DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 4     <-- 4 -->        PDF

dva subspeciesa vrste A. Heldreichii i to Eu-Heldreichii prema Pax-u i Visiani
prema Nymanu. Za prvi subspecies za koga smo utvrdili da spada u meridionalnu
regiju navodi da dolazi i u subalpskim šumama Bosne i Hercegovine, Crne Gore
i Srbije. Prema ostalom drži se Malyeve podjele. Takodjer iBec k (13) uzima
podatke o ovom drvetu iz radova .. Malya. —


Iz svega toga izlazi da je stručni naziv za ovo drvo Acer Heldreichi
i Orph . Vrstu sačinjavaju dvie varijacije odnosno dva subspeciesa: Eu-
Heldreichii ... i Visiani Nym.


Hrvatski narodni naziv prema Maly-u bio bi m 1 j e č a c, kako ga
zove sviet na Jahorini planini. U ostalim krajevima njegovog razprostranjenja nisam
mogao zabilježiti posebno ime, a niti narod pravi razliku izmedju njegagorskog javora. Pančić bilježi ime planinski javor želeći time iztaknuti razliku izmedju
ovog javora i gorskog (A. Pseudo-platanus), koji je razprostranjen u nešto
nižim gorskim predjelima.


Prema .... (6) ovaj javor spada u grupu Spicata (cvjetovi u klasu) zajedno
sa A. tataricum, A. ginnala. A. pilosum. A. pseudo-platanus, A. apicatum i A.
macrophyllum. Po rodbinskim vezama najbliže stoji našem gorskom javoru od
kojeg se razlikuje gradjom svojih listova i položajem cvjetova.


2. Planinski javor kao drvo naraste prosječno do 20 metara visine. Na povoljnim
staništima mogu njegovi neki primjerci doseći i visinu do 25 metara. Rastom
je nalik na gorski javor s kojim većinom dolazi u istim staništima, tako da je težko
ove dvie vrste iz veće daljine medjusobno razlikovati. Stablo mu na slobodnom
položaju razvija vrlo snažnu krošnju, a u gušćem sklopu u zasjeni razvijaju mu
se i donje grane nesmetano. Rietko se može naći stablo pravo i bez grana. Uslied
toga što podnosi jače zasjenu nego druge vrste ostaju mu donje potištene grane,
pod krošnjom još dugo vremena zelene. Često nalazimo primjerke sa stablom razvijenim
u dva diela tzv. »gačnjake«. U visokoj planinskoj zoni, u zoni nizke bukove
subalpinske šume, uslied pritiska sniega, nailazimo i na nizke primjerke ovoga
drveta sa sabljasto razvijenim stablom. Na planini Jahorini dolazi i u obliku nizkih
korienovih izdanaka.
Kor a drveta jednaka je onoj kod gorskog" javora, a od nje se neznatno razlikuje
nešto tanrmijom smeđjom bojom, i većim ljuskama.


Grančic e su mu gole, isprva crvenkaste ili smedje zelene kasnije poprimaju
smedje crvenkastu do crvenkasto ljubičastu boju. Lenticele na mladim graničicama
su prilično velike i ističu se svojom zagasitom bielom bojom.


Pupov i su šiljasti, sjajni, iste boje kao i grančice, pokriveni preraslim
ljuskama.


U proljeće mladi izbo j ci okruženi su sa četiri svjetlo crvene produžena
3—4 cm. duga polistka, nepravilnog oblika. Ovi se palistići drže uz izbojak vrlo
kratko vrieme, zatim odpađaju. Po ovim svjetlo crveno obojenim palistićinia možemo
u rano proljeće ovo drvo lahko prepoznati. Crvena boja upadljivo se iztiče
iz svježe zelene okoline.


Listov i izbijaju nešto kasnije nego kod gorskog javora. Na planini Jahorini,
prema opažanjima u proljeće 1940. godine zakašnjenja traje oko 25 dana. U
kultiu*ama ovo drvo zadržava tu osobinu kasnijeg listanja, i lista 2—3 nedjelje
kasnije od gorskog javora. Prema tome lista u nižim planinskim predjelima koncem
mjeseca svibnja, a u većoj nadmorskoj visini zakasni još za nekoliko dana.
Zbog ove osobine ovo drvo je manje osjetljivo na kasne proljetne mrazove.


Cvjet a istovremeno s listanjem ili nešto malo kasnije. Cvietovi stoje na
vrhu izbojka koji je isprva tamno zelene boje.


Glavna i najupadljivija razlika, po kojoj se odmah može prepoznati
ovo drvo, su duboko, gotovo do baze urezani listovi. List je tim dubokim
urezima podjeljen na tri, češće pet lapova. Već i Boissier (3) ističe da su listovi
ovoga drveta slični listovima divlje loze (Amphelopsis hederacea) Lapovi listova
su produljeni pri vrhu nešto zašiljeni, jednostruko nazubljeni, postepeno se sužuju
spram baze. Strane lapova su ravne, bez zubaca. S donje strane uz nervaturu
listova su obrasli čupercima sitnih sjajno žutosmedjih dlačica. Pokraj ovih iztaknutih
razlika listovi medjusobno prilično variraju. Medju listovima nalazimo često
i takve oblike koji prividno izgledaju slični onima gorskog javora, pošto su urezi
prikriveni preraslim proširenim lapovima. Medju varijacijam a treba zabilje


166