DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

c) prostiranjem same biljke po površini tla bez stvaranja adventivnog korjenja:


Cerastium semidecandrum, Convolvulus arvensis.
d) vriežama: Sedum acre, Sedum holoniense, Potentilla arenaria.


2. posebnim položajem listova:
a) složenih u ružicu (rozetu) i prileglih uz tlo:Hypochoeris radicata, Hieracium
pilosella, Plantago lanceolata.


b) u okoimitom položaju: većina vrsta sa piesaka.


3. posebnim izgledom listova:
a) malenim listovima: Artemisia campestris, Tunica saxifraga, Centaurea rhenana,
Kochia arenaria, Corispermum nitidum, SalSola kali, Cytisus scopariiis.
b) smotanim ili brazdastim listovima: Corynephorus canescens, Festuca vagi-
nata,
Kochia arenaria.
c) mesnatim (sukulentnim) listovima: Sedum - vrste.
d) trnovitim listovima: Eryngium campestre.


4. na ročitim pokrovom biljnih organa:
a) od Voska: Festuca vaginata, Silene otites, Linaria genistifolia, Tragopogonhrevirostris, AlUum sphaerocephalum, Salsola kali, Eryngium campestre.
b) sa vunastim dlakama: Anemone nigricans, Artemisia campestris, Centaur ea
rhenana, Anthemis ruthenica.
c) sa štitastim dlakama: Cerastium semidecandrum.
d) sa bodljikavim dlakama: Echium vulgare, Hieracium echioides, OnoSma are


narium.
e) žljezdastim dlakama: Cerastium semidecandrum.


5. n a ro č i t i m 1 u č e V i n a m a:
a) eteričnim uljima: Thymus serpyllum, Peucedanumoreoselinum.
b) mliečnim sokom: Euphorhia cyparissias, Tragopogon hrev.irostris.
6. posebnom tvorevinom:
ovoj em (tunikom) oko dna stabljike: Tunica saxif raga, Koeleriu glauca.
Zanimljivo je pitanje, kojim sistematskim svojtama pripadaju naše podravske
pješčarke. Od onih 130 vrsta, koje rastu na samom piesku, samo je njih petdeset
pravih pješčarki, dok su druge samo pratilice te osebujne vegetacije. Na piescima
raste 10 vrsta lobodnjača, 10 oštrolistki, pa zatim dvadesetak vrsta iz porodice
trava. Mahunarke su na piescima od reda malene biljke (9 različitih vrsta), a samo
jedna od njih je grm, ali sa sklerofilnim organima (Cytisus scoparius). Porodica karamfiljača
zastupljena je sa 16 patuljastih jednogodišnjica, dok su vrlo dobro prilagođ,
ene glavočike zastupljene sa tridesetak različitih vrsta.


II. DIO. FLORA PODRAVSKIH PIESAKA.
U ovom popisu, kao i u ostalim dielovima razprave, u prvom sam se redu služio
nomenklaturom i sistematskim poređajem, koje upotrebljava Fritsc h u svojoj
knjizi: »Exkursionsflora fiir Osterreich«, a vrste, koje ovo djelo ne spominje
nazivam prema terminologiji Hegijevog djela »Illustrierte Flora
von Mitteleuropa« iJavorkine »Magyar Flor a«-e. U popisu je navedeno
297 različitih vrsta i odlika, koje su do danas nađene na Podravskim piescima.
Sav do sada sakupljeni material pohranjen je u Hrvatskom herbaru mudroslovnog
fakulteta sveučilišta u Zagrebu. %,,-4


Kratice:
Fl. ... Giinther .... von Managetta: Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka.
Fl. ... Schlosser J. et Vukotinović L.: Flora croatica.
Fl. Vel. Degen A.: Flora velebitica.
Gjš. Gjurašin S.: Biljke s Đurđevačkih piesaka.
.. ´ Hire Dragutin.
.. Pr. Rossi Ljudevit: Pregled flore Hrvatskog Primorja.
.. Herb. Hrvatski herbarij mudroslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu.


J. Hrv. Rossi Lj.: Građa za floru Južne Hrvatske.
Prodr. ..... A.: Prodromus florae peninsulae balcanicae.
Mag. fl. Javorka S.: Magyar flora.
Rev. Revizija hrvatske flore.
S. Soklić Ivan. ^ ,
š. Šavor Ivo. :~ - ,..,; t" ´ .,..-.
U. Ungerer Ljerka.
,´ ´ ´
214