DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 67. LIPANJ 1943.


Ing. PAVAO FUKAREK (Nevesinje):


PLANINSKI JAVOR


(ACER HELDBEICHII ..... SSP VISIANI NYM ...)


Med ju naše šumsko drveće, koje je malo iztraženo a i malo poznato što više
i širem krugu šumara, spada i planinski javor. Javori su doduše vrste
drveća u našim šumama, koje dolaze u vrlo ograničenim količinama i većinom
uprskani u sastojinama, ali njihova važnost ipak nije neznatna, a naročito kao
indikatora tla.


Naš planinski javor ističe se izmedju ostalih javorai
svojih srodnika nekim naročitim osobinama. Planinski javor
raste na visokim planinama, zadovoljan je s plitkim i izpranim zemljištem, odporan
protiv mraza i studeni, a uz to zadovoljan s razmjerno malo svietla, pa raste
i izpod dosta gustih krošanja drugog drveća. Zbog svojih osobina dolazi u
obzir za pošumljavanja visokih planinskih predjela, dok po svom uzrastu, lišću i
boji spada medju one vrste drveća, koja se mogu uzgajati u ukrasne svrhe. Sve
me je to ponukalo, da upoznam našu javnost u ovom informativnom prikazu s
tim javorom.


1. Planinski ili grčki javor nalazi se prv i pu t opisa n u Boissierovoj knjizi
»Diagnoses plantarum orientalium no var um«, tiskane 1856.
godine. To su drvo pronašh grčki botaničari Orphanides u planinskim šumama
Kyelene blizu Flamburice (u današnjoj Grčkoj) i Heldreic h na planini Parnasu
u jelovoj regiji iznad Radove u blizini Karkarije. Oba ova botaničara poslali
su grančice i listove pronadjenog, do tada još nepoznatog drveta, na proučavanje
poznatom naučenjaku Boissier u u Ženevu, koji utvrdjuje novu vrstu imenujući
je po njenim prvim pronalazačima Acer Heldreichii Orph. i objavljuje
njezin opis.
Nekoliko godina iza toga nalazi talijanski botaničar Visian i (2) u Srbiji
takodjer jedan novi njemu do tada nepoznati javor i daje mu naziv Ace r A n acropteru
m Vis. Kasnijim istraživanjem ustanovljeno je, da se ovo drvo nešto
malo razlikuje od onoga što su ga već pronašli Orphanides i Heldreich. Ova dva
drveta pokazala su se, da su dvie varijacije jedne te iste botaničke vrste. Dr.
Panči ć (4) nalazi iza toga obje ove varijacijej)remda ih loš označuje posebnim
imenima, na više raznih mjesta u Srbiji i Crnoj Gori. Botaničar N . m a n (5) naziva
javor što ga je Visiani pronašao sa imenom Acer Visiani Nym, a posebno
opisuje vrstu A. Heldreichii.


Pravo mjesto novoga javora daje ... (6) u svojoj monografiji porodice javora
uz jasan i točan opis ove vrste. ... uzima, da vrsta Acer Heldreichii Orph.
ima dvie varijacije, od kojih se jedna var. Eu-Heldreichii ... razlikuje u prvom
redu manjim listovima (5—8 cm) od druge var. macropterum (Vis.) ... koja
ima mnogo veće listove (13—14 cm). Prva varijacija raste u meridionalnoj, a
druga u barealnoj regiji Balkanskog poluotoka.


Izmedju ostalih mišljenja navodimo još .. Maly i A. ....... .. . a 1 . smatra,
da je za praktičnu upotrebu najpogodniii naziv Acer Visiani Nym. pod kojim
se ima smatrati kontinentalna forma ovog drveta, koja raste u našim šumama.
Maly razlikuje prema obliku plodova dvie varijacije: var. vulgaris Maly f.itrichocarpum
sa plodovima čija su krila razmaknuta i var. Pančić čiia se krila u gornjoj
polovini ploda dodiruju. Ova posljednja variiacija je primierak koga je našao Visiani
i čiju je sliku objavio o svom prvom radu . a . e k (14) razlikuje isto tako


ii65