DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ako kupac želi određenu vrstu četinjača ili
određene količine od tih vrsta, mora se točno
navesti^ jer se inače može dobaviti samo jelovina
ili samo smrekovina, odnosno po volji te
vrste pomiešane.


Osim bora, koji se mora dobavljati iz zadnje
zimske sječe, mogu se ostale vrste dobavljati
i.iz ljetne sječe, ako nije izričito zatražena
zimska sječa. Od sječe do dobave ne
smije proći više od dvie godine.


Oblo drvo sječeno ljeti mora biti oguljeno,
a zimi sječeno mora biti okorano.


Kod dobave oblog drveta dozvoljava se odstupanje
od pogođene debljine do 10% srednjeg
promjera na više ili na niže, ali se u tom slučaju
ne može tražiti veča jedinična ciena.


1. Trupci za piljenje:
Trupci moraju biti zdravi i bez jezgre, loma,
raka i ne smiju biti rupičasti (porozni).
Dozvoljavaju se komadi, koji su samo djelomično
zahvaćeni crvenom ili bielom truleži i
to s čeone strane najdublje do 10 cm, a s površine
do 3 cm, zatim okružljivost (mjerena
na tetivi) do najviše i/, promjera > toga čela,
ravna razpuklina najviše do duljine promjera,
a unakrstna do polovine promjera na dotičnom
kraju; zatim usukanost do najviše 1/4 kruga
na dužini 3 m i zakrivljenost u jednom smjeru
najviše 10 cm visine luka na dužini od 3 m.


Trupci za piljenje spadaju u 2. debljisnki
razred i dalje s najmanjom dužinom od 3 m.


2.
Stupovi za lazila (skele) :
Stupovi za lazila moraju biti zdravi, ravni,
približno okrugli, umjereno malodrvni i bez
kore. Ne smiju biti od suhara, natruli, s trulim
granama 111 rakom. Spadaju u l.b đebljinski
podrazred 1 dalje s najmanjom dužinom od 9


m. Na tanjem kraju moraju biti bar 10 cm
debeh.
3.
Piloti;
Piloti su zdrava, ravna debla, s korom ili
bez kore. Dozvoljava se mala krivina na debljem
kraju. Dimenzije su po naručbi i pogodbi.


4.
Stupovi za vodove:
Izrađuju se od hrasta i četinjastog drveta.
Moraju biti zdravi, ravni okorani i na oba
kraja okomito na os okrajčanl. Dobavljaju se
sirovi ili impregnirani, što mora biti naročito
ugovoreno. Dozvoljava se na dielu, koji je 2
m niže od vrha, mala zasukanost, manja zakrivljenost,
po koja zdrava kvrga najviše dq
5 cm promjera, dobro otesana tako, da se ae
umanjuje obod stupa na tom mjestu i da nema
upliva na nosivost. Dobavljati se moraju od
zadnje zimske sječe.


Državne ustanove propisuju uvjete kakvoće
i dimenzije za stupove. Najobičnije su dimenzije
tih stupova kod dužine:


od
5,50 m na tanjem kraju promjer bar 12 cm
6,00 , „ „ 12 „
7,00 13
8,00 13
9,00 14


10,00
14


12,00
14


Promjer debljeg kraja mora biti za trećinu
veći.
Dobavlja se po komadu ili po m^.


5. Jarboli i okrižice:
Kakvoće i dimenzije kao kod stupova za lazila.
Na debljem kraju mogu biti na duljini od
2,25 do 2,55 m osmerokutno otesani. Debljina
se mjeri na vratu, t. j . 5 m judaljeno od ,debljeg
kraja, na polovini duljine i "na tanjem kraju, pa
se od tih triju
mjera uzme aritmetička sredina.
Dobavlja se po komadu ili po ms.


6. Dugačka građa:
Dugačka građa je drvo s najmanjom dužinom .
od 10 m, koje je oblo po cieloj dužini stabla, te
ima okrajčeni vrh. Razvrstava se u 1. đebljinski
razred i dalje, s najmanjom debljinom
od 10 cm na tanjem kraju.


IV. Razno
1.
Kolarskagrađa:
Kolarska građa je oblovina l.b i 2.a đeb-
Ijlnskog podrazreda, s najmanjom dužinom od
3 m. Dolazi u obzir hrast, jasen, briest, bagrem
i breza. Ovo drvo mora biti zdravo i bez kvrga,
a brezovo osim toga ravno.


Kod komada duljih od 3 m dozvoljava se
na svakom daljnjem metru po \jedna mala
zdrava kvrga najviše 1,5 cm debela. Dobavlja
se po ..^ ili po težini.


2. Rudničko drvo:
Izrađuje se od oblovine hrasta, briesta i
četinjača. Mora biti zdravo, bez kore ili s korom.
Dozvdljava se krivina s visinom luka od
srednje debljine, te veće zdrave kvrge.


Debljina komada na tanjem je kraju barem
10 cm bez kore, a dužina od 2—7 m, koja raste
po 50 cm. Hrast i briest dobavljaju se s
korom, a četinjače bez kore.


Dobavlja se po kubnom ili po tekućem
metru. Dobavlja 11 se rudničko drvo ´S korom,
odbija se kod mjerenja debljina kore.


3. Drvo za celulozu i drvninu
(drvenjaču):
Za tu svrhu slbže smreka, jela, bor, bukva
i meke listače. Smrekovo i jelovo drvo mora
biti zdravo i bez kore, te ne smije biti prestaro
ni prhko. Dozvoljava se po koja kvrga.
Ako se ugovori smrekovo drvo, može biti primieSana
i jelovina do 25% ukupne dobavljene
količine. U tu svrhu uzimaju se također cjepanice
i oblice debele 10—24 cm s najmanjom
dužinom od 1 m, koja raste po 50 cm.


Komadi do 2 m dužine dobavljaju se po
prostornim metrima, a duži komadi po m´.
Kod bukovog drveta uzimaju se cjepanice


I. razreda bez kore. Crne se kvrge moraju posve
iztesati.
Drvo mekih listača mora biti zdravo, bez
kore i bez smeđe jezgre. Dozvoljava se po koja
dobro otesana kvrga. U tu svrhu uzimaju se
cjepanice i oblice debljine 10—24 cm, a dužine
1 m.


Dobavlja se po prostornom metru ili po
težini.


4.
Drvo za talašiku (Holzwolle):
U tu svrhu služe četinjače, lipa 1 to()ole.
Mora biti zdrava, pravilna rasta, ravne žice
i bez kore.


Dozvoljavaju se manje krivine i manje _
kvržice. Srednje debljine od 10—24 cm s najmanjom
dužinom od 2 m. Dobavlja se po prostornom
metru ili po kubnom njetru.


5.
. a n i n s k o drvo:´;
Za taninsko drvo služe hrast i kesten. Kod
hrastovog drveta uzimaju se cjepanice, oblice
iznad 12 cm promjera i gule do 120 cm dužine.
Kod kestenovog drveta uzimaju se cjepanice,
oblice i gule do 120 cm duge s korom
ili bez kore piema ugovorenim uvjetima.


Taninsko se ´irvo dobavlja po prostornom
metru . po težiui.


6. Stupovi 1 motke za hmelj i
duhan.
Izrođ´jju se od hrasta i četinjača bez kore.
I>ozvoljav;; .; višestrano malo grbavi komadi,
te granati sa zdi-avim i dobro otesanim kvrgama.
Stupovi za hmelj jesu dužine od 6—9
m, a debljine 8—14 cm na tanjem kraju.


Stupovi za duhan jesu dužine 3—13 m i
debljine 12—25 cm. Dobavlja se po komadu ili
po težini.


126