DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 25     <-- 25 -->        PDF

2. Obćinsku trošarinu i druge mjestne daće,
ako njihovo poduzeće nije u istoj obćini, u kojoj
je trgovac na veliko,
3. Na ime ukupne (brutto) zarade ......;
9% od prodajne ciene.
IV.
Ciene trave, djeteline 1 lucerne u nepokošenom
stanju mogu biti samo tolike, da ciene
trave, djeteline 1 lucerne u pokošenom i osušenom
stanju ne prelaze odkupne ciene, ustanovljene
u točki I. ove oblastne odluke.
Svi pravni poslovi (o ođkosu ili zakupu livada,
sjenokoša ili đjetelišta, ma kakve god
vrste oni bili), moraju u pogledu ciena biti u
skladu s propisom prednje stavke ove točke.


V.
Prekršitelji ove oblastne odluke bit će kažnjeni
po § 11. zakonske odredbe o osnivanju i
djelovanju državnog ureda za oblikovanje ciena
i nadnica od 19. studenoga 1941. br. CDIV
-2038-Z-1941, preinačene i dopunjene zakon.


OBLASTNA


Državnog ureda za oblikovanje ciena 1 nadnica
od 12. svibnja 1943. broj 4142-1943, kojom
se na temelju zakonske odredbe o osnivanju 1
djelovanju državnog ureda za oblikovanje ciena
1 nadnica od 19. studenoga 1941. broj CDIV2038-
Z-1941 mlenja 1 nadopunjuje oblastna odluka
od 12. listopada 1943. broj 15450-1942. oNAJVIŠIM PRODAJNIM CIENAMA ŠUMSKIH
PROIZVODA (Narodne novine od 6.
studenoga 1942. broj 252)


Oblastna odluka od 12. listopada 1942. broj
15450-1942 o najvišim prodajnim cienama šumskih
proizvoda mlenja se:


1. U točki I., broj 1., a u stavci pod naslovom
»F. jela i smreka« i to u skupinEuna
koje počinju pod naslovom: »Bosna — dask e
čiste i polučiste« do zaključno skupine pod
naslovom »o k o r c i« povisuju se ciene za 20
posto radi izjednačenja s cienama u istoj točki,
istom broju 1., i u istoj slavci navedenim za
»Gorski kotar«.
2. U točki I., pod naslovom »4. oblo d r V
o«, u 9. rubrici mienja se naslov »Pilanski
trupci od 6 m duljine« u »Pinlanski trupci do
6 m duljine«.
3. U točki I. pod naslovom »4. oblo d r V
o«, izjednačuje ciene oblikovane za Bosnu sa
cienama oblikovanim za Gorski kotar i to:
a) u 3. rubrici pod oznakom vrste (Jrva:
»Smreka i jela« za razrede´ kakvoće A/B i .
prema HN 116/6, za vrste građe »Stripovi za
vodove«, »Rudno drvo«, »Kolarska građa« i
»Piloti«;


b) u 9. rubrici pod oznakom vrste drva:
»Smreka i jela« za razred kakvoće A/B prema
HN 116/6, a za vrste građe: »Pilanski trupci
do 6 m duljine«.


4. U točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 4., pod oznakom vrste drva
». u k V a« dodaje se u stupcu pod naslovom
»Razredi kakvoće prema HN 116/6 nova stavka
A/l, kojom se za vrstu građe: »Pilanski
trupci do 6 m duljine« određuje za debljinski
razred od 5 na dalje ciena od Kn 3.080 time,
da se u stupac pod naslovom: »Opazka« imade
unieti: »Trupci za oplatu«.


5. u točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 5., pod oznakom vrsta drva
»G r a b« dodaje se u stupcu pod naslovom
skom odredbom od 17. siečnja 1942. broj XV104-
Z-1942.


VT.


Ova oblastna odluka zadobiva pravnu moć
danom proglašenja u Narodnim novinama, a
istoga dana prestaje vriediti oblastna odluka
o odkupnim 1 prodajnim cienama siena i slame
od 14. siečnja 1942. broj 128-Z-1942. (Narodne
novine od 16. siečnja 1942. broj 13), u koliko
ustanovljuje odkupne i prodajne ciene slame te
oblastna odluka o odkupnim i prodajnim cienama
siena od 19. lipnja 1942. broj 7120-1942.
o odkupnim i prodajnim cienama siena (Narodne
novine od 24. lipnja 1942. broj 138).


Zagreb, dne 21. svibnja 1943.


Upravitelj
Državnog ureda za oblikovanje
ciena i nadnica:
Ing. Rađoslav Lorković, v. r.


(Broj: 1373-D.V.-1943.)
(ISarođne novine od 29. svibnja 1943).


ODLUKA


»Razredi kakvoće prema HN 116/6« nova
stavka Ajl, kojom se za vrstu građe: »Pilanski
trupci do 6 m duljine« određuje za debljinski
razred od 3 b na dalje ciena od Kn 3080
time, da se u stupac pod naslovom: »Opazka
« ima unieti: »Trupci za oplatu«.


6. U točki I. pod naslovom »4. Oblo d r-
V o« u rubrici 7., pod oznakom vrsta drva
»Topola i vrba« dodaje se u stupcu pod
naslovom »Razredi kakvoće prema HN 116/6«
nova stavka A/l, kojom se za vrstu građe:
»Pilanski trupci do 12 m duljine« određuju
za debljinski razred od 3 b na dalje ciena od
Kn 2.350 time, da se u stupac pod naslovom:
»Opazka« ima unieti: »Trupci za Ijušten
j e«.
7. Točka I., u skupini pod naslovom: »1.
Piljeno đrv o«, i pod naslovom, »A Hrast«
u 15 stavci pod naslovom, »A Hrast« u 15.
stavci pod naslovom »Skretnička građ
a« mienja se i glasi:
»Presjek cm. Duljina cm Ciena Kn
do 290 4.500.—
14/20 i 14/21 300 — 370 4.950.—
380 — 600 5.940.—


do 290 4.950.—
14/25, 15/25, 16/26 300 — 370 5.490.—
380 — 600 6.480.—


do 290 5.490 —
15/30 i 16/30 300 — 370 6.030.—
380 — 600 7.290.—


8. U točki I. u skupini pod naslovom: »1.
PILJENO DRVO«, i pod naslovom »A. Hrast«
dodaje se između sadanje ^14. stavke pod naslovom
». ost ovna građa« i sadanje 15.
stavke pod naslovom »Skretnička građa
« nova stavka: »Mostovne podnice«
Debljina
mm Duljina m Širina cm Ciena Kn
50 3.00—5.00 12 — 24 8.280.—
80 3,00—5.00 16 — 26 8.280.—
50 3.00, 4.0015.00 12 — 24 9.110.—


80 3.00, 4.0015.00 16 — 26 9.110.—
IX.
Ciene ustanovljene pod I. točkom ove oblastne
odluke povisuju se linearno za 30% na temelju
oblastne odluke od 12. studenoga 1942.


187