DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

liiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiliiiiraiiiMiiiiiiiiiiSH^


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUZTV O U ZAGREBU


Uredjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Đr. Ing. Josi p Balen .


Uf eđnietvo i uiM-ava: Zagreb, Vnkotinovićeva ul. br. Z., brzoglas br. 64-73,
čekovni račun je račun Hrvatskog šumarskog đružtva broj 31-701.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;
2.
za nečlanove .. S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRU2TVA:


1. za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 240 Kn;
2.
za podmladak > 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ


Prof. ing. Stanko Flogl, Zagreb: O nasadima uz ceste. —
Prof. Iva n Soklić , Zagreb: Biljni sviet Podravskih piesaka.


— Ing. Mihovil Pećina, Sarajevo: Ocjene bukovine po
vanjskim znakovima. — Pregled : Izvoz i uvoz drveta i drvnih
proizvoda u 1942. godini. — Međunarodno šumarstvo. — Dendrometrija.
— Književnost. — Hrvatsko šumarsko družtvo.
liliIIIIIIIIiO!lllill!lllli!illl!!ll!ll!!illl!lllil!lill!ll!lll!li!i!!llllillllll^