DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 16     <-- 16 -->        PDF

visina 5 6 (odn. 5 .^) pomnožena sa s daje apscisu b P\ (odn. b d) u izvlastbenom
pojasu, gdje je, kao i u uzdužnom profilu, trokut P´ d P\ pretvoren u pravokutnik
a b P\ P´. Analogno pretvoren je u uzdužnom profilu trapez Pj 6 8 Pj površine Fg
u pravokutnik iste površine 7 10 11 4 i u izvlastbenom pojasu trapez P\ d / P´, u
pravokutnik P\ c e P´g. Prema tome je horizontalna projekcija škarpe


s{F,-\-F,-\-F,+F,) = s-2F


Faktor 2 F, odnosnO´ zbroj površina, od kojih je sastavljen nasip, jednak je


SF=Dy,


t. j . površini pravokutnika kojemu je kraća strana .. (srednja visina površine između
nultih tačaka Pj i .^). Odatle
2F ´


Obćenito -SF, pošto su redovito prvi i zadnji dio mnogokuta (nasipa-usjeka) trokuti,
iznosi


Si^==-2-[<^iž/i + ^2(^1 +2/2) +«^.(«/2 + 2/.)+
Ukoliko je nasip ili usjek sastavljen od jednog trokuta ulazi u račun samo prvi
član ove formule. ´


2 F F


Ako se u formuli 25. .^ zamieni sa —..-= -pr bit će


J5=22)(^ + S ^j=2(/J[)+sF> (26)


Pošto je za nasip s = 1,5, a za usjek s = 1, tada je


površina izvlastbe za nasip E = 2 (I D + 1,5 F) . . (27)


„ usjek E==2(l.D + F) . . . .. . . . . (28;


Pošto su l/l, 2/2, ... .4 . .« I kao i međusobne udaljenosti poprečnih profila,
poznate (iz pisanog uzdužnog profila, m^nuala snimanja, iskaza zemljoradnji itd.),
ostaje jedino još odrediti dj i d„, ukoliko nisu slučajno snimljeni poprečni profili
baš u nultim tačkama.


Kao što je izvedeno pod II/2 bit će i ovdje prema si. 11.


d:{yi^-.) =<^1-.1


..+.´
(..-1 + .") = d„:yn_i


ž/« -1 + ."


IT. formule 26. proizlazi da se površina izvlastbe dobije množenjem širine iz-


F


vlastbe sa D nakon što se zavisno promjenljiva vriednost . zamieni sa — Prema


tome ako je teren nagnut (1/2) upotrebom formule 6. površina izvlastbe iznosi


E = {F-\- D I q) (-^— + -^] (29)


142