DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Ii!ll!!!liil]initliiiillillillllilllliiliilll]ll»^


´./


HRVilTSRI SUMiRliRI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO U ZAGREBU


Uredjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Baien .


Uređničtvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićeva ul. br. 2„ brzoglas br. 64-73,
čekovni račun je račun Hrvatskog šumarskog đružtva broj 31-704.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;
2.
za nečlanove ., S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUZTVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 240 Kn;
2.
za podmladak > 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Ing. Josip R a d i š i ć, Zagreb: Izvlastbeni pojas ceste i željeznice.
— Ing. Roman Sarnavka , Zagreb: Biljna štavila i
štavljenje koža. — Pregled : Pravac naše gospodarske izgradnje.
— Uspomeni Šime Balena. — Književnost. — Izkorištavanje
drveta. — Iz tehnologije drva. — Propisi i naredbe.


— Hrvatsko šumarsko družtvo. — Osobne viesti. ..}.