DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

...........


tieleocharis palustris (L.) R. Br. Đurđevac. (..).
..... vulpina L. Đurđevac. (..).
..... ....... Schreb. Đurđevac. (..).
..... contigua ..... var. typica AG. Đurđevački piesci .(Š.).
..... leporina L. var. typica. A. G. Đurđevački piesci. (š.).
..... gracilis Curt. Đurđevački piesci. (..).
..... nitida Host. Đurđevački piesci. (S.).
..... hirta L, Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Kraljeva jama. Kalinovac. Molve. (..).


Braunovo. Imovinski piesci. (S.).


Liliaceae.


Allmm sphaerocephalum L. Molvanskl piesci (S.).
Muscari tenuiflorum Tauscli. Đurđevački piesci. (..). Đurđevački pašnjak. (S.). U Hrvatskoj još:


Kakanj-Doboj. šulca. Jajce. (Fl. ...).
Muscari comosun (L.) Mili. Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevac. Molve. Kalinovac. (S.).
Asparagus officinalis L. Đurđevac. (..). Đurđevački pašnjak. Braunovo. (S.).


Orchidaceae.


Orchis coriophora L. Molve. (..).


2. Biljnogeografski položaj Podravskih piesaka.
Areali pojedinih podravskih pješčarki vrlo su različita oblika, budući da se na
Podravskim piescima sastaju različiti florrii elementi. Napose je značajno, da pojedini
predstavnici pješčane vegetacije imaj a ovdje granicu svoga dosezanja, što je u
vezi sa geografskim položajem naših piesaka. Oni leže na zapadnom rubu Panonske
nizine, pa se na njima sastaju florni zastupnici Srednje Evrope sa panonskom
florom, -što se odrazuje u sastavu vegetacije, koja se odlikuje većim brojem značajnih
vrsta.


Pored obćenito razširen^h kozmopolita (Chenopodium alhum, Erigeron canadensis,
Cynodon dactylon) i polukozmopolita (Convolvulus arvensis), pa vrsta, koje su
razširene u holarktičkom flornom području, kao na pr. Agrostis alha, zatim vrsta
koje su razširene po čitavoj Evropi (Hieracium pUosella, CerastiuTn semidecandrum,
Echium vulgare, Vicia lathyroides) ili samo na njezinom južnom dielu (Stachys
recta, Kohlrauschia prolifera) i napokon u našim krajevima vrlo razprostranjenog
eurosibirskog flornog elementa (TrifoUum arvsnse, Euphorhia cyparissias, Plantagolanceolata, Artemisia campestris, Salsola kali, ..... hirVa), naći ćemo na našim piescima
i vrste, koje su za prosuđivanje flornog značaja Podravine od posebne važnosti.
Tako je vrlo važan panonski florni elemenat zastupljen sa dvjema, za naše pieske
vrlo značajnim vrstama (Festuca vaginata i Linaria genistifolid var. angustifolia).
Pontsko-sarmatski florni elemenat zastupaju u sastavu naše zadruge sliedeće vrste:


Centaurea rhenana Corispermum nitidum
Plantago indica Kochia arenaria
Silene otites Koeleria glauca


Scahiosa ochroleuca Anthemis ruthenica
Hieracium echioides Onosma arenarium ssp. pyramidatum


Tragopogon hrevirostris Potentilla arenaria


Pored pravih pontskih i sarmatskih vrsta rastu na piescima vrste, koje imaju žarište
svoga razš´renja pomaknuto prema jugu, pa ih zovemo pontsko - mediteranskim
vrstama. Takve su vrste: Crepis rhoeadifolia, Alyssum montanum i Hypericum veronense.
Od vrsta čije je mediteransko porieklo očito, spominjem vrste Tunica saodjraga
i Allium sphlaerocephalum, dok su druge, kao na pr. Eryngium campestre i
Teucrium chamaedrys submediteranske, t. j . imaju najjače razširenje u mediteranskim
krajevima, ali se obilno pojavljuju i u srednjem dielu Evrope. Značajna vrsta
Polygonum arenarium smatra se pontsko-aralokaspijskim elementom.


Za razliku od mnogih drugih pješčanih područja Panonske nizine, naši se piesci
odlikuju obilnim pojavljivanjem baltičkog i subatlantskog flornog elementa, koji dosižu
tamo južnu granicu svojih areala. Baltički florni elemenat zastupa na našim
piescima vrlo značajna majčina dušica pješčarka (Thymus ........ ssp. serpyllum),
dok je subatlantski florni elemenat zastupljen vrstom Corynephorus canescens,
tom najizraziti]om predstavnicom biljnog pokrova evropskih kopnenih pješčara,
zatim vrstom Jasione montana, pa vjerojatno umjetno zasađenim, ali ipak vrlo
značajnim zečjakom (Cytisus scoparius).


/7. r


221