJ
tH
bB
cd
N
."´^
« S
*> 3
05
t i
.. J
G
.


(ojq ...-.


239
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 54     <-- 54 -->        PDF

CSI
a-
W N1 .
N Ti´
3
(. {13
o
S. c
tu" 3
<1 f"
pj O
o
N N
-^ .. 0( ..
.. p
ii . i-i . I-!
.|?
5.
P o
3 <
O P
513 .
.
p
3
t—I.
o
rt
1
P
tsi<
<
p
3
d do 3 3 .
o
3 ´
3,
o ´
P. O
´ o< to 1-.
W^ o
.<
" g
<; po
a-o-
c
3
o&
t-J . t_i . .-^
a
w . . . S
o . . . o
00 . h*^ rf*-a
05 rf^ O O m
h-i . . k-i
1*^ 00 05 .. .
.
P
...
p
s
O
1>
o
>
>
.
?1 o o
I.
to
ti
lf» .. I-"
p p po
O O 05
O O 00
o o o
8
8
o s o
co
00 00 09 co
O O O O"
I I II
00 I-" O" 00
-> .. CO 00 4 ^
00 02 bo os ..
.. cc *— os c«
00 05 I-* bS ..
cc I-" * » a
os
Ili. ^ .. c o
00
o
t 4
c
c
c
>
w
o
o
a se
I
s
o
00
00
1 ^
CD c.
N I
.
>
2!
w o
o
d
I!
o
o
.
r>9


c


240
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STANJE IMOVINE I ZAKLADA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA


KONCEM GOD. 1942.


Vriednost


koncem koncem


PREDMET Opazka


god. 1941. god. 1942.


Kuna Kuna


A. STANJE IMOVINE:
I. Aktiva
Blagajničko stanje u gotovom novcu 53.992 21.550
Blagajničko stanje u effektima . . . 446.849 448.034
Inventar: namještaj 18.680 18.680


knjižnica . 67.340 60.900


muzej 40,000 40.000
Nekretnine: Zgrada šumarski dom . . 2,500.000 2,500.000
Potraživanja 17.605 21.555


Ukupna aktiva 3,134.466 3,110.720 35


II. Pasiva
Dug


III. Opetovanje
Ukupna aktiva 3,134.466 3,110.720 35
Ukupna pasiva
čista imovina 31. prosinca 1942. . . . 3,134.466 3,110.720 35


B. STANJE ZAKLADA:
Pripomoćna Koroškenjijeva zaklada . . 207.467 209.697
Literarna Borošićeva zaklada . . . . 3.227 88 3.638


U Zagrebu, 31. prosinca 1942.


Predsjednik: Blagajnik:
Ing. A. Abram´ović, v. r. O. Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:
Ing. .. Pećina, v. r. Ing. .. Mujđrica, v. r.


241