DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 67. SVIBANJ 1943,


Ing. JOSIP RADIŠIČ (Zagreb): ,


IZVLASTBENI POJAS CESTE I ŽELJEZNICE


(ZONA Dl OCCUPAZIONE DELLE STRADE ORDINARIE E FERRATE)


A) Administrativni postupak


Prema zakonskoj odredbi o izvlastbi na području Nezavisne Države Hrvatske
broj XCVI-193-Z. p. od 15. svibnja 1941. dozvoljava se izvlastba samo za javne
svrhe (§ 1). Na zahtjev ustanove, kojoj je potrebna izvlastba, ministarstvo unutarnjih
poslova. Glavno ravnateljstvo za javne radove, svojom odlukom načelno odobrava
izvlastbu na temelju izvlastbene osnove (§ 2), a daje i dozvolu za sve eventualne
predradnje potrebne za sastav osnove (§ 3). Početak predradnji treba 48
sati prije prijaviti poglavarstvu nadležne obćine, koja o tome smjesta obavieštava
odnosne posjednike zemljišta.


Nakon što je snimljena osovina trase i sve parcele, kroz koje prolazi cesta ili
željeznica, izrađuju se nacrti posebno za svaku katastralnu obćinu na tvrdom risaćem
papiru u katastarskom mjerilu po §-u 4, a popis nekretnina (prava) po propisima
§-a 5 (toč. 1—9). U nacrtu izvlastbene osnove mora biti crnim tušem označeno
stanje prema katastarsko-zemljištno-knjižnoj mapi, a crvenim tušem novo stanje,
koje će nastati izvlastbom. Kod toga je najvažnije ustanoviti širinu izvlastbenog
pojasa. Ta se širina određuje prema uzdužnom i poprečnim profilima. Pojas
mora biti što pravilniji i sa što manje proloma. Duž nasipa i ruba usjeka obično
se uzima granica izvlastbe za šumske ceste i željeznice na udaljenosti oko 1 m.
Tako određen izvlastbeni pojas unosi se u nacrt i izračunava se zauzeta površina
pojedinih parcela.


Izvlastbena osnova, koja se sastoji iz opisanog nacrta i popisa nekretnina
(prava), predlaže se Glavnom ravnateljstvu za javne radove u tri primjerka. Ovo
ravnateljstvo istom odlukom, kojom načelno odobrava izvlastbenu osnovu, određuje
i provedbu izvlastbenog postupka (§ 8) t. j . imenuje svoga izaslanika, procjenitelje
i jednog tehničkog stručnjaka, te šalje dva primjerka osnove nadležnom
zemljištno-knjižnom sudu radi zabilježbe izvlastbenog postupka u zemljištnim knjigama.
Jedan primjerak izvlastbene osnove dostavlja se odnosnom obćinskom poglavarstvu,
koje kroz 3 dana mora u svojem domu izložiti osnovu svakome na uvid.
Nakon izvlastbenog postupka, po §§9, 10 i 11, Glavno ravnateljstvo za javne radove
donosi izvlastbenu odluku, poslije čega može ustanova, u čiju je korist provedena
izvlastba, preuzeti izvlašteni objekat i vršiti sve radove potrebne za javne
svrhe (§ 12). ´


Kao što se vidi ovaj je rad dugotrajan, a osim toga ne mogu se unapried predvidjeti
i eventualna prelagan ja trase, koja su često nakon dovršenog tehničkog elaborata,
a i za vrieme gradnje, neizbježna. Da se ne bi moralo s gradnjom ceste ili
željeznice čekati do donošenja izvlastbene odluke, pristupa se gradnji, prema zakonskoj
odredbi XCVII-194-Z. p. od 16. svibnja 1941., prije izvlastbenog postupka, čim
je tehnički elaborat odobren od nadležnog ministra. Predhodno se o početku radova
moraju obaviestiti sve zanimane osobe javnim glašivanjem u Narodnim novinama
i po običaju mjesta u kojem se nalaze nekretnine. Po istoj zakonskoj odredbi (§ 2),
istodobno sa započimanjem gradnje po §-u 1, ima se započeti i izvlastba po propisima
zakonske odredbe XCVI-193-Z. p.-1941. Prema tome izvlastben i po stupak
teče paralelno s gradnjom. Nacrti izvlastbene osnove (§ 4)
izrađuju se, kako je napried rečeno, ili naknadno tek nakon dovršene gradnje od


129