DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ceste dozvoljenoije samo uz znanje i odobrenje tog odjela. Treću grupu cesta čine
pruge za samovoze (Long Island, Washington — Mount Vernon Memorial Parkway
i dr.). Osnovali, gradili i uredili su ove pruge građevni inžinjeri u zajednici sa
stručnjacima za oblikovanje krajolika i sa stručnjacima za uređivanje prometa. Za
razliku prema Evropi ove pruge imaju po dva razstavljena kolnika samo na važnim
čvorištima, na priključcima, na križanjima it.d., a uostalom ^rho jedan kolnik, naravno
podieljen u dva diela, za jedan i drugi smjer vožnje. Zeleni trak koji dieli
one razstavljene kolnike bitno se ne razlikuje po nasadima od trakova po stranama
pruge. Na zelenoj podlozi trave, među bokore i nizko drveće raznog oblika tu i tamo
postavljena su i stabla listača pojedinačno ili u grupama. Živica manjka i ovdje.
Razlog leži u disciplini Američana. Kad se približava jedan samovoz u susret drugomu,
utrnu svietla, ne čekajući jedan, da to učini drugi. Upotrebljeni su samo
nasadi, koji pristaju tamošnjem bilinskom carstvu, a učlanjeni su u krajolik sa
toliko smisla kao za okoliš tako i za potrebe ceste i prometa, da mogu poslužiti
samo kao primjer. j


Još nekoliko zaključnih napomena!
Bilinsko oblikovanje krajolika, pa uspievanje podignutih nasada u velike zavisi
o plodnosti tla uz cestu. Kod gradnja cesta i njezinih objekata pokreću se velike
mase raznih tala, a među njima također sad veće sad manje mase plodnog tla.
Pritom se obično događa, da se ugradi pokrenuto plodno tlo tako, da ostaje neizkorišćeno
kao takovo. Događa se i to, da se ne odstranjuje plodno tlo sa gradilišta, nego
se prekrije sa nasipom; dapače i to, da se upropasti u većim količinama kod radnja
privremenog značenja. Kako je pokopano plodno tlo nedostižno, a ne može se ni
stvoriti ni kupiti u većim količinama, samo odatle već izlazi: kod zemljoradnja
sviju vrsta potrebno je po mogućnosti sačuvati plodno tlo, te sa puno smisla opet
upotriebiti kao takovo. Tko je izkusio nestašicu plodnog tla, osobito kod sadnja
sadnica ili kod potrebe hitnog busanja većih površina, neće se složiti s time, niti dopustiti,
da se nenadoknadivo plodno tlo ponovno ne privede svojoj svrsi. U tom
pogledu i za našu državu, sa mnogo postotaka pasivnih krajeva, u koje također
zalaze ceste, interesantan je: Runderlass des Reichsministers fiir Ernahrung und
Landwirtschaft von 16. X. 1939 iiberden Schutz der Muttererde, a
glasi u glavnom dielu ovako:


»Rastenje kulturnih biljaka temelji se na plodnosti tla. Plodn o tl o (Muttererde),
t. j . najjgornji sloj zemlje, prožet zrakom i vodom, a oživljen bakterijama,
ne stoji neograničeno na razpoloženju, jer nastaje u većim vremenskim prostorima.
Kakvoća i množina plodnog tla bitno utječe na gospodarski uspjeh poljodjelskog tla.
Međutim često se i ne misli na čuvanje tog tla, unatoč njegovom značenju za prehranu,
nego se izmieša ili pokopa sa masama jalovih tala. Plodno tlo moći će se ponovno
privezti svojoj svrsi jedino, ako se odieli od drugih tala i zasebno spremi.
Čini li se tako, može poslužiti za pokrivanje površina slabo ili nikako rodne zemlje.
Svuda dakle, gdje postoji opravdana bojazan, da bi se moglo upropastiti mnogo plodnog
tla, potrebno je izpitati mjere, koje treba poduzeti, da se to ne dogodi, nego da
se plodno tlo opet privede svojoj svrsi. Najprije neka se izkoristi za potrebe onog
područja. U koliko to nije potrebno ili moguće, neka se ustupi susjednim područjima
za poboljšanje kulturnog tla, ako se može urediti pitanje troška transporta.
U nuždi neka se spremi na zgodno mjesto, da se olakša njegova ponovna upotreba
itd.« Ovako bi valjalo postupiti sa plodnim tlom i kod gradnja naših cesta, da postanu
i faktorim a kulture u slabo rodnim krajevima.


Nadalje se često događa kođ gradnja, da se sve radnje ne dovrše uredno i podpuno.
Tako se gdjekad ostavljaju pokosi nasipa i usjeka nezaštićeni, banketi i rubovi
ceste neizravnani, neupotrebljena zemlja, suvišan kamen i si. ma bilo gdje na
cesti ili uz nju, tlo oko zidova, mostova i drugih objekata neuređeno itd. Isto tako
gdjekad se bez prave potrebe odstrane ili osakate zdrava i liepa stabla, značajna za
krajolik, ili se učine slična opustošenja na okolišnoj flori. To su sitnice´ na oko. No
kao što sitnice mogu izdignuti krajolik (na pr. samo jedno liepo stablo na pravom
mjestu), tako ga mogu i unakaziti. Uredno dovršena gradnja bolje služi namienjenoj
svrsi, a izdiže krajolik, jer donosi red, a red ljepotu. Jednako kao za cestu vriedi to
i za svaku poljsku ili šumsku stazu.


Još od većeg značenja su nasadi, kad se radi o uređenju krajolika kakovog većeg
ili velikog gospodarskog područja, koje se može sastojati od pašnjaka, livada,
polja, voćnjaka i si., a nalaze se na njem gospodarske, stanbene, nastavne i druge


203