DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 23     <-- 23 -->        PDF

činjenicu, da se na Piescima izmjenjuje material sa različitom veličinom zrna
zapazio je i Sando r (1911.—1912.). On tumači postanak odjeljenih predjela na
Piescima, sad sa krupnijim sad sa sitnijim materialom pomoću djelovanja vjetra.
Vjetar diže samo sitniji piesak, dok, onaj krupniji ostaje na dnu dolova. Vjetar nemože
podizati krupniji piesak sa tih dolova, pa je na taj način onemogućeno njegovo
daljne razorno djelovanje. Sandor donosi sliedeću mehaničku analizu pieska
iz Podravine:


promjer zrnaca: na vrhu sipine: na dnu sipine:


2—7 mm 0.00"/o 5,84´´/o


1—2 mm 0,02»/o 10,76«/o


0.5—1 mm 2,84"/o ll,24´´/o


i.spod 0,5 mm gV.HVo 72,16»/o


Praha i mulja ima oko l,5´´/o, a glinenih čestica jedva P/o. Na položitim mjestima
imaju piesci često i do lO^/o glinenih čestica, pa su toliko povezani, da se mogu
obrađivati. Prema Sandoru piesci imaju sliedeća fizička svojstva:


Specifična težina 2,68—2,76


Volumna težina 1,514—1,415


Poroznost ...´. . 48—68"/o


Kapacitet za vodu (po .....1?..) .. . .. . . . 24,1%


Kapacitet za uzduli 13,7"/o


Relativna prcpustljivost za vodu . 3875


Higrosl

Higroskopičnost na humoznim piescima . .. . . . . . ´ l,25´´/o


Kapilarno uzdizanje 24 cm


Vlaga neobrasla piesl^a 24 sata poslije kiše iznosi:


na površini 0,65´´/.
0,05 m . . . . . . 5,58´´/i)
0,10 m 4,78»/o
0,20 m 4,20Vc


Naprotiv je vlaga u vinogradu 16 sati poslije kiše bila na površini u količini od ll,33´´/o, a
u dvadesetgodišnjem boriku bilo je na površini odmah nakon kiše samo 7,6°/o vlage.


Na osnovu ovih iztraživanja zaključuje Sandor, da su fizikalna svojstva piesaka
Vrlo nepovoljna za gospodarstvo.


Hranljivost piesaka vrlo je različita, te zavisi o njihovom kemijskom
sastavu. Ona je to manja, što više kremena se nalazi u piesku. Za gospodarstvo
su dakle pogodni vapneni, tinjčasti i glinenčasti piesci. Oslanjajući se na
Kučanove podatke o mineralnom sastavu piesaka naši piesci idu obzirom na gospodarsku
vriednost među lošije vrste piesaka, jer sadrže mnogo kremena, a koristni
minerali kao tinjac, glinenac i vapnenac pojavljuju se tek na pojedinim mjestima
u većoj količini.


Humus se vrlo težko može nagomilati na piescima u većoj količini, jer se prije
toga oksidira. On može postati ponekad koban i za samu vegetaciju. Prema Albertu
i Koenu (1926.) slaže se naime taj grubi humus na površini pješčanih zrna u obliku
tanke kožice, od koje piesak dobija tamniju boju. Ta kožica onemogućava kvašenje
pieska. Ona će nestati, ako nakvasimo piesak u amoniaku ili u H^Og (S´/r). Taj nestanak
može se promatrati pod mikroskopom. Nije dakle toliko važna samokoličinahumusa,
već je važnije u kakvom se obliku taj
humu s nalaz i u tlu . Na mjestima, koja se stalno obrađuju, količina se humusa
znatno uvećala. Od svih načina gnojenja tla, na piescima je
pokazalo najbolje rezultate gnojenje sa t. zv. zelenim gnoj
em.


Na piescima razlikujemo tri različita sloja: površinski,
srednji i donji sloj. Prema Sandoru površinski je sloj pieska suh kroz naiveći
dio godine, a izpod njega leži deblji ili tanji sloj svjetlo s^vog izpranog pieska
(slojevi A, i Aj). Nato sliedi čvršći, mrko smeđi mjestanac COrtstein) ili B-sloj, pa
zatim podinski ili C-sloj. Tlo takva sastava zove se podzol ili ABC-tlo, jer ima tri
sloja. Sloj A je sloj izpiranja, sloj . je sloj taloženja onih tvari, koje su izprane
iz sloja A, dok je sloj C nepromjenjena podina. Izpiranje je zahvatilo sve koloidne
sastavine tla, djelomice i koloidne raztvore, koji su se također počeli kretati na
niže. Došavši u dubljjnu još neizpranih piesaka t. j . u t. zv. zonu trošenja, ovi su
koloidi prešli ponovo u čvrsti oblik, taložeći s # i sljenljujući pješčana zrna, oni
stvaraju mjestanac. On ne leži svagdje u jednakoj dubljini. Na nekim je mjestima
skinut sav piesak povrh mjestanca, te strši ovaj u obliku ploča iznad površme.


209