DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Lemnaceae.


Lemna minor L. U bari na Braunovu. (S.): ,-^
Gratnlneae.


Koeleria glanca (Sch.). PC. Đurđevac. (..). U Hrvatskoj još pješčani humci u šestinama i Mar


kuševcu. Rude kod Samobora. (Fl. cr.). ,
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Črešnjevica. (..).
Eragrostis megastachya (Koel.) Lk. Đurđevac. Crešnjevica. (..).
Briga media L. Đurđevački piesci (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Cynosurus cristatiis L. Đurđevački piesci. (Š.). Vukosavljevica. (S.).
Dactylis glomerata L. Đurđevački piesci. (š.). Vukosavljevica. (S.).
Poa annua L. Đurđevački piesci. (Š.). Imovinski piesci. (S.).
Poa pratetisis L. var. vulgaris Gaud. Imovinski piesci. (S.).
Poa pratensis L. f. setacea (Hoffm.) Doli. Đurđevački piesci (š.j.
Poa remota Forselles ? Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevački piesci. (Š.).
Poa compressa L. var. polynoda Asch. et Graeb. Imovinska lugarnica. (S.).
Poa bulbosa L. var. vivipara. Đurđevac. Kraljeva jama. (..). Đurđevački piesci. (S.). Imovinski i


Kloštarski piesci. (S.).
Poa angustifolia L,. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (g.). Đurđevac. Imovinski piesci. (S.).
Glyceria fluitans (L.) R. Br. Brojno na vlažnim livadama. Đurđevac. (..).
Pestuca vaginata W. .. Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Raširena. (S.). U Hr


vatskoj jedino na Podravskim piescima.
Eestuca duriuscula L. BraUnovo. (S). >
Vulpia myuros (L.) Gmel. Đurđevački piesci. (Š.). Đurđevac. (S.).


Bromus hordeaceus L. var. leptostachys ..... Đurđevački piesci. (Š.).
Bromus hordeaceus L. var. typicus ..... Đurđevac. Molve. Kalinovac. (..).
Bromus hordeaceus L. var. contractus A. G. Imovinski piesci. (S.).
Bromus hordeaceus L. var. nanus A. G. Đurđevački piesci. (š.). Iztočno od Đurđevca. (S.).
Bromus squarrosus L. Kalinovac. (..). Đurđevački piesci. (š.).
Bromus tectorum, L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. Kalinovac. (..). Đurđevački


piesci. (Š.). Đurđevac. Kalinovac. Kališćančiš. (S.).
Bromus sterilis L. Đurđevački piesci. (Š.). ^
Lolium m,ultiflorum Lam. ssp. eaudini (Pari.) A. G. Đurđevački piesci. (š.).
Lolium perenne L. Vukosavljevica. (S.).
......... repens (L.) Beauv. Đurđevački piesci._ (Š.). Vukosavljeviea. Braunovo. Kloštarski


piesci. (S.).
Secale cereale L. Često se sije.
Cynodon dactylon (L.). Pers. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Molve. (..). Raširena. (S.).
Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. typica A. G. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..).


Đurđevački piesci. (š.). Raširena. (S.). U Hrvatskoj još: Kalnik. Sudovac. Psarjevo. Zagreb.
Samobor. Daruvar. Stražeman. Pleternica. Požega. I drugdje u Hrvatskoj, ali vrlo riedko.
(Fl. cr.).


Corynephorus canescens (L.) Beauv. var. lobata A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Holcus lanatus L. Đurđevački piesci. (Š.). Brezik na Braunovu. (S.).
Aira caryophyllea L. Đurđevački piesci. (Š.).
Trisefum flavescens (L.) R. et Sch. Đurđevački piesci. (Š).
Agrostis alba L. Veseli Brieg kod Prugovca. (S,).
Agrostis alba L. var. gigantea .... Vukosavljevica. (S.).
Agrostis alba L. f. diffusa Koch. Đurđevački piesci. (š.). Molvanski piesci. (S).
Agrostis canina L. var. varians A. G. Uz baru na Braunovu (S.).
Agrostis canina L. var. stolonifera Blytt. Đurđevački piesci. (š.).
Apera špica venti P. .. Đurđevački piesci. (š.). Molvanski piesci. Imovinska lugarnica. Vuko


savljevica. (S.).
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Molvanski brieg.
(S.).
Anthoxantum odoratum L. f. umbrosum Bolle sf. laxum A. G. Đurđevafikl piesci. (Š.). Imovinska


lugarnica. (S.).
Anthoxanthum odoratum L. f. tenerum A. G. Molvanski piesci. (S.). .
Anthoxanthum odoratum L. f. strictum A. G. Đurđevački piesci. (š.).
Anthoxanthum odoratum L. f. longiaristatum Celak. Đurđevac. Kalinovac. (..).
Panicum crus ... L. Braunovo. (S.).
Tragus racemosus (L.) Desf. Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj jedino u primorskim krajevima. Ne


stalna. Bileće. (Fl. ...).
Setaria viridis (L.) R. et Sch. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. (..). Lugarnica. Imovinski
piesci. (S.).


Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Đurđevački i^iesci. (š). Braunovo. (S.). Slavonija uz putevešume, ali riedko. Sriem (Fl. cr.). Banja Luka. U Hercegovini češća. (Fl. ...). U Primorju
tvori zadrugu Brometo-Chrysopogonetum grglli Horvatič 1934.


Juncaceae.


Juncus conglomeratus L. var. tgpicus A. G. Braunovo. (.S.).
Juncus conglomeratus L. f. subuliflorus A. G. Đurđevački piesci. (fi.).
Luzula multiflora (Ehrh. Lej. var. typica A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Luzula multiflora (.Ehrh.) Lej. var. pallens A. G. Đurđevački piesci. (Š.).
Luzula campestris (L.) DC var. genuina Asch. Đurđevački piesci. (..). Imovinska lnjgarnica. Klo


štarski piesci. (S.).


220