DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Na priloženoj karti (si. 4.) prikazali smo granice dosezanja nekih, za nas naročito
značajnih florističkih predstavnika. Najznačajniji predstavnik panonske
flore na Podravskim piescima bez sumnje je trava
Festuca vaginata. Ta vrsta raste samo u Panonskoj nizini, te je na karti prikazan
cieli njezin areal. Pontsko-sarmatski florni elemenat predstavljen je na karti zapadnom
granicom areala vrste Tragopogon breuirostris, subatlantski elemenat zastupljen
je vrstom Corynephorus canescens, dok je dosezanje, za naše pieske tako značajnog
baltičkog elementa prikazano južnom granicom areala naše značajne pješčarke Thymus
serpyllum ssp. ......... Granice dosezanja pojedinih predstavnika panonskog,
pontsko-sarmatskog, subatlantskog i baltičkog flornog elementa prikazuju nam, kako
je zanimljiv u floris´tičkom pogledu položaj naših piesaka.


Upoznavši najznačajnije predstavnike pojedinih flornih područja, osvrnut ćemo
se ukratko namišljenjepojedinih autora obzirom na razširenje
i podrietlo pontsko-sarmatskog, baltičkog i panonskog flornog
elementa u našim krajevima.


>´*^"´ Corifntpfierui cantittm ^ Jh^musserptfUum ssp. ierp^Uum. ,
_----- Fesluea vaginata Podravski pijesci
-...´ Tragopogon brtvirosirti


SI. 4. Granice dosezanja značajnih florističkih predstavnika za Pieske.


Pitanjem pojavljivanja pontsko-sarmatskog flornog elementa u Hrvatskoj bavili
su se Adamovi ć (1909.) i . o r v a t (1928.). Oni iztiču razliku između pontsko-
sarmatskog i ilirskog flornog elementa. Kod toga razčlanjivanja naše flore smatraju
oni pontskim odnosno sarmatskim onaj skup stepskih vrsta, koji ima srediste
svog razširenja u Južnoj Rusiji, a u Srednju je Evropu prodro tek za vrieme suhog
kseroterma Pontsko-sarmatske vrste prodrle su u Panonsku nizmu naseljujuci prostrana
područja prapora, a od tamo su, šireći se uz pojedine riečne doline, doprle
duboko u Alpe. Horvat (1928.) upozorava na razširenje pontskih vrsta u Koruškoj,
gdje one čine odvojenu naseobinu unutar područja alpske flore. Tako su vrste Potentilla
arenaria i Alyssum montanum prodirući uz rieku Dravu- doprle u Korušku
preko Podravskih piesaka. Te dvie značajne pontske vrste dosižu u Koruškoj zapadnu
granicu svog razširenja, dok prelazeći u ilirsko područje stvaraju vrlo često
vikarirajuče vrste. . -^ —


222