DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 27     <-- 27 -->        PDF

razvijati. Zatim se postepeno javljaju druge, mahom višegodišnje biljke. One zavise
to manje od vlage površinskih slojeva, što im korjenje leži dublje u piesku, tako da
na piescima nalazimo bilje u cvatnji ne samo čitavog ljeta, već i za vrieme jeseni.
Naš je prerez izrađen na osnovu promatranja korjenih sustava pojedinih vrsta, a
Tezultati našeg opažanja upoređeni su sa rezultatima opažanja drugih autora, u
prvom redu preciznim mjerenjima Volka (1931.).


U prerezu poredane su sve važnije vrste, koje izgrađuju vegetaciju naših piesaka
i to onim redom, u kojem smo ih promatrali na rubu velikog izpuha na imovinskim
piescima. U prerezu su prikazane samo na jednom mjestu i one vrste, koje
bi prema naravnim odnosima u terenu morale biti prikazane na više mjesta, što
smo učinili iz praktičnih razloga. Vrste su razpoređene u prerezu ovim redom.


Tragopogon brevirostris "16. Plantago indica
Tortula ruralis 17. Tunica saxifragaCynodon dactylon 18. Centaurea .......
Corispermum nitidum 19. Teucrium chamaedrysFestuca vaginata 20. Kochia arenaria
Potentilla arenaria 21. Linaria genistifolia


7. Cetraria aculeata 22. Bromus tectorum
8. Trifolmm arvense 23. Thymus serpyllum ssp. serpyllum
9. Anthemis rutKenica 2lf. Corynephorus canescens
10. Jasipne montana 25. Alyssum montanum
11. ......... veronense 26. Vicia lathyroides
12. Cladonia rangiformis 27. Anemone nigricans
1,1. Brigeron canađensis 28. Hieracium echioides
.. Cladonia foliacea 29. Artemisia campestris
15. Silene otites
na rast i položaj korienja u tlu.


Upoznavši tako naše najznačajnije ijješčarke, prikazat ćemo, kako su se pojedine
od tih biljaka prilagodile na neobičrie životne prilike piesaka.
Te se prilagodbe očituju:


1. posebnim načinom rasta:
a) sa rizomima ili korjenim pupovima kod vrsta: ...... acetosella, Teucrium
chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Sedum acre, Sedum holoniense, ..... hirta.
b) sa busenima kod: Corynephorus canescens, Festuca vaginata, Thymus serpyllum
i Tunica saociftaga.


213