DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 17     <-- 17 -->        PDF

soi´tiraju. Cesto se tu izbiraju plodovi i po veličini i po boji, jer se kvaliteta u trgovini
jako nijansira. Sadržaj treslovine ovisi o zrelosti plodova, te se ovi po zrelosti
i klasificiraju na chamadina, chamada, rabdista i chondra. Chondra su najzreliji
plodovi sa najmanje treslovine. Najmanje razvijeni plodovi su chamadina sa najviše
treslovina. Ipak se chamadina riedko bere, jer je prirod po masi mnogo manji.
Chamadina važe samo 1/6—1/8 zrele valonee.


Prirod je jako nestalan, jer ovisi o vremenu ali i o postupku sa drvećem prilikom
berbe. U maloj Aziji iznosi urod po Parkeru 400—600 kg od stabla, a u
dobrim godinama i 800 kg.


Prosječni sastav za valonee i trilo po metodi filtriranja po Paessleru


valonee trilo


prosjek "/„ granice % prosjek % granice "/(,


treslovina 29,0 16-38 40,0 34—50
topive netreslovine 10,0 8-12 10,6 9-13


46.5 3?i,0
voda 14,6 14,5
100,0 1000


26 4,0 pepeo
svega topivoga 2,0 — 2,5
šećeri , 3,0 3,5


Razpodjela treslovine u čaški, ljuskama i žiru po Paessleru


časka ljuska žir ciela valonea


100 dielova valonee sastoje se od bez žira sa žirom


50 dielova 30 dielova 20 dielova


/o 10


/o /o


treslovina ... . 23,5 45,6 15 5 32,0 28,5
topive netreslovine . 12,0 14,5 9.5 12,6 120
netopiva 50,0 25 5 60,5 41,0 45,0
voda 14,5 14,5 14,6 14,6 14.6


100.0 100,0 100,0 1QO.O 100,0
šećeri 2,0 2,7 3,1 2.3 2,4
Iz ovih se podataka jasno vidi, kako su valonee i trilo bogati treslovinama.
Valonee imaju tri puta, a trilo četiri puta više treslovina nego hrastova ili smrčeva
kora. Ipak je mogućnost stvaranja kiselina slabija, nego što je to slučaj kod štavila
od hrastove i smrčeve kore, jer je sadržaj šećera manji u omjeru prema treslovini.


I ova se štavila često patvore, a naročito trilo. Patvori se na taj način, da se
dobroj robi primieša slabija, i da se umjetnim načinom povećava sadržaj trila
grubo samljevenim grančicama i žirom. I sam trilo se na taj način patvori.


Od valonee prave se također tekući i tvrdi ocjedci. Prva tvornica za proizvodnju
ocjedaka podignuta je u Smirni 1907. godine. Onda se je podigla i druga
tvornica u Carigradu, pa onda kod Atene i u Mitileni. I u srednjoj Europi podignuto
je nekoliko tvornica. Sirovina za proizvodnju ocjedaka mora biti dobrasa pravilnom mješavinom valonee i trila. Kod sortiranja robe kreće se težina trila
između 10—25^/0. Količina trila ne smije prekoračiti ^/s ukupne težine. Izluživanje
se mora oprezno izvršiti pri nizkim temperaturama. Najpoznatiji ocjedci dolaze u
trgovinu pod imenom Valex (Smirna) i Velotan. Osobita odlika ovih ocjedaka leži
u lakoj topivosti svih sastojaka štavila već pri običnoj temperaturi. Paessler drži,
da ocjedci od valonee spadaju među najbolje od svih proizvoda ocjedaka. I tvrdi


47