DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 37     <-- 37 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


ODLIKOVANJE ING. IVICE FRKOVICA


Poglavnik je svojom odredbom br. O.


C. 374—ZV—1943. podielio Velered
Krune Kralja Zvonimira s Danicom
i mačevima ministru i državnom
viećniku ing. Ivici Frkoviću, opunomoćeniku
hrvatske državne vlade kod 369. pješačke
divizije, »Vražje divizije« za izvanredan
i pobudan rad u prolDitku hrvatskog pučanstva
i suradnju hrvatskih građanskih vlasti s njemačkim
postrojbama od siečnja 1943. godine
s obje strane crte Petrinja—Glina—Bosanska
Krupa—Grmeč planina—Ključ—Varcaf Vakuf
—Mlinište—Glamoč—Livno—Vran planina—Jablanica
na Neretvi.
Ing. Ivica Frković poznat je cieloj našoj
javnosti svojim dosadašnjim nesebičnim ra


dom, svojom čestitošću i velikim požrtvovnošću
u narodnim poslovima, pa zato i nije čudo, da
je Poglavnik povjerio Ing. Frković tako važne
poslove, za čije je uspješno izvršenje primio i
tako visoko odlikovanje, koje daje pravo na
nošenja naslova »vitez«.


Ovim odlikovanjem Ing. Ivice viteza Frkovića
ponose se i hrvatski šumari, a napose oni
okupljeni u Hrvatskom šumarskom družtvu,
jer u njem vidi i priznanje šumarskoj struci.
Svi ŠLunari čvrsto su uvjereni, da će Ing. Ivica
vitez Frković izpuniti do kraja povjerenu mu
dulnost na korist i sreću svoje hrvatske domovine
ii> tom napornom radu želimo
mu svi puni uzpjeh!


t ING. STJEPAN BEVELAKVA


22. ožujka o. g. smrtna kosa pokosila je iz
naših redova opet jednog šumara. Toga dana
zahvatila je ona Ing. Stjepana Bevelak
V u, šumarskog savjetnika kod ravnateljstva
šuma u Zagrebu u 59. godini starosti, a 34.
službe.
Ing. Stjepan Bevelakva, sin je drage nam
Slovačke, rođen 20. kolovoza 1884. godine u
mjestu Hranjec. Svršivši srednjoškolske nauke
tada mladi Stjepan Bevelakva upisuje se na
Visoku šumarsku školu u Sćavnici, da stečeno
znanje koristi na dobro bratske Hrvatske. Ing.
Stjepan Bevelakva dolazi, naime krajem 1909.
godine kao vježbenik tadašnjem Šumarskom
uredu na Sušaku i ne napušta više Hrvatske,


koja mu je pružila i posljednji počinak na zagrebačkom
mirogoju.


Činovnički put Stjepana Bevelakve nije bio.
kao ni večine ostalih državnih činovnika, bez
mnogih premještenja. Tako je 1918. bio premješten
za upravitelja šumarije u Kostajnicu,
1921. Šumarskom uredu u Vinkovce, 1923. godine
šumariji u Kosinj, a 1926. onoj u Gospiću.
Iz Gospića 1935. dolazi kao kotarski šumar u
Dugo selo, odakle je 1941. godine premješten
kod Ravnateljstva šuma u Zagrebu, gdje je i
dovršio svoj život u aktivnom radu.


Neka je svjetla uspomena Ing. Stjepana Bevelakve
među hrvatskim šumarima!


t ING. CONJO IVANOV BALTOV


28. ožujka 1943. umro je u Sofiji šumarski kolegama šumarima u Bugarskoj. Ostavlja iza
inžinier Conjo Ivano v Balto v u 61. gosebe
ožalošćenu suprugu Milku rođ. Luketić,
dini života. Ing. Baltov je jedan od onih Bukćerku
učitelja iz Banove Jaruge, te dva sina
gara, koji je šumarske nauke svršio na bivšoj i troje unučadi. Pokojnik će svima. koJi su ga
Kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu (g. 1910.). poznavali, ostati u trajnoj uspomeni. Neka mu
Ing. Baltov bio je mnogo obljubljen među svoje
vječna slava!
jim kolegama u Zagrebu, a isto tako i među Dr P.
UPLATA ČLANARINE U MJESECU OZUJKU


Redovitih članova:


Kuna 380.—: Prpić Stjepan Glina;
Kuna 280.—: Kellner Hugo, Varaždinske To


plice;
Kuna 275.—: Irović Tomo. Mostar;
Kuna 280.—: Peternel Josip, D. Miholjac;
Kuna 240.—: Anđerka JuliqVV i nk o v c i;


3fe
Ficko Dragutin, Đakovo ; Kajfež Drago. Z agreb
; Mađarevič, Vlatko. Ilok ; Protoklitov
Nikola j,/. e 1 i š ć e; Ivić Franjo. Varaždin;


io<^


Sinke
Pavle, BanjaLuka; Dremil Oskar,


Pavlić Ante, Skorić Vladimir, Tomac Marijan,


Zagreb;


Kuna 120.—: Vidmar Vilko. Nova Gradiška;
Kuna 100.—: Ferić Ilija, Hrv. Mitrovica;
Kuna 80.—: Panov Aleksander, Banja Luka;


Kuna 60.—: Đulbegović Fehim, Bobkov Leoniđ,
Heim Johan, Banja Luka; Huša Jaroslav,
Bakranin Juraj. Kopčić Ibrahim, Stajduhar
Franjo, Batinić Mijat. Cop Vjekoslav,
Travnik; Zuljević Aleksije, Tuzla;


Kuna 45.—: Antonijević Eugen, Banja Luka´^/


\0(,


Kuna 40.—: Prsa Pavao, Hrv. Mitrovica;
Bujić 2ivko, Banja Luka; Balić Mehmeđ,


Butković Matej. Kudović Sulejman, Fitze Karlo,
Djerzić Salih. Mott Rafael, Juzbašić Matija.
Postnikov Aleksij, Snrečkić Ante, Imanović
Husein. Mehić Mustafa. Cubelić Slavko. Tuzla;
Sram Zđenko. Balaić Mijo, Grahli Ljubomir.
Andrašić Drago. . i e 1 o v a r; Horvat
Ivo. Havliček Aleksander. Zagreb ;


Kuna 20.—: Strenački Vjekoslav. Runje
Hinko. Navratil Ivo. Košćak Franjo. Krasojevi´ć
Cvjetko Hrvatska Mitrovica ; Kutleša
Stjepan. Tonković Duro- Gavran Liubomir. Stimec
.loža. Novković Dušan. Stjepanović Liubomir,
.Sinicki Ivan. Topić Marko. Kovačić Mladen.
Bobek Ivan. Lazarev Sergii. .Turić Pavle,
Katana Muharem. Maksimović Mihajlo. .,°..lak
Dragutin. Kahler Jeronim, Behmen Sidik,
Petrović Franjo Banja Luka; Kovačić ..lislsv,
Matijašić Vladimir. Mihajlović Nikola,
Pauković Ante. Kvaternik Ante. Radosavljević
Ivan Mainarić Milivoj. Renko Stanislav.
Denisov Gabriel^yPoduie Luka. Ogulin ; Jo-ke 7tć Josip Benić Emil. Seidel Oskar Weinspn7el
Eduard. Ivančan Cvjetko. Franješ Eugen. Filinan
Franjo, Haramija Viktor. Foreyt Eduard,
Savor Ivan, Žiromski Nikola, Gavranić Brani


163