DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Rubiaceać.


Galium pedemontanum AH. Imovinski piesci. (S.).
Galium cruciatum (L.) Scop. Đurđevački piesci. (Š.). .
Galium aparine L. Đurđevački piesci. (š.) Imovinska lugarnica. (S.).
Galium Valantia Weber. Imovinska lugarnica. (S.).
Galium, parisiense L. var. leiocarpum Tausch. U jednoj dolinici između Đurđevca i Molva. (Gjš.).
Galium, palustre L. Uz baru na Braunovu. (S.).
Galium verum, L. Đurđevački piesci. (š.).
Galium silvaticum L. Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. (S.).


Caprifoliaceae.
Sambucus nigra L. Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. (S.).


Valerlanaceae.


Valerianella locusta (L.) Betcke. Đurđevački piesci. (š.).


Dlpsacaceae.
Knautia arvensis (L.) Coult. var. polpmorpha (Schmit) Szabo. Vukosavljevica. (S.).
Scabiosa ochroleuca L. Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. (S.).


Campanulaceae.


Campanula patula L. Đurđevački piesci.. (š.).
Jasione m,ontana L. Đurđevački piesci. (Gjš. .. š. U.). Na čitavom području. (S.).


Compositae. /
Solidago serotina Ait. Imovinska lugarnica. (S.).
Bellis perennis L. Đurđevački piesci. (š.).
Erigeron canadensis L. Po đurđevačkim piescima na hiljade. (..). Đurđevački piesci. (U.). Na
čitavom području. (S.).
Erigeron annuus (L.) Pers. Uz baru na Branunovu. (S.).
Filago arvensis L. Dosta obično na Đurđevačkim piescima. (Gjš.).
Filago germanica L. Vukosavljevica. (S.).
Filago minima (Sm.) Pers. Đurđevački piesci. (š.).
Bidens cernuus L. Piesak uz potok kod Črešnjevice. (..).
Anthemis ruthenica .. .. Đurđevački piesci. (Gjš.). Pokriva velike prostore na piescima. Na
živim piescima leži povaljeno, a uz živice okomito. (..). Na čitavom području. (S.).
Achillea collina Becker. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Imovinska lugarnica. Braunovo.


(S.).


Achillea pannonica Scheele. Đurđevački piesci. (Gjš.).
Chysanthemum leucanthemum L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinski piesci. (S.).
Artem,isia vulgaris L. Đurđevac (..).
Artemisia campestris L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac, črešnjevica. Kraljeva jama. Kali


novac. (..). Kališćančiš. Đurđevac. Imovinska lugarnica. (S.).
Senecio vulgaris L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska šuma. (S.).
Senecio jacobea L. Vukosavljevica. (S.).
Carlina vulgaris L. Imovinska lugarnica. (S.).
Centaurea Tauscheri Kerner: Po Gjurašinu obično kod Đurđevca. Kasnije nije nasađena.
Centaurea jacea L. Črešnjevica. (..). Molvanski piesci. (S.).
Centaurea rhenana Bor. Črešnjevica. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (U. š.). Vrlo raširena.


(S.). U Hrvatskoj još: željeznički nasip u Banji kod Karlovca. (J. Hrv.).
Centaurea cyanus L. Đurđevački piesci: (š.). Kloštar. Molve. (S.).
Centaurea Fritschii ...... Molvanski piesci. (S.). ´ .
Lapsana communis L. Đurđevački piesci. (š.).
Hypochoeris radicata L. Svračkovica. (..) Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. Kloštarski piesci.


(S.).
Leontodon danubialis Jacq. Đurđevački piesci. (.. š.).
Leontodon taraxacoides (Vili.) Merat. Piesci, vlažne livade i brezik kod Vukosavljevice. Đurđevac.


(..). Uz baru na Braunovu. (S.).
Tragopogon brevirostris DC. Đurđevac. Molve. (..). Braunovo. (S.). Nova vrsta za Hrvatsku.
Tragopogon dubius Scop ssp. major (Jacq.) Vollmann. Đurđevački piesci. (Š.). Lugarnica. (S.).


U Hrvatskoj još: Sv. Jelena i Toplik. čerević. Zemun. Otok Hvar. (Fl. cr.). Selište kod


Drežnika. (J. Hrv.). U Hrv. Primorju dosta česta. (Hrv. Pr. Pl. cr.).
Tragopogon pratensis L. ssp. eu-pratensis Tliell. Đurđevački piesci. (g.). Imovinska lugarnica. (S.).
......... obliguum (Fr.) Dahlst. Đurđevački piesci. (Š).Bagremik kod imovinske lugarnice. (S).
Sonchus asper (L.) ... Đurđevački piesci. (š.).
Lactuca quercina L. Đurđevački piesci. (š.). Imovinska šuma. (S,).
Crepis rhoeadifoUa .. .. Đurđevački piesci. (G.I.4.). Vlažne livade i piesci. Kraljeva jama. Đur


đevac. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Braunovo. Lugarnica. Kališćančiš. (S.).
Crepis capillaris (L.). Wallr. Imovinska lugarnica. Braunovo. Molve. Molvanski pjesci. (S.).
Crepis tectorum L. Đurđevački piesci. (š.).
Hieracium pilosella L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Iza imovinskih vinograda kod Đurđevca pravi sa


lišajevima velike pokrove po piescima i ledinama. (..). Đurđevački piesci. (š.). Kališćančiš.


Kloštarski piesci. (S.).
Hieracium Bauhini Bess. Đurđevački piesci. (S.).
Hieracium echioides Lumn. ssp. echioides N. P. Đurđevački piesci. (š.). Braunovo. MolvansM


piesci. (S). U Hrvatskoj još: Piesci u Sriemu. (Mag. fl.).


219