DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 36     <-- 36 -->        PDF

...


.................
......


Uprava gospodarstva i lamarstra


K R N OI ] A NAŠICE^ SL&VONI|A


sospoiiarslia i Somarska imiitstrfta d. li. Proizvodi i eksportira svckolilie
. Zagreba Ifospodarske i ^nmslce proizvode

N A Š I e . A


i


tvornica tanina i paropila d. d.


ZAGREB. . arulićev tr g 18.


Sve V . s te tvrd o g im e Kos drva


PILANE:
Đurđenovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Novoselec-KriS, Karlovac, Klenak,
Podgradci, Zavidovići, Begovhan.


Tvornica tanina, parket a, ba čava : ĐURĐENOVAC
loipr 6*0 nacija pragova i 8 tu pova : . ARE. O V A c
Tvornica san duka i Ijuš ene robe :PODGRADCI


OGLAlUJTE U


HRVATSKOM


ŠUMARSKOM LISTU


VLASTNIK DIONICA JE NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA |


HRVATSKI RUDNICI ITRLIONICE D. D.


Glavno ravnateljstvo Sarajevo


Brzojavni naslov: HKUTAD, SARAJEVO.
Čekovni račun: kod Poštanske štedionice 22—22.
Tekući raiuni: kod Drž. vjeresljskog zavoda, Gradske štedionice u Sarajevu, Zemaljske


banke za Bosnu 1 Hercegovinu u Sarajevu i Prve Hrvatske štedionice —


Podružnice u Sarajevu.
Brzoglasi: 38-01, 38-02, 38-03, 38-04, 38-05.


PREDSTAVNICTVO ZAGREB, Martičeva ulica 14.


Brzojavni nasiov: HRUTAD, ZAGREB.
žiro račun: kod Hrvatske državne banke, Zagreb.
Tekući račun!: kod Prve Hrvatske štedionice, Zagreb, Bankarskog dru2lva d. d. u
Zagrebu te Hrvatske zemaljske banke d. d. Zagreb.
Brzoglas: 60-17.


PODUZEĆA:


Rudnici željezne rude u Ljubiji i VareS-Majđanu. Rudnici uglja u Zenici i Brezi. Ta


lionica i ljevaonica u VareS-MaJdanu. Celičana, valjaonica, žičara i mehanička radio


nica u Zenici.


PROIZVODI:


Knđnika u Zenici i Brezi: mrki ugalj 4000 do 5000 cal.:


Bnđnika u Vareš-Majdanu i Ljubiji: željezna ruda sa 40—60«/. Fe . Mn.;


Talionice i ljevaonice u Vareš-Majdanu: sirovo željezo (bielo 1 sivo) i svi proizvodi
iz željeza i čelika, kao kokile, lievana, trgovačka, strojarska i kanalizaciona roba,


lievane cievi 1 sav pribor za vodovode, sisaljke, vltlovl, vagoneti 1 sav ostali ru


darski pribor;


Celičane, valjaonice. žiCare i mehanička radionica u Zenici; betonsko, šipkasto, fazon


sko 1 obruCno željezo, nosači, valjani i autogenovareni; valjana žica; debeli, srednji


i fini limovi; željezničke, munjovozne 1 rudničke tračnice sa priborom; vučena žica,


čavli (klinci),
Slemens-Martinov čelik; elektročelik i legirani čelik; čelični odllevci;


razne konstrukcije.


Prodaju svih proizvoda vrši: a) . državi: GLAVNO RAVNATEUfSTVO HRVATSKIH


RUDNIKA I TALIONICA D. D. Sarajevo. Prodajni odjel (palača Državnog vje


resljskog zavoda); b) u inozemstvo: GLAVNO RAVNATELJSTVO ZA RUDARSTVO


Ministarstva narodnog gospodarstva u Zagrebu.


Razpodjelu ugljena vrši: URED ZA RASPODJELU RUDAR. PROIZVODA U ZAGREBU.