DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 14     <-- 14 -->        PDF

E, =\{L´ + L)d\ + . . + L")d\ + ^.´1 + L´\)d, ... . (23)
E, ^l-(L\-^L)d´, + ^{L-\^L´\)d",+ ^{L" + L´")´ (24)
odnosno E = .. -\- .^.


Kod određivanja nultih profila (. = o) u gornjem slučaju nije moguće kao pod
II/2 podieliti udaljenost između dva poprečna profila na dielove proporcionalne visini
nasipa i dubini usjeka. — Oni sada moraju biti proporcionalni površinama odgovarajućih
nasipa odnosno usjeka {A . i .´ C). Ako je A površina trapezoida a
b c d, . površina usjeka, a .´ površina nasipa u poprečnom profilu II i C površina
usjeka u poprečnom profilu III tada će biti


.: B=:^d\: d´\ d\=^d \ d´,+d´\ dl d\ =di— d´\


d´\ = d^ — d"i odakle je


.


.


d\ = d^ i analogno d\ =


.-.-. . + .


Na isti način određuju se d´2 i ^"2


4. Formula srednje visine zemljoradnje.
SI. 10.


SI. 10. predstavlja jedan dio uzdužnog profila. Ako se predpostavi da je teren
u transverzalnom smislu horizontalan tada širina izvlastbe, na bilo kojem mjestu
(profilu) nasipa između nultih tačaka P i P2, iznosi po formuli 3. L = 2 (I + sy).


Između dva poprečna profila s neizmjerno malom međusobnom udaljenošću
dx može se izvlastbeni pojas smatrati pravokutnikom. Površina izvlastbe bit će
tada L dx = 2 (I + sy) dx = 2ldx + 2 sy dx = dE.


Faktor . dx predstavlja površinu malog diela u uzdužnom profilu; dx je nezavisno
promjenljiva vriednost, koja između apscisa P i P2 raste od O do D, a . je
zavisno promjenljiva f {.). Ako se mjesto . stavi jednadžba krivulje P .^ .^, po


moću određenog integrala u granicama između P i P2, može se naći površina nasipa
u uzdužnom profilu t. j .


F=\ ydx


Nasip F, koji je ograničen jednim pravcem (niveletom) i krivuljom P Pj P2,
dade se pretvoriti u pravokutnik iste površine. Promjenljiva visina zemljoradnje
. u tom slučaju bit će zamienjena srednjom visinom .. t. j .


.^
pft\ dE=2l\
r»A
đx^2s\dx("P,
./„
E --2l(P,-P) + 2sy,iP,-P)
E = 2D(l + sy,) . . . . m
140