DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

7. Tanka d´ebloviha i sitna
građa;
Motke, letve (neobrađene), stožine, kolje za
voće, kolje za vinograde, štapovi, ručice, držala
za razno oruđe, obruči — dobavljaju se po
komadu i prema ugovorenim uvjetima.


šiblje za pletenje, fašine, pleter, granje i
klće dobavlja se na svežnjeve ili kola prema
ugovorenim uvjetima.


8. Smrekova kora za štavljenje:
Smrekova kora uzima se od mladih gladklh
stabala,´ a mora biti zdrava, suHa i spremljena
na suhom mjestu. Krajevi kore mogu biti
bieli ili svietlo žuti. Smrekova se kora naziva
»oštećenom«, ako je izprana kišom ili je pro-


OPAZKA. HN 116 i HN 117 pretiskane su´
uz odobrenje Sav. odb. za norm. pri Min. nar.
gospodarstva. Za točnost teksta ovdje pretiskane
norme uredničtvo ne odgovara. Mjerodav-


Zaštita šuma


MJERA ZA SUZBIJANJE SUŠENJA


U prikazu, koji je tiskan u trećem ovogodišnjem
broju Hrvatskog šumarskog lista
uvukla se tiskarska grješka, koja bitno mienja
smisao, pa se ovim izpravlja. Ta pogrješka
nalazi se na str. 93. u drugom stupcu u 23.
redu, gdje treba mjesto »okopavanje« stajati
»o k 0 r a v a n j e«. Prema tome za suzbijanje


kisla, ako na unutarnjoj površini ima pljesnivih
pruga ili ako je na, prelomu crvenosmede
ili crne boje. »Manje vriednosti« smatra
ce, ako je od pridanka, ako je podgrizana od
podkornjaka, većinom Ijuskava ili znatno zarasla´
mahovinom.


Dobavlja se po težini.


OGRJEVNO DRVO


1. Drvo za ogrjev sieče se zimi i ljeti.
2. Plavljeno kao i ljeti sječeno ogrjevno
drvo dobavlja se samo, ako je naročito ugovoreno.
3. Drvo za ogrjev sječeno u prošloj zimskoj
sječi smatra se suhim od rujna dalje.
ni su samo originalni listovi norma HN 116 i
HN 117, koji se mogu dobiti kod Savjetodavnog
odbora za normalizaciju,
Z a g r e b, . r g^ .. b r. 4.


HRA STOVIH I BRIESTOVIH ŠUMA


puze hrastove panjeve ´treba okorati , a ne
okopati.


Ujedno se izpravlja grješka u istom stupcu,
a u 63. redku, u kojem mjesto »postojeća«
treba stajati »s t o j e ć a« t. j. radi se o stojećim
i oborenim stablima, a ne o postojećiivi.


Uredničtvo


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


UPLATA ČLANARINE U MJE SECU VELJAČI 1943. GODINE


Redoviti članovi:
Kuna 240.—: Krišković Lambert, Kundrat


J
Emil, Mirth_ Karlo, Helebrand Adolf, škorić
Vladimir, (iz Zagreba) ; Šebetić Marko,
Vukovar, Pintarić Konrad, . r v. . i fr ovica;
Plčman Dragutin, Karlovac ; šooš
Djuro, Križevci ; Plesa Vinko, Beltram
Vladimir, Kohut Ladislav, (iz Senja) ; Šafar
Josip, Crikvenica;


Kuna 220.—: Lovrić Ninoslav, Zagreb;
Kuna 140.—: Jal Vilim, Zagreb;
Kuna ICO.—: Kovačić Pero, Jastrebarsko;


Perušić Andrija, Zagreb;
Kuna 100.—: Seničar Franjo, Nova Gra


diška; Butkovlć Matej, Tuzla;
Kuna 90.—: Hradil Dragutin, Zagreb;
Kuna 70.—: Krpan Rudolf, Zagreb;
Kuna 60.—: Tomašegović Zđenko, Zagreb;
Kuna 40.—: Drnlć Milan, Podsused; Djer


zlć Salih, Tuzla; Korica Vladimir, Gola;
Kuna 20.—: Jozić Josip, Benić Emil, Sei-
del Oskar, Weinsenzell Eđuard, Ivančan Cvjetko,
Franješ Eugen, Filipan Franjo, Haramija
Viktor, Foreyt Edo, šavor Ivan, žiromski Nikola,
Gavranić Branimir, Rožić Adolf, Milić
Žarko, Polkovnikov Fedor/ Hang Ladislav, Ivković
Stjepan, Drndelić Milan, Ileković Matija,
Mikša Stjepan, šanđrovčan Mijo, Lipovac
Josip, Brkljačić Nikola, Majer Dragutin, ..laić
Mijo, Grahli Ljubomir, Miiller Djuro, Herman
Josip, Janković Mirko, Milinković Ivan,
(svi iz Bjelovara); Novoselac Franjo, Podr.
Slatina ; Kreč Franjo, Pšorn Josip, Vi


rovitica; Janković Ilija, Našice; šooš Đuro,
Križevci; Mihić Josip, Koprivnica;
škopacStj., Lončar Milutin, Gavran Ljubomir,
Marković Ivan, Gjurković Matija, Knez Antun,
Štetić Vladimir, Balkovski Aleksande^/ Suru-(./0-6
liz Muhamed, Kral Franjo, Kreso Sejdo, Novak
Aleksander, Francišković Hrvoje, Jerbić
Zdravko, Novaković Mladen, Androšević Mihajlo,
Vilćek Emanuel, Blaževac Maksimilijan,
Petek Franjo, Katić Josip, Rogina Tugomil,
Lakić Ivan, (svi iz Nove Gradiške); Tregubov
Svevlad, Zagreb ; Balić Mehmed.
Fitze Karlo, Juzbašić Mato, (svi iz Tuzle) ;
Postnikov Aleksije, . 1 a d a nj; Sprečkić Ante,
Olovo; Imanović Husein, Tešanj; Kudović
Sulejman, Tuzla ; Mehić Mustafa, V ozuća;
čubelić Slavko, Zvornik;


Članovi pomlatlia:
Kuna 120.—: Ferić Antun, Lukman Ferdinand,
Pliverić Krešo, Rikati Mladen, Zagreb;
Kuna 100.—: Ivanišević Miroslav, Madjer
Ignjac, Zagreb;
Kuna 70.—: Tumbi Josip, Zagreb;
Kuna 60.—: Ogulinac Stjepan, Zagreb;


P r e đ p 1 a t a:
Kuna 480.—: Slaveks d. d, Zagreb;
Kuna 360.—: žakman d. d. Zagreb;
Kuna 340.—: Dr. Edo Danda, Brod na Sa


vi;
Kuna 240.—: Kranik Djordje, Jarak-Hrtkovci;
Kotarska oblast Jastrebarsko; Destilacija
drva d. d. Teslić; Njemačka trgovinska
komora u Hrvatskoj, Zagreb;


127