DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 33     <-- 33 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO


UPLATA ČLANARINE U MJESECU SIEĆNJU 194S. GOD.


Redoviti dlanovi:
Kuna 480´.—: Asančai^ć Ivan, Đakovo;
Kuna 300.—: Marinovlć Dr. Mllan, Zagreb;
Kuna 240.—: Flogl Stanko, Zagreb; Leva


ković Dr. A. Zagreb; Mihaljević, Bartol, Karlovac;
Pleško Bartol, KraJ>lna; Sustlć Josip, Zagreb;
MUUer Đuro, Virovitica; Piršić Vilim,
Ogulin.


Kuna 200.—: Havllček Aleksander, Zagreb;
i Kuna 140.—: Kraljić Branko, Koprivnica;.
Jl´^ ^ Huna 125.—: Pukafek Pavle, Nevesinje;^/
Kuna 100 : Kelner Hugo, Varaždin; Di


nić Milan, Podsused; Vučetlć Alojzlje, Zagreb;
Kuna 60.—: Aglć Oskar, Vinkovci;
Kuna 40.—: Jančik Jaromlr i Arnautovlć


Ferid, Brčko; Sučić Jakob, Derventa; Flscher
Makso, Cmadak Mllsm, Smllaj Ivan, Stlvlčević
Nikola, Korošec Mljo, Asaj Franjo, ResKoretić
Vladimir, žužek Josip, Bucalić Janko,
Cenić Ante, Jelenčlć Vladlslav, Rađiševlć Milein,
Jelenlć Ivo, Sehank Johan, Bastjančić
Ivica, Turković Karlo, Mazanek Josip, Valentić
Ernest, (svi iz Vinkovaca) Čuvaj Josip,
Brod N/S; Jindra Branko, Trnjani; Potočić
Zvonimir, St. Mikanovci; žukina Ivo,
Otok; špoljar Pero, Županja; Hruška Bernard.
Vrbanja; Tonkovlć Drag^Jtin, Morović.


Kuna 20.—: Jozić Josip, Benić Emil, Seldel
Oskar, Welnsenzel Eduard, Ivančan Cvjetko,
Franješ Eugen, FlUpan Franjo, Haramija Viktor,
Foreyt Eduard, šavor Ivan, žiromski Ni


OSOBNE


PROMJENE V SLUŽBI


Imenovani su:
Ing. Ivan F a b i j a n i ć, za š. pristava X.
č. r. šumarije Majevica u Tuzli;
Ing. Emil Georglj evl ć-š p i 1 e r, za š.
pristava X. č. r. kod šumarije u Jajcu;
Ing. Stanislav R e n k o, za š. pristava X. č.


r.
kod šumEirije u Mrkopolju;
Ing. Nikola M 1 h a j 1 o v i ć, za š. pristava
X.
č. r. kod šumarije Dobra u Ogulinu;
Ing. Maksimilijan B 1 a ž e v a c, za š. pristava
X. č. r. kod Rš. u Zagrebu;
Ing. Ferdinand H r ž e n j a k, za š. pristava


X.
č. r. kod Rš. u Zagrebu;
Ing. Petar L u k a č i ć, za š. pristava X. p.
r. kod šumarije u Karlovcu;
\^\L Ing, Vladimir Severinski, za šijri\y\´ stava X. č. r. kod šumarije u Križu;
Ing. Vid F a š a i ć, za š. pristava X.č. r. kod
RŠ. u Gospiću;
Ing. Branko Jindra, za š. pristava X.
kod šumarije Trnjanlma;
Ing. Ivan N o g i ć, za š. pristava X. č. r.


kod šumarije Maja u Glini;
Ing. Teodor T r a n g e r, za š. pristava X.
č. r. kod RS. u Gospiću; v ^


Ing´. Petar M a t k o v i ć, za š. pristava X.
č. r. kod Rš. u Omišu;
Ing. Pavle S i n k;?, za š. pristava X.
kod Rš. u Banjaluci;


V


kola, Gavrančić Branimir, Bložlć Adolf, Milić r; 1^
žarko, Polkovnikov Fedor/ Hang Ladlslav, i (Cj^
sram Zdenko, Mliller Đuro" Herman Josip, Milinkovlć
Ivan, (svi iz Bjelovara), Ivković
Stjepan, Koprivnica; Drndelić Mllan, Draganec;
Ileković Matlja, Grubišno-Polje; Mikša
Stjepan, Bjelovar; šandrovčan Ivo, Pitomaca;
Lipovac Josip, Garešnica; Brkljačić Nikola, Sv.
Ivan žabno; Majer Dragutin, Garešnica; Balaić
Mljo, Podravska Slatina; Grahll Ljubomir,
Ivanska; Janković Mirko, Nova Raca; Koludrovlć
čedomil, šverko Ivo, Dukčevlć Martin,
Beleckl Nikola (Iz Makarske).


Izvanredni članovi:
Kuna 100.—: Tvrtković Stjepan, Travnik;
članovi pomlatka:
Kuna 130.—: Grgurić Millvoje, Pajk Marko,
Zagreb;
Kuna 120.—: Koprek Zlatko, Zlatarlć Borislav,
Zagreb;


Kuna 90.—: Pilari Zlatko, Zagreb;


Kuna 60.—: Hladiš Ivan, Ivanjska; Kulaš
Jure, Zagreb;


Kuna 40.—: Ferlć Ante, Zagreb;


Ćlan utemeljač:


Kuna 4.800.—: »Slavonija« pilana, tvornica
furnira, parketa i ukočenog drva d. d. Brod
n/S.;


Pretplata:
Kuna 460—: Drach industrija drva d. d.
Caprag;


VIESU


(DO 15. U. 1943.).


Ing. Franjo B a 1 z a r, za š. pristava X. č.


r.
kod šum. manipulacije u Carevoj ćupriji;
Ing. Franjo U j d e n i c a, za š. vježbenika i
X.
č. r. kod Rš. u Vinkovcima;
Ing. Vinko H u d i n e c, za š. vježbenika X.
č. r. kod RS. u Banja Luci;
Ing. Vasilije S k r 1 p k o, za š. pristava X.
č.
r. kod šumarije u Bos. Novom;
Adela č e n g i ć, za uredskog vježbenika


XII.
č. r. u Sarajevu;
Hugo N o s a 1, za stručnog vježbenika XII.
č, r.
kod Rš. u Dubrovniku;
šimun Jovanovac, za akceslstu XII, č.


r.
kod gospodarske uprave u Pleternlci;
Munevera A 1 a g i ć, za tehničkog vježbenika
XI. č. r. kod šumarije u Sanskom Mostu;
August C i r a j , za podšumara X. č. r. kod
šumarije
u Teslicu;
Ing. Matlja D j a i ć, šum. vježbenik X. č.


r.
kod Gl. ravn. za šumarstvo u Zagrebu.
Premješteui su:
Ing´. Petar L u k a č i ć, šum. pristav X. č.


r. od šumarije u Karlovcu, kod kotarske oblasti
u Ivancu;
Ing. Frane Pavletić, šum. vježbenik X.
ć. r. od kot. oblasti u Ivancu, kod šumarije u
Bos. Novom;


Ing. Dragutin K o m 1 i n o v i ć, v. š. pristava
IX. č. r. od Rš. Hrv. Mltrovlci, kod Rš. u
Banju Luku;


95