DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

preradjivale same velike količine drveta. Za vrieme rala počeo je izvoz drveta naglo
padati, te je godine 1918. pao na 15.000 t. Te je godine pi-vi put bio izvoz ocjedaka
veći od izvoza drveta, a ostao je veći i u sliedecim godinama. Da bi se domaća proizvodnja
ocjedaka povećala, i da bi troškovi oko njihove proizvodnje ostali u zemlji,
spremljen ;e u godini 1929. u Argentini nacrt zakona, koji bi izvoz drveta uobće
zabranio


Izvoz drveta quebracha iz Argentine


1911 1913 1918 1925 1928


Zemlja uvoza


t t t I


Njemačka 3888 21507 549 16912


Englezka . . 376638 28321 8 5861
Francuzka 6644 328 33213 31432
Italija . . . 29725 26922 2557 11034 8260
Belgija . . . 2454 11226 18900


U. S. A. . . 8318 9433 3627 24435 81796
Ostale zemlje 13003 20112 8582 25421 10063
Ukupno: 438216 383964 14766 111739 167353


Njemačka je ranije uvozila prilično velike količine drveta, ali se je ta potreba
smanjila od 1913. godine. Englezka, koja je 1911. godine najviše uvozila, prestala
je u godini 1928. posve sa uvozom quebracha. Francuzka je svoju potrebu od godine
1911.—1928. godine gotovo popeterostručila, dok je uvoz Italije za to vrieme
jako pao. U. S. A. su godine 1928 trebale 10 puta više drveta, nego godine 1911., i to
polovinu cjelokupne proizvodnje Argentine.


Izvoz ocjedaka iz Argentine.


1913 1918 1925 1928


Zemlja uvoza


t t 1


Njemačka 5705 95613 58804
Englezka . . 22384 21104 26882 25165
Francuzka . 3563 24118 18305 18898
Italija . . . 3222 13203 16760 12640
Belgija . . 6241 11972 13439


U. S. A. . . 28402 61276 60232 35997
Ostale zemlje 10167 13255 52004 91840
Ukupno: 79684 132956 281768 256783


Uvoz ocjedaka popeo se je od godine 1913. do 1928. u .svim zemljama veoma
jako, ali maksimum uvoza pada u godin i 1925., kako je već gore istaknuto. Uvoz


Njemačke iznosio je 1928. godine 58.000 t ili 22,6´´/o cjelokupnog izvoza iz Argentine.
Ona prema tome stoji na prvom mj estu. Od svih štavila se u Njemačkoj najviše
upotrebljavaju ocjedci quebracha. U. S. A. sa uvozom od 36.000 t ili 14,00/0 stoje
na drugom mjestu. Onda Englezka sa 25 000 t ili 9,70/0.


Ukupna proizvodnja ekstrakta od 1895.—1928. godine iznosila je okruglo
3,000.000 t, od te količine uvezla je:


U. S. A. 813.349 t odnosno 27,50/0 od ukupne količine
Njemačka 562.069 1 ,, 19,00/0 „ ´ 5 ´
Englezka 530.441 t 18,00/0 „ " ´ )
?
) j


Francuzka 205.782 t ,. 7,00/n „ ´) ?7
Italija 169.808 t 5,80/o „ M


;? JI


Belgija 137.932 t 4,70/0 „


J) >J »J


Nizozemska 91.217 t ´ ? 3,10/0 „ " ´?
Ost. zemlje 439.739 t 14,90/0 „


»J JJ ))


Svega: 2,950.3371 100,0o/o
Na prvom mjestu stoji U. S. A. sa 27,50/0, na drugom Njemačka sa 19,00/o, a na
trećem Englezka sa 18,00/o.
(Nastavit će se.)


86