DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

5 sekundi povisi tlak pare na 70 do 85 atm.
temperatura 285". Naglim otvaranjem posebnog
ventila na dnu valjkastog suda para uz
snažnu eksploziju izlazi i pri tom razmrvi drvo
na snopove vlakanaca ili na pojedinačna vlakanca.
Sada se ta vlakanca izpiru u vrućoj vodi
(70") i vode k napravama za pročišćavanje (rafineri)
i napravama za prosijavanje, koje nedovoljno
usitnjene svežnjeve vlakanaca izlučuju.
Na to se masi doda zemnog voska ili parafina.
Na posebnim napravama se ta kaša pretvara
u široku vrpcu. Vlažna vrpca imade debljinu
od 20 mm i širinu od 144 cm. Posebnim
noževima vrpca se reže u ploče od 380 cm dužine.
Ploče se transportiraju do hidrauličke
preše. O visini tlaka kojim se tlače ploče ovise
´ehnička svojstva ploča. Ako se ploče tlače tlakom
od 15—30 atm. nastaju težke i tvrde ploče.
Kod manjeg tlaka proizvode se mekanije ploče.


Fizikalna i tehnoložka svojstva nloča su
znatna. Prostorna težina iznosi 1050 kg/m^ dakle
volumen pora iznosi 33"´o. Debljina iznosi


3.2 do 8 mm. Mehanička svojstva su
visoka i, što je još važnije, u svim smjerovima
jednaka. Čvrstoća na tlak iznosi
.´i45 kg/cm^. čvrstoća na vlak iznosi 335 kglcm^,
čvrstoća savijanja oko 600 kg/cm=. Modul elastičnosti
oko 65.000 kgicm^.
Kod manjeg tlaka nastaju lakše i manje
tvrde DiOČe na nr. nloče sa prostornom težinom
od aOO kg/m^ (debljina 6.25 mml. Čvrstoća na
tlak ovih ploča iznosi oko 110 kg/cm^. čvrstoća
na vlak 35 kg!cm=. čvrstoća savijanja 115 kg|cm-.
Ove se ploče zbog svoie soosobnosti za izolaciju
i Dovoljnih mehaničkih svojstava sve više
upotrebljavaju.


Posebno je potrebno spomenuti ploč e od


Ijepenke . koje se dobivaju Ijepljenjem poiedinih
listova Ijepenki. Kao Ijenilo obično služi
vodeno, staklo. Prostorna težina ovih ploča
za građevne svrhe iznosi 550—700 kg/m´, čvrstoća
savijanja 120—220- kg/cm´. Ove nloče
mnogo više upijaju vlagti nego lake ploče. To
im je glavna mann.


Ima čitav niz postupaka po kojima se tvornički
proizvode ploče iz drvnih vlakanaca. Danas
su u upotrebi ovi postupci: Masonite, De


fibrator, Fahrni, Biffar, Fibroplast i Zefasit.
O njima ćemo kojom drugom zgodom nešto
pobliže reći.


Na tržište dolaze lake i težke
ploče pod raznim trgovačkim imenima
. Svako poduzeće daje svom proizvodu
posebno ime.


Ove se ploče dadu rezati, piliti, bušiti, frezati,
prikivati. Ijepiti. žbukati, ličiti, tapetirati,
furnirati i t. d. Upotrebljuju se kao sredstvo


z.a izolaciju topline i zvuka, a težke ploče kao
građevno tvorivo kod visokih gradnja, kod
unutarnjeg uređenja stanova, poslovnica i radionica,
kod gradnje pokućtva, karoserija, čamaca
i t. d.
Svjetska proizvodnja ploča iz drvnih vlakanaca
za god. 1941. iznosila je oko 1 mil. m´.
Od toga otpada na proizvodnju USA oko 60"/o.
Proizvodnja ploča iz drvnih vlakanaca u Njemačkoj
iznosila je zadnjih godina:


(odina lake
t
1932 250
33 1070
34 3110
35 3620
36 4910
37 5940
38 8050
39 15930
40 20390
41 24350
42 cea 28000


težke


t

450
650
2230
13740
26380
44670
72785
100000


To znači, da je u godini 1942. proizvedeno
u Njemačkoj oko 25 mil. m^ težkih i 8,5 mil.
m= lakih ploča.*


I. H-t.
* Za sada donosimo samo ovaj kratak pregled
ovog tvoriva, dok je u pripremi oveći članak
iz ovog područja. U r.
IZ TEHNOLOGIJE DRVA


Otrovnost nekih vrsta drva. Otrovnost drveta
očituje se kod prerade, kod koje se stvara
drvna prašina i kod koje dolazi do izparavanja
u drvu sadržanih ulja. Redovno su ova
otrovanja lake naravi i potječu pretežno kod
prerade drva iz tropskih krajeva. Otrovnost
drveta dolazi do izražaja naiviše u stolarskoj
i tokarskoj preradi drveta, dal^le kod radova
kod kojeg se stvara drvna nrašina i koju radnik
udiše iz neposredne blizine, jer je kod
ovih obrada drveta ovaj obično blizu nagnut
nad samo drvo. Otrovnost drveta može doći do
izražaja također i kod kemijske prerade drveta.
Otrovnost drveta očituje se uglavnom
na koži i u krvi. Na koži podražajima sluzokože,
a u krvi nrodiranjem otrovne prašine
kroz ogrebotine ili rane koje su u vezi s krvnim
žilicama. Ova otrovanja krvi teže su naravi,
a naročito, ako liječnik ne uoči pravi
uzrok oboljenja.


Od naših vrsti otrovno je drvo
borovice, dok i jelovina može da izazove jače
nadražaje sluzokože očiju, nosa i jednjaka.
Jaku glavobolju, kao i slabost znade prouzročiti
i šimširovina.


Od tropskih vrsta drva kao otrovne utvr


đene su razne vrsti »liepog« drveta kao satindrveta.
tikovine, mahagonija, santalovine i si.
Među do sada poznate najotrovnije vrste
spada drvo s otoka Jave z.v. putjung.
Otrovnost ovog drveta notječe od cijankalija,
k´´;jeg se u odraslom drvetu nalazi oko 750
grama. Razumljivo je. da se kod prerade ovog
drveta piljenjem, blanjanjem. brušenjem razvija
prašina, koja i u najmanjim količinama
udisana prouzrokuje srčani grč, poremećuje
disanje ili proizvodi opću slabost.
Nešto o drvu kao pogonskom sredstvu motora.
Ako nemamo na razpolaganju jednu vrst
drveta za pogon motora, tada se korisno mo.gu
upotrebljavati samo mješavine od onih vrsta
drveća, bukva-hrast-jasen. javor-briest-bagrem,
breza-joha (jalša)-voćke. Lipovina i vrbovina
nije dobra za upotrebu, dok se topolovina može
upotrebljavati u ograničenim količinama. Cetinjasto
drvo (crnoborovinu, jelovinu, smrekovinu)
najbolje je svako za sebe upotrebljavati.


Važno je kod drveta za pogon motora, da
bude posve zdravo, te dobro prosušite s vlagom
od najviše 25"/o. Mora biti isječeno u ko


lei