DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1943 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ruj mora možda kadkada spremati, moraju biti suha i mračna, jer se treslovine na
svietlu raztvaraju. U vlazi prelazi ruj ´ako u vrienje ili se na njemu uhvati
pliesan, te gubi na kvaliteti. Takav se ruj poznaje po tamnoj boji, a i po tome, što
gubi svoj tipični miris.


Rujev prašak se često patvori na taj način, da mu se primieša samljeveno lišće
od Tamarix africana sa 9^/» ili od Pistacia lentiscus sa 10—15"/o ili od Ailantus
glandulosa sa 11—Iž^/o treslovine. I smokvin list i list od vinove loze služi za patvorenje.
Po Paessleru dolazi u trgovinu i prah bez ikakve rujevina sa 7—10,5´´/o
treslovine. Kada je broj netopivih treslovina veći od lO^/o, može se sa sigurnošću
uzeti, da je prašak patvoren. Patvorine se najlakše mogu razpoznati pod sitnozorom
(v. Collegium 1905. god. 184. str. sa mnogobrojnim mikroslikama sumaha).
Da bi se zaštitila čistoća praha, doniela je Italija 1897. godine posebnu zakonsku
odredbu. Na čistoću pazi sama talijanska vlada, dok se kod praha drugog podrietla
mora uviek računati sa patvorinama.


Cesto se u rujevu prašku nalazi i do 2"/o primjese zemlje i pieska, koji su zbog
nedovoljne pažnje kod sušenja ostali u li5ću, ili su prilikom mljevenja došli u prašak.
Ovakve primjese mogu se najlakše ustanoviti spaljivanjem Dobar, čist ruj ima


6,5—9,0*´/o, prosječno S.O^/o pepela. Ako ima više, onda sigurno potiče od zemlje i
pieska, puževa i si.


Mnogo su neprijatniji komadići željeza, jer ostavljaju na koži tamnomodre
mrlje, koje se ne mogu odstraniti. Prisutnost željeza može se odrediti jednostavnim
pokusom sa dvie staklene ploče od 13-18 cm. Na jednu se ploču položi filtar namočen
u veoma raztanjenu raztopinu tanina, koji se onda pospe sa 1 gr rujeva praška, dok
se na drugu ploču položi filtar namočen u P/o-noj raztopini sirćetne kiseline. Ova
se druga ploča pritisne na prvu i nakon kratkom vremena ostanu na filtru prve
ploče tamnomodre do crne mrlje. Ako se na prvoj ploči nalaze samo dvije mrlje,
cnda se to ne uzima u obzir, ali ako se nalazi 3—5 mrlja na ploči, onda se kod piodaje
to mora,posebno iztaknuti. Na prašak sa više od 5 mrlja mogu se staviti prigovori.
iZeljezni prah može se odstraniti ventiliranjem preko magneta.


Prosječni sastav talijanskog ruja po Freibergeru


Metoda filtriranja Metoda mućkanja


granice ",\, prosjek »/o granice % prosjek "/„


treslovina 22-S6 26 20--33 24
topive netreslovine 12-18 14 U-20 16
netopive tvari . . . 48 48
voda . 12 12
razne vrsti šećera 4.,"5


Sastav raznih vrsta rujevina po Paessleru


ruj iz Bugarske 22,5% treslovine, 12,0"/o netreslovina, 53,5"/o netopivog


» » Bugarske 24,5»/o » 14,00/« » 49,0% »


» » Crne Gore 20,5«A) » 13,0% » 48,5% »


» » Kavkaza 23,00/o » 17,5% » 47,5% »


» » Turske 20,5«/o » 14,0% » 53,5% »


» » Tirola 17,0»/o » 17,00/o » 54,00/o »


» » Spanije 23,0»/o » 25,0%) » 42,0%) »


» » Spanije 17,5«/o » 32,5% » 38,0%) »


» » Spanije 14,0»/o » 41,5% » 32,60/0 »
Sadržaj treslovine bosanskog ruja kreće se po Eitneru prema
mjesecima, u kojima je lišće trgano, izmedju 17 i 23%.
Rujevina se lako da izlužiti, te se i bez posebnog postupka mogu napraviti
ocjedci od 25" Be" gustoće. U Italiji, Njemačkoj, Švicarskoj i Francuzkoj prave se
ocjedci tvornički. Za pravljenje ocjedaka mora se uzeti dobra, nepatvorena sirovina
i mora se postupati sa velikim oprezom, jer se ni za izluživanja ni za ukuhavanja


- Be skraćsno od Baume (čit. Bome) je oznalia za stepene gustoće na areometrima po
Baumž-ovom sistemu.
43