DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

´ Mekani ogrjev je lipovo, johovo, topolovo,
vrbovo 1 brezovo ogrjevno drvo, a dobavlja
se zajedno Ili svako zasebno.


Mlešani ogrjev je ogrjevno drvo od
više vrsti llstača koje se dobavlja zajedno.


Ogrjev Četinjača je ogrjevno drvo
svih vrsta četinjača zajedno.


10. Ogrjev se izrađuje u cjepanice, oblice,
ciepane oblice, sječenice i g^ile.
Cjepanic e se dobivaju ciepanjem oblog
drveta, koje je s oba kraja pilom okrajčeno.
Cjepanice su 1 m duge. Dozvoljava se 5 cin
odstupanja od ove dužine na više i na niž?.
Debele su preko 12 cm, mjereno na tetivi luka.


Oblic e se dobivaju od oblog drveta, koje
je s oba kraja pilom okrajčeno. Oblice su duge
kao cjepanice. Promjer 5—10 cm.


Cjepane oblice su polutke ciepane iz
oblica, izrađuju se sa debljinom preko 8 cm,
mjereno na tetivi luka.


Sječenic e se dobivaju od oblog drveta
s oba kraja sjekirom okrajčenog. Duge su
90—120 cm, a promjera izpod 5 cm.


Gule su kvrgavi i nerazcjepivi komadi di-
veta. Gule su duge 50-120 cm, a debele do 40 cm.


11. Razredi kakvoće za ogrjev jesu:
I. razred su cjepanice razne, zdrave, bez pogrješke.
Dozvoljava se, da do 30% cjepanica
imade do dvie dobro otesane. zdrave kvrge.
Ovamo spadaju i cjepane oblice zdrave, ravne
i bez kvrga. Kod suhog bukovog ogrjeva
dozvoljava se naravna prozuklost.
II. razred su oblice zdrave 1 bez kvrga, te
cjepanice s manjim pogrješkama, kao grbav:;,
s više dobro otesanih kvrga, malo natrule i
zatim kvrgave cjepane oblice.
III. razred su sječenice i.gule, te takove
cjepanice i oblice, koje se s obzirom na veće
pogrješke ne mogu uvrstiti u I. i II. razred.
12. Kao ogrjev može doći u obzir i panjevina
i kora, ako nije namienjena tehničkim
svrhama. Panjevina je prizemni i podzemni dio
stabla, koji se krči posebno nakon sječe ili zajedno
sa stablom.
Osim toga služe za ogrjev odpadci dobiveni
kod preradbe (na pr. pilanski odpadci) i
kod obradbe (teševina).


13. Ogrjev se mjeri´ ili po težini ili po prostornom
metru, t. j . u složajima po 1 m visine,
širine i dužine, složeno peižljivo sa što manjim
međuprostorima. Za izsušenje dodaje se u šumi
nadmjera od 10%; izvan šume nema nadmjere.
Slaganje ogrjeva u križ nije dozvoljeno,
već se ima slagati između dvie motke (kolca).
O p a z k a ; Gdje god se u ovoj normi upotrebljava
izraz kvrga, ima se razumjeti kvrga,
grana ili izrastlina.


HN 117: Dobavni uvjeti za tehničko i ogrjevno
drvo


(DK 634.983/5.004.12)
TEHNIČKO DRVO
Sve se listače redovno sieku zimi. Ljetna
sječa mora biti posebno ugovorena.


A) Hrast


Pod hrastovim drvom razumieva se drvo


svih vrsta hrasta (Quercus) osim cera (Quer


cus cerris, Zerreiche) i granice (Quercus hun


garica).


1. Pilot i su odrezci debla kakvoće A
preko 5 m dugi od 2. debljinskog razreda i
dalje. Dozvoljavaju se zakrivljeni komadi, ako
se središta čeonih ploha mogu spojiti pravcem,
koji ide kroz deblo. Izrađuju se s korom ili bez
kore, a mjere se u m^.
2. Trupc i se diele prema upotrebi na
trupce za oplatu i trupce za piljenje.
a) Trupci za oplatu jesu trupci liakvoće Al
od 5. debljinskog razreda i dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se 10% količine
u dužinama 1,80 i 1,90 m.


Trupci djelomično sposobni za oplatu (polufurnir)
moraju Imati bar 50% drvne mase
s navedenim svojstvima i uzimaju se od 6.
debljinskog razreda i dalje.


b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće
A spadaju u 3. debljinski razred i dalje, s najmanjom
dužinom od 3 m.


Trupci kakvoće . spadaju u 3. debljinski
razred i dalje s najmanjom dužinom od 2 m.
Među ove trupce spadaju i trupci 2.b debljinskog
podrazreda bez pogrješaka ali od debla.


Trupci kakvoće C spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje s najmanjom dužinom od
2 m.


3. S t up o V i za vodove. -- Vidi kod
četinjavog drveta.
.) Bukva


Bukva (Fagus silvatica, Rotbuche) sieče
se zimi i ljeti. Zimi sječeno drvo ima se dobaviti
najkasnije đo 31. svibnja, a ljeti siečeno
drvo najkasnije za četiri tjedna nakon sječe.


Trupci:


a) Trupci za oplatu jesu trupci kakvoće
Al od 5. debljinskog razreda dalje, s najmanjom
dužinom od 2 m. Dozvoljava se zdrava
smeđa jezgra do 1/3 promjera na tanjem kraju
i ravna razpuklina na jednom kraju u dužini
srednjeg promjera.


b) Trupci za Ijuštenje jesu trupci kakvoće
A približno valjkastog oblika od 4. debljinskog
razreda dalje, s najmanjom dužinom od 2 m.
Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra do =/3 promjera
na tanjem kraju, šuplje srdce do najviše
10 cm promjera. Sljepice su izključene.
10% sadržine dobavljenih trupaca može biti


3.b debljinskog
podrazreda.
c) Trupci za piljenje. — Ovamo spadaju
trupci kakvoće A i . od 2.b debljinskog podrazreda
i dalje s dužinom od 2,50 m na više.
Dozvoljava se smeđa jezgra do polovine promjera
na tanjem kraju, te ravne razpukllne u
istom smjeru na oba kraja, koje zajedno uzete
ne smiju biti duže od promjera trupca na
debljem kraju.


C) Jasen obični


Jasen (Fraxinus jeKcelsior, Esche, Weissesche),
sieče se samo zimi.
Trupci:


a) Trupci za oplatu kao kod hrasta, ali od
4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava se
smeđa jezgra do .4 promjera na tanjem kraju
trupca.
b) Trupci za piljenje. — Trupci kakvoće A
spadaju u 3. debljinski razred i dalje s najmanjom
dužinom od 3 m. Dozvoljava se
zdrava smeđa jezgra do najviše V´2 promjera
na tanjem kraju trupca.


Trupci kakvoće . spadaju u 2.b debljinski
podrazred i dalje, s najmanjom dužinom od
2 m. Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra neograničeno.


Trupci kakvoće C imaju dimenzije kao
trupci kakvoće ..


D) Jasen smeđi


Jasen smeđi (Fraxinus ornus, Braunesche,


Bergesche) sieče se samo zimi.


Trupci:


a) Trupci za oplatu. — Kao kod hrasta, ali


od
4. debljinskog razreda i dalje. Dozvoljava


se
zdrava smeđa jezgra neograničeno.


b) Trupci za piljenje. — Kao kod običnog
jasena. Dozvoljava se zdrava smeđa jezgra
neograničeno.


124