DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

u stručnim viestima opsežne gradjevinske
rubrike ističe §e ona o vezivanju tla pomoću
cementa kod gradnje cesta. Ovaj način cestogradnji
provodi se po amerikanskom uzoru na
velikim prostorima Poljske i Rusije, da bi došli
što brže i jeftinije do cesta koje bi izdržale
ogromni motorni promet. Ovaj način cestogradnje
najbolje uspieva na tlu 6d pjeska ili
mješavini pieska j gline. Napominje se da cement
ne može nikako vezivati ilovačastu ili
glinenu masu bez pieska.


Kemijsko - metalu rgijska struka,
čiji je urednik Dr. Ing. Rikard Podhorsky,
zastupana je ovim člancima: 1. Prilog proučavanju
metode odredjivanja celuloze po Kiirschneru
i Hofferu u komparaciji s djelovanjem
alkoholne otopine klorovodika na sirovi celulozni
materijal (Dr. Ing. .. Krajčinović i Dr.


Z. tinteroviž), 2. O mogućnosti razvitka kemijskog
veleobrta u Nezavisnoj Državj Hrvatskoj
(Ing. R. Lorković), 3. Oksidacija ugljikovodika
na masne kiseline, masne alkohole i
voštane etere (Ing. .. Leovič), 4. O tranima i
mogućnostima njihove proizvodnje na našem
Jadranu (Ing. .. Leović).
U članku »O mogućnostima razvitka kemijskog
veleobrta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Ing. Lorković, uz ostalo o šumskom veleobrtu,
iznosi kratak općeniti prikaz i sadanje
činjenično stanje šumsko-kemijskih veleobrtnih
uredjaja.


Iz područja strojarstva, koju je struku
zajedno s elektrotehnikom uredio Ing.
Eduard Bosanac , donio je ovaj časopis sliedeće
članke: 1. Orudje za obradu tla (Ing. E.
Bosanac), 2. Automatska regulacija vodosta


DRAGUTIN VESELI:


Na uspomenu osnutka Nezavisne Države
Hrvatske zaključio je odbor Saveza lovačkih
družtava. Nezavisne Države Hrvatske, da će
izdati kratki poučnik lovcima i čuvarima lova.
Pisanje knjige povjereno je g. Dragutinu V es
e 1 i u, šumarskom savjetniku u Sarajevu.
Posao je dovršen 1942. godine i pred nama je
»Lovački poučnik«.


Sam pisac u predgovoru knjige navodi, da
je upotrebio gradivo svojeg »Katekizma o lovstvu
i ribarstvu«, kojeg je izdao pred desetak
godina i u međuvremenu, rasprodao, no podpuno
ga je preradio i popunio tako, da »Lovački
poučnik« može poslužiti ne samo čuvarima
lova koji žele polagati lovočuvarski izpit,
već i svim našim lovcima i šumarima.


Gradivo knjige podieljeno je na sliedeća poglavlja:
a) Uvod; b) Prirodopis i lov; c) Ptice;
d)Seoba i prstenovanje ptica; .e) Tragovi divljači
i zvjeradi; f) Lovačko oružje i oprema;
g) Lovački psi. h) Bolesti lovačkih pasa. i)
Obuka i dresura lovačkih pasa; j) Postupak
sa ubijenom divljači; k) Dužnosti i prava čuvara
lova; 1) Izpit za čuvara lova.


U uvodu je prikazano: 1. Pojam i razpodjela
lovstva; 2. Razvrstanje divljači; 3. Vrste
lova; 4. Lov na zasjedu; 5. Visoki zasjedi na
zemlji; 6. Šuljanje; 7. Vabljenje i vabila; 8.
Hajka; 9. šumska hajka; 10. Poljska hajka;


11. Znakovi trubljom pri hajkama; 12. Čuvari
lova pri hajkama; 13. Gonjenje sa brakircima;
14. Traženje prepeličarom; 15. Lov sa vretnom
sovom ušarom; 16. Hvatanje zvjeradi i divljači;
17. Upotreba željeza; 18. Trovanje zvjeradi;
19. Lovačka pravila i običaji.


ja parnih kotlova (Ing. A. Baborsky), 3. Valjaonice
za vrpce (Dr. Ing. .. Kalpers), 4.
Istosmjerni i protusmjerni izmjenjivači topline
(Dr. Ing. F. Bošnjaković).


Elektrotehnička struka je zastupana
s ovim: 1. Električno gospodarstvo Hrvatske
(Ing. I. Radulović), 2. Elektronska cijev
kao negativni ođpor u spoju s pozitivnim povratnim
vezanjem (Ing. .. Polić), i 3. Jednosmjerna
motorna kola 101-1942. ^ jednosmjerna
prikolica 201-1942. zagrebačkog električnog
tramvaja (Ing. D. Mandl i Ing. V. ..jer).
´


Medju stručnim viestima ovih rubrika treba
istaci onu o dizalu iz dasaka i čavala
za dizanje tereta težkog 25
tona . Ovo je dizalo u pomanjkanju željeza
sagradjeno, i to u jednom danu iz 7 m-´ crnogoričnog
drveta i 200 kg željeznih čavala.


Geodetsko i kulturno-tehničko područje
tehničkog svieta nije u 1942. predstavljeno
niti jednim člankom.


Kao posebni prilog »Tehničkom viestniku«
dodate su Viesti savjetodavnog odbora za normalizaciju
pri Ministarstvu narodnog gospodarstva,
a u redakciji prof. Ing. Josipa . o n-
c e 1 j a. U prvom trobroju Tehničkog viestnika
donesene su kao još konačno neusvojene norme
za razvrstanje izmjene, te dobavni uvjeti
tehničkog i ogrievnog drveta u neobradjenom
stanju.


Knjižnica HŠD-a prima redovito ovo jedino
glasilo Hrvatskog družtva inženjera kao za- ,
mjenu za svoj šumarski časopis.


—ak


LOVAČKI POUČNIK


U drugom i trećem poglavlju (. i C) ukratko
su opisane lovne životinje uz opis veličine
tiela boje dlake ili perja i t. d., a prikazan je i
njihov način života, njihova koristnost ili sličnost,
te način lova.


Iako je pisac obradio veliko i obširno gradivo
na razmjerno malom prostoru. -Ipak mu
je uspjelo da kratkim i zbijenim stilom iznese
najvažnije, što je lovcu-praktičaru potrebno.
»Lovački poučnik« je prema tome kratki i
zbijeni priručnik u kojemu će šumarski 1 lovni
stručnjak naći mnogošta potrebnog u svojoj
praksi (n. pr. razliku između vučjeg i pasjeg
traga, razliku između vučjeg i pasjeg krzna,
razliku između divlje i pitome mačke i t. d.),
a lugaru i lovočuvaru je vriedan učbenik. »Lovački
poučnik« je svakako vriedna prinova
naše oskudne lovačke književnosti, pa se može
preporučiti svim našim lovcima i šumarima.


Knjiga je opremljena većim brojem slika i
crteža, kojima se razjašnjuju pojedinosti koje
se težko mogu protumačiti opisom, n. pr. slike
lieta pojedinih ptica grabilica.


Knjiga ima svega 250 stranica džepnog
formata, meko je uvezana. Može se nabaviti u
Savezu lovačkih družtava Nezavisne Države
.Hrvatske u Zagrebu, Berislavićeva ul. 9 uz
cienu od 40 kuna više poštarina. Čuvari lova
ga dobivaju bezplatno, ako su platili saveznu
članarinu za 1943. i ako Savezu jave na koji
naslov da im se pošalje.


´ Ing. R. Chylak


120