DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kle nije bila više u službenome, zavisnome
odnosu.


Povodom priziva tužene Banski stol u Zagrebu
(osudom od 5. II. 1942. P! 1848.-41.)
preinačio je osudu prve molbe i sudio prema
zahtjevu tužbe. U opširnome obrazloženju
Banski stol navodi da rieči: »Svaki prekovremeni
rad u §-u 10. Zzr.« upućuju na neodlučnost
razlike između dopuštenog i nedopuštenog
prekovremenog rada, a osim toga da je rad
nedopušten samo za službodavca, jer ovaj ima
tražiti odobrenje za prekovremeni rad i jer
samo njemu prieti zakon kaznenim sankcijama
u slučaju prekršaja zabrane prekovremeno
raditi. Odreknuće tužene na povišicu da je
bilo valjano, jer je ona po činovnicima tužiteljice
bila zavedena u bludnju njihovom tvrdnjom
da se klauzula o podpunom namirenju
odnosi samo na dotični tjedan, a ne i na razdoblje
prije stavljanja takve klauzule odnosno
prije sklapanja skupnog ugovora, koji je odredio
unašanje takve klauzule u tjedne isplatne
obračune.


Stol sedmorice uvažio je previd tužiteljice
i uzpostavio osudu prve molbe, i to iz ovih
razloga:


Previd je osnovan u dielu, koji se odnosi
na svotu od Kn. 6.778.60 utužena iz naslova
50% povišice za prekovremeni rad (§ 10. Zzz.)
Drugomolbena je osuda pravno pogrješno
ocienila tu stvar.


Prinudne su naravi propisi, kojim je zakon
o zaštiti radnika (Zzr.) odredio trajanje
radnog vremena za pomoćno osoblje iz Š-a 3.
istoga zakona. Svrha im je bila spriečiti prekomjerno
izrabljivanje radne snage na štetu
iste i na štetu zdravlja radnikova omogućiti
zaposlenje i nezaposlenima i dati radniku vremena
i za kulturne potrebe života. Dulje, nego
što je dozvoljeno, ne smije ni poslodavac
zaposliti ni radnik raditi. Zabrana se odnosi
na obojicu, a njezino kršenje nosi posljedice iz
§ 878. Ogz. Prema tome nije osnovano mišljenje,
na kojem se osniva pobijana osuda, da se
i za nedopušteni prekovremeni rad ima platiti
povišica od 50% iz § 10. Zzr. Inače bi zakon
promicao ono, što je on isti zabranio.


Nije osnovan prigovor, da bi zakonodavac,
da je htio izključiti iz povišice zabranjeni rad,
bio na to neki način upozorio u § 10. Zzr. Takvo
je upozorenje bilo suvišno, dok postoji
obće pravilo § 878. Ogz. Nasuprot, da je za


KAMATNA STOPA ČISTOG


Banski stol u Zagrebu na svojoj obćoj sjednici
održanoj 30. prosinca 1942. donio je ovo
rješenje:


U´ smislu § 26. uredbe o postavljanju i izboru
vještaka za procjenjivanje zemljišta, o njihovom
nagrađivanju i postupku pri procjenjivanju
utvrđuje se na području ovog Banskog


konodavac htio utemeljiti iznimku od toga
pravila, to bi bio morao jasno i nedvojbeno naglasiti,
a što nije učino ni u § 10. Zzr. ni na
kojem drugom mjestu istog zakona. Početne
rieči § 10. Zzr. svaki prekovremeni rad ne dostaju
da utemelje tako iznimku. Posebice one
ne dostaju, kad se uvaži, da je zakonodavac
morao znati i znao da se te rieči uočigled općega
pravila § 878. Ogz. i činjenice, da je isti
Zzr. na opću korist proglasio neki rad nedopuštenim,
ne će moći drugačije tumačiti nego
u suglasnosti s tim propisima, pa da im se ne
će moći dati drugo značenje nego: svaki po
ovom zakonu dopušteni rad itd.


Nije osnovan ni prigovor, da bi se poslodavac
obogatio, kad nebi platio i povišicu od
50%. Taj bi prigovor značio nešto samo onda,
kad bi povišica od SOi/o bila protuvriednost izvršenoga
posla, ali ne i kad se znade, što je
uostalom u naravi samo stvari, da prekovremeni
rad umornoga radnika, zaostaje i po količini
i po kakvoći za uspjehom rada izvršenoga
u jednakoj jedinici vremena kroz redovno
vrieme rada.


Ne bi odgovaralo dobrim običajima, a ne
bi ni uzgojno djelovalo na radnika, kad bi se
dalo pravo na povišicu od 50% i onim radnicima,
koji su sviesno i bez prisile prekršili zabranu
i suviše tim onemogućili ili otešćali
svojim nezaposlenim drugovima naći zaposlenje.
Nije ovdje na pravom mjestu odgovor, da
ne m.ože biti proti dobrim običajima ono, što
je zakon dozvolio. Pogrieška je u tome, što se
napried uzimlje da je zakon dozvolio ono,
glede čega bi se imalo dokazati da li je dozvolio
ili nije. Iste je vrsti pogrieška i kad se
na pitanje, pripada li po Zzr. pravo na povišicu
odnosno i na osnovnu plaču za nedopušteni
prekovremeni rad, kaže, da pripada silom
zakona, ma da je ugovor ništav po §-u


878. Ogz. Tako bi se moglo govoriti samo onda
kad bi se prije toga na uvjerljiv način dokazalo,
da je Zzr. u tom pogledu utemeljio iznimku
od obćeg pravila sadržanog u § 78.
Ogz.
Iz svega sliedi, da tužiteljica nema pravo
na povišicu od 50% iz §-a 10. Zzr. za nedopušteni
prekovremeni rad, pa je njezin zahtjev
za iznos od Kn. 6.778.60 koji se na takovoj
povišici osniva, trebalo odbiti i u tom opsegu
uvažujuć previd preinačiti pobijanu
osudu«.


PRIHODA ZA 1943. GODINU


stola za 1943. godinu kamatna stopa, po kojoj
će se glavničiti utvrđeni čisti prihod:


1. poljopriradnih zemljišta s . . . . 4´%
2.
zemljišta šumskog prirada s . . . 3%
3.
zgrade bez poljopriradnih, šumskih
i veleobrtnih poduzeća s . . . . 3%
ROK za posudbu knjiga iz družtvene knjižnice IZNOSI JEDAN MJESEC


60.