DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1943 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Nagib škarpe nasipa uzet je q = tg a a usjeka qi = tg oj — 1.


1,5
Pomoću ove tablice znatno se ubrzava računanje širine izvlastbe za sve oblike
poprečnih profila.
Teoretički izračunanoj širini izvlastbe, kao što je u uvodu rečeno, dodaje se sa
svake strane 0,5 do 1 m. Ta širina izvlašćuje se kao zaštitni pojas, koji štiti zemljoradnju
(od podoravanja škarpe itd.), služi za obilaženje, za naknadne eventualne
radove i t. d.


II. Površina izvlastbe
1. Poprečni profili su homogeni.
Kao što je u početku spomenuto površina izvlastbe između dva homogena
profila računa se kao trapez. Prema tome, ako su L, i Lo širine izvlastbe poprečnih
profila, a D njihova međusobna udaljenost bit će površina izvlastbe


E=:^(L, -\-L,)D (21)


2. Poprečni profili nisu homogeni (si. 8).
L.
—-h-I —1


(4 ´ \


:)


\


t 1 \ \


> { \ \


1 ^^\ \


,


\. j


*-> -.— 1


^


SI. 8.


Cest je slučaj da treba naći površinu izvlastbe između nehomogenih (heterogenih)
poprečnih profila. Tada je najprije potrebno odrediti nulti profil t. j . položaj
točke P u kojoj je . == o (prelaz nasipa u usjek). Točka P dieli udaljenost D na
dielove (dj i dg) koji su proporcionalni visini nasipa i dubini usjeka.


Ako je . visina nasipa, a .. dubina usjeka tada je


.


1>-(. + ..) = ^.:. d,=D D (. + yi) = d^- d, = D ..


.-\-.1 . + ..


Širina izvlastbe u točki P jednaka je širini planuma (2 1) plus širina paralelnih
jaraka (2 Ij) t. j .


138