DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 67. SRPANJ—KOLOVOZ 1943.


Prof. ing. STANKO FLOGL, Zagreb:


O NASADIMA UZ CESTE


(BEPFLANZUNG DER STRASSEN)


O nasadima uz cestu djelomično bilo je već govora u ovom listu*. No kako nasadi
niesu od interesa samo za one koji ih podižu i uzdržavaju, nego i za one, koji
ceste grade, koji se cestama služe, konačno i za one, kojima su od bilo kakove koristi,
ne će biti na odmet, ako se kaže još koja rieč i to pitanje osvietli po mogućnosti
sa sviju strana. I to s tim više, što se je u zadnja dva desetljeća mnogo razpravljalo
i pisalo o tome posvuda po svietu, što su kod razpravljanja ovog pitanja
sudjelovali svi interesirani krugovi, i konačno, što je to pitanje razčišćeno i sazrelo
toliko, da se danas već mogu podati pouzdane smjernice, kojih se valja držati kod
ozelenjivahja javnih prometnih površina.


Najprije želimo naglasiti, da pod nasadom ne razumievamo samo drvored,
nego uobće rukom čovjeka posađenu i njegovanu floru u svim oblicima i asociacijama,
u kojima dolazi u obzir kod cesta: od sitne trave do granatog debla, od džbuna
i živice do gaja i drvoreda. Zatim ćemo odmah i dodati: takovi nasadi uz ceste
isto su tako stari kao i same ceste.


Građevinari upotrebljavahu već davno,_ a upotrebljavaju još i danas busen, pleter,
grmlje i drveće u svrhu učvršćenja i osiguranja cestovnog tiela od nepoželjenih
deformacija. Kako naime buse n ......... prenaglo izsušenje, spriečava stvaranje
pukotina, podržava koheziju, dakle koči izobličenje tla, to čini vrlo dobar
pokrov, kojim se pokrivaju bokovi cesta na nasipu ili njihove strane u usjeku, da
se obrane od štetnog utjecaja oborina i atmosferilija. Na kosinu plodnog tla sije
se busen neposredno, a sterilna podloga obloži se sa plodnim tlom prije busanja.
Siju se pak — već prema tlu i klimi — biljke, koje se brzo razprostranjuju, a
imaju i duboko korienje kao: djetelina (lucerna), pirevina, zob, ali i druge trave.
Istodobno obično se sije sjeme raznih biljaka. Nikne, uspieva i razprostranjuje se
te, potiskuje ostale ona, kojoj tlo i klima prija najbolje. Iz tratine u obliku kvadrata
izsječenim busenicama oblaže se pak tlo, koje traži zaštitu u što kraćem
roku.


Pleterom ili popletom učvršćuje se tlo, koje se brzo razpada pod djelovanjem
atmosferilija i onda lako odlama i osipa. Pleter se plete u uzporednim i
poradi odvodnje nješto nagnutim redovima, . u jako. nagnutim redovima, koji se
ukrštavaju tako, da čine mrežu romba. Pleterom opletena površina obloži se sa
plodnim tlom i pobusi. U tu svrhu upotrebljava se živo kolje i pruće od vrbovine
ili jalševine, a plete se obično zimi ili u rano proljeće, da poslije ozeleni. Pleter od
suhog kolja i priića samo je od privremenog značenja; kad iztrune, zamieni ga posijani
busen.


Isto tako od davnine upotrebljavaju građevinari grmeć e i drveć e za
učvršćenje ugroženog cestovnog tiela, osobito na mjestima, nezgodnim za busanje.
Na relativno suhom tlu sadi se bagrem, breza, javor, mlieč, jasen i omorika, a na
relativno vlažnom tlu: vrba, joha, briest, hrast, srebrolisnati javor, a prema tlu i
klimi još i žukva, ariš i bor. Grmenje i drveće svojim korienjem doduše učvršćuje
tlo, no i duže zadržava vlagu u njem, koja može prodrieti i duboko u tlo te izazvati
nepoželjena izobličenja. Poradi toga nije svako podneblje, svako mjesto, ni
svako tlo zgodno za ovaj način učvršćenja, nego samo mjesta izložena suncu i zraku


* Ing. A, Horvat: Osnivanje drvoreda. (Hrvatski šumarski list, br, 1. 1943.).
189