DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Cytisus ratisbonensis Schaeff. ssp. biflorus (L´Herit. em. Koch) Gams. Lugarnica. (..). Kloštarski
piesci. (S.). Nova vrsta za Hrvatsku. Hirčev primjerak je tipičan za podvrstu biflorus, dok je
moj pomalo dlakav i na gornjoj strani listova.


Medicago lupuUna L. Đurđevac. (..).
Medicago minima (L.) Desr. Đurđevački piesci. (Š.). Molvanski piesci. (S.).
Trifolium pratense L. Đurđevački piesci. (Š.).
TrifoUum incarnatum L. Đurđevac. (..). Kloštarski i Molvanski piesci. (S.).
Trifolium arvense L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevački piesci. Mnogobrojno i značajno! (..).


Đurđevački piesci. (U. š.). Obično na Podravskim plescima. (S.).
Trifolium repens L. Đurđevački piesci. (Gjš.). TJ velikim hrpama na vlažnim livadama. Đurđevački
piesci. (..). Đurđevački piesci. (š.). Uz baru na Braunovu. (S.).
Trifolium campestre Schreb. Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Kallnovlčki i Đurđevački
piesci. (S.).
Lotus corniculatus L. Molvanski i Đurđevački piesci. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Vukosavlje


vica. Kališćančiš. Uz baru na Braunovu .(S.).
Robinia pseudacacia L. Đurđevački piesci. (š.). Sadi se po svim Podravskim plescima. (S.).
Astragalus onobr´ychis,L,. Đurđevac. (..).
Coronilla varia L. Molve. (..). Đurđevački piesci. (š.). Uz baru na Braunovu. (S.).
Vicia hirsuta (L.). Gray. Mnogo oko lugarnice 1 u susjednom dolu Semerajevu. (..). Kališćančiš.


Kloštarski piesci. (S.).
Vicia villosa Roth ssp. eu-vilosa Cavillier. Molve. Kalinovac. Đurđevac. Sva nalazišta na živom
piesku. (..). Brezik uz baru na Braunovu. (S.).
Vicia lathyroides L.^ Đurđevac. (..). Đurđevački piesci. (š.). Lugarnica. Molvanski, Imovinski i
Kloštarski piesci. (S.).
Vicia grandiflora Scop. Među usjevima i na piesku kod Đurđevca. (..). Đurđevački piesci, (š.).
Lugarnica. Kloštarski piesci. (S.).


Geranlaceae.


Geranium robertianum L. Đurđevački piesci. (Š.).
Geranium pyrenaicum Burm. Đurđevački piesci (Š.). Kloštarski piesci. (S.).
Erodium cicutarium (L.) L´Her. Đurđevac. Molve. (..). Đurđevački piesci. (Š.). Imovinska lugar


nica. (S.).
Euphorbiaceae.


Euphorbia cpparissias L. Đurđevački piesci. (š.). Na čitavom području. (S.). *
Euphorbia esula L. Brezik uz baru na Braunovu. (S.).


Vitaceae.


Vitis vinifera L. Sadi se na čitavom području. (S.).


( Malvaceae.
Abutilon avicennae Adans. Vukosavljevica. (..).
Malva neglecta Wallr. Molvanski piesci. (..).
Malva alcea L. Đurđevac. (..). Imovinska lugarnica. (S.).
Hibiscus trionum L. Napušteno polje na Molvanskim plescima. (S.).


Gutlferae.


Hypericum perforatum L. van veronense (Schrank.) ..... Đurđevački piesci. (Gjš.) Kalinovac.
Đurđevac. (..). Čistina u borovoj šumi na Đurđevačkim plescima. (U.). Đurđevački piesci.
(Š.). Na čitavom području. (S.). ´ , / ´


Clsta«eae.
Helianthemum ovatum (Viv.) Đun. Vukosavljevica. (..).


Violaceae.


Viola Kitaibeliana R. et Sch. Đurđevac. (..). Kališćančiš. (S.). U Hrvatskoj je do sada nisu lučili
od šire vrste V. arvensis .......
Viola arvensis ....... Đurđevački piesci. (U.). Đurđevački piesci. (š.). Kališćančiš. (S.). -


Oenotheraceae.


Epilobium, lanceolatum Seb. et .. Đurđevački piesci. (š.).
Oenothera biennis L. Đurđevački piesci. (..). Đurđevački i Molvanski piesci. (S.).


UmbelUferae.


........ campestre L. Đurđevački piesci. (Gjš.). Đurđevac. Kalinovac. Vukosavljevica. (..). Imo


vinski piesci. (S.). ^ ,
Pimpinella saxifraga L. ssp. eu-saxifraga Thellung. Vukosavljevica. (..).
Seseli annuum L. Đurđevac. (..).
Peucedanum oreoselinum (L.) Mnch. Đurđevački piesci. črešnjevlca. (..). Đurđevački piesci. (š.).


Lugarnica. (S.).
Daucus carota L. ssp. carota (L.) Thellung. Đurđevački piesci. (š.). Livada uz berek na Braunovu.
(S.).
Pirolaceae. ,
Pirola chlorantha Sw. Đurđevački piesci. (š.).


Ascleplađacea*.


Asclepias syriaca L. Imovinska lugarnica. (S.).


217