DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Popis domaćih djela iz šmnarstva, drvarstva i lovstva.


.


1.
2.
3.
4.
..
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
V


18.
19.
20.
21.
22.
23.
S4.
25.
26.
27
28,
29.
30,


31


32.
33.
" "^


Pisac


Agić O.


Anić .. Dr.


Balen J. Dr.
>
>


>
>
>
>


Ceović Ivo Ing.
Demić .. C.


Fink P.


>


>
>


Hufnagel-Veseli


Miletić
Jtinker


>


Kaufman


Levaković A.
Mađarević S. Ing.
Markić .. Ing.


Nenadić D. Dr.


..


PetraCić A. Dr.
>
Petrović D. Dr.


Ugrenović A. Dr.
>


>
>
Veseli Drag.


Zoričić .. Dr.


´"´ " ´^-´ ""


Nailor knjige


Bilinstvo za lug. osoblje


O rasprostranjenosti evropskog
pitomog kestena


O proradama
Prilog pozn. mediter. šuma II.
Naš goli Krš
Pogledi na šum. Bugarske
Šumski rasadnici
Morozov: Nauka o šumi I.
Josip Kozarac


Lovstvo f
Radne mašine za obradu
drveta
Površine pojedinih neobrub-
Ijenih dasaka
Preračunavanje engl. stopa u


metre, a palaca u mm
Kubični sadržaj klada
Kubatura popruga (friza


26 mm)
Praktično uređivanje šuma


Računovodnik kubičnog sadržaja
ispiljenog i tesanog
drveta, letava i dasaka u
metr. sust.


Računovodnik kubičnog sadržaja
oblica po met. sust.
Industrijske i trgovačke bilješke
o četinjačama


Dendrometrija
Naše šume
O imovnim općinama


Računanje vrijednosti šuma
Uređivanje Suma
Uzgajanje šuma I.


11.
Sume i šum. privreda u Makedoniji
Pola stoljeća šumarstva
Iskorišćavanje šuma II.


» III.
> IV.
Lovački priručnik


Tumač zakona o lovu


" "


Nabavlja .. kod


pisca, Vinkovci


pisca, Zagreb,


Vukotinovičeva br. 2


pisca, Zagreb,
Rockefellerova 41


.. š. D. Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2
pisca, Zagreb,
DraSkovičeva ul. 29


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška


ulica 6


Hrvatsko šumarsko društvo,Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


Hrvatsko šumarsko druStvo,
obitelji pisca, Zagreb,
Palmotićeva 63
pisca, Zagreb, Derenčinova 29


Hrvatsko šumarsko društvo,
pisca, Zagreb
pisca, šum. fakultet Zagreb


»


1 Hrvatsko šumarsko društvo,
1 Zagreb, Vukotinovićeva 2.


1 Ing. I. Horvata, Zagreb,
( Vukotinovićeva 2.
;
Savez lov. društava, Zagreb,
Berislavićeva 9
Hrv. državna tiskara


Cijene . Kn
bez poštarine


..dorna


15.


100 —


100.50.
150...


100.—
100.—
15.


100.


100


20.


..45.100.—
20.—


30.


20.


46.


100.120.—
10.


100.—
120.—
100.—
140.—
10.—


200.280.—
280.—
280—


40.—


95,


za
ste*.
80.—
ICO.—

80.80.

70,—

70.—

2oa....—
...