DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

1.].......1.11111111!11111111111.111.


HRVilTSRI ŠOMilRliRI LIST


IZDAJE HRVATSKO ^MARSKO DRUZTVO U ZAGfREE^


Uređjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .


Uredničtvo i uprava: Zegreb, Vakotinovićeva ul. br. 2., brzoglas br. 64-73,
čekovni račun je račun Hrvatskog Šumarskog društva broj 31-704.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;
2.
za nečlanove .. S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku. ,


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG ĐRU2TVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 240 Kn;
2.
za podmladak > 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Ing. Pavao Fukarek , Nevesinje: Planiuski javor. — Ing.
Ivoman Sarnavka , Zagreb: Biljna štavila i štavljenje koža.


— Pregled : Nekoliko misli o promičbi šumarstva. — Uzgajanje
šuma. — Književnost. — Propisi i naredbe. — Hrvatsko
šumarsko družtvo.