DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Popis domaćih djela iz šumarstva, đrvarstva i lovstva.


´


— --— - -, . ~


"´´""" " """ " *´ " ´


" "-"´


Cijene n Km
bez poštarine


5* P i « e Ns«lor kojige Nabarljk kod
ress
« dovna stnđ.


. 1. Agić 0.
Bilinstvo za lug. osoblje pisca, Vinkovci 16.— ~


´:


2.
Anić M. Dr. 0 rasprostraBjenosti evroppisca,
Zagreb,
skog pitomog kestena Vukotinovlćeva br. 2 100.— —
3. Balen J. Dr. 0
proredama 100.-80.´
f


4. > Prilog pozn. mediter. šuma 11.
50.— —
´ 6. > NaS goli Krš pisca, Zagreb, 160.— 100.—
T 6. > Pogledi na šum. Bugarske Rockefellerova 4,1 60.-—
,; 7. > Šumski rasadnici 100.— 80.—
i 8. > Morozov: Nauka 0 šumi I. 100.— 80.


5
9. > Josip Kozarac H. š. D. Zagreb, 15 —
Vukotinovlćeva br. 2
>
10. Ceović Ivo Ing. Lovstvo
pisca, Zagreb, 100.-—
< 11. Demić K. C. Radne mašine za obradu DraSkovićeva ul. 29
drveta 100.— —
, 12. Fink F. Površine pojedinih neobrub-
Ijenih
dasaka Zagrebačko skladište papira i 20.—
knjižara Zagreb, b. Praška


13.
> Preračunavanje engl. stopa u
metre, a palaca u mm ulica 6 5.-—
-U.! Kubični sadržaj klada 46.-—
16.!
> Kubatura popruga (friza
26 mm)


loa—


Hrvatsko šumarsko društvo.


16.
Hufnagel-Veseli-Praktično uređivanje šuma 20.— —
MileUć
17. Jtinker Računovodnik kubičnog sa30.
držaja
ispiljenog i tesanog
drveta, letava i dasaka u Zagrebačko skladište papira i


metr. sust.


knjižara Zagreb, b. Praška


18. > Računovodnik kubičnog sa20.-—
ulica 6


.


držaja oblica po met. sust.


19. Kaufnnan Industrijske i trgovačke bi46.-—
lješke 0 četinjačama
Hrvatsko šumarsko društvo.


20. Levaković A. Dendrometrija
obitelji piSca, Zagreb, 100.-70.—
21.
Mađarevlć S. Ing. Naše šume Palmotićeva 63 120.^|
Markić M. Ing. 0 imovnim općinama pisca, Zagreb, Derenčinova 29 10.

\


^; Nenadić Đ. Dr. Računanje vrijednosti šuma Hrvatsko šumarsko druStvo, 100.— 70.—
2*-| Uređivanje šuma pisca, Zagreb 120.— —
^^ Petračić A. Dr. Uzgajanje šuma I. pisca, šum. fakultet Zagreb 100.— —


26.1 ^

II. » 140.—
^´ j Petrović D. Dr. Sum-e i šum. privreda vi Ma10.—

1 Hrvatsko šumarsko
društvo.


kedoniji


00 } --. --j Zagreb, Vukotinovlćeva 2.
zli. Ugrenovic A. Ur. Pola stoljeća šumarstva 200.-—


29. > IskoriSćavanje šuma II.
280.-wo.—
1 Ing. I. Horvata, Zagreb,


30.
>
» III. 280.-200.—


i Vukotinovlćeva 2.


31.
>
> IV. J 280.-200.


32.
Veseli Drag. Lovački priručnik Savez lov. druStava, Zagreb,
Berislavlćeva 9 40.33.
Zoričić M. Dr. Tumač zakona 0 lovu Hrv. državna tiskara 96.-—
1