DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Procjcnjena drvna gromada Procjenjeni sortimenti
Sjekored Površina
Bukva Jela Ukupno
Bukv a
tvorivo 1 gorivo
Jel a
tvorivo! gorivo O p a z k a
k. j . m^
Prvo razdoblje od 1909- 1928 godine
I.
II.
III.
394,59
231,26
592,11
35.351
28.314
65.874
19.623
6.282
23.348
54 974
34.596
89 222
3.535
2.831
6.587
31.816
25.483
59.287
9 808
3.141
11.674
9,8´5
3.141
11.674
Razdioba površina
15866,80 ^g^^^^
6
kat. jut. Godišnji etat
IV.,V.iVI. 1426,50 164.988 62.985 227.973 16.498 148.490 34 813 28.142 406765 _
Ukupno 2644,46 294.527 112.238 406.765 29.451 265.076 59.466 52.722 20


Na taj se način na površini jednog razdoblja predvidjelo prvih 10 godina izkoristiti
prvu polovinu drvne gromade, a drugih 10 godina drugu polovinu.


Veličina godišnje sječne površine iznaša 1/10 površine razdoblja, t. j . 264,45
jutara, a količina drvne gromade, koja se ima godišnje posjeći 1/20 od cjelokupne
drvne gromade razdoblja t. j . 20.338 m´´.


U prvoj se godini naplodnim siekom izkorištava polovica drvne gromade prve
sječine. U drugoj godini dolazi na izkorištavanje polovica drvne gromade druge
sječine i t. d., a u 10 godini polovica drvne gromade 10. sječine I. gospodarskog razdoblja
pojedinog sjekoreda.


Nakon 10 godina t. j . u jedanaestoj godini vraća se sječa na sječinu prve godine,
gdje se dovršnim siekom ima posjeći sva preostala drvna gromada. U dvanaestoj
se godini izvada dovršni siek u sječini druge godine i t. d., dok se u dvadesetoj
godini sieče dovršnim siekom drvna gromada u desetoj sječini i time
izkorištava sva drvna gromada starih sastojina, što je stajala na površini jednog


gospodarskog razdoblja.


Predpostavljalo se, da će se za to
vrieme ta čitava površina prirodno podmladiti,
te da je onih 10 godina između
naplodnog i dovršnog sieka dovoljno za
stvaranje prirodnog podmladka.


Sa izkorišćavanjem po propisima ove
nove gospodarstvene osnove počelo se godine
1909. i to je trajalo sve do 1919. t. j .
svega 10 godina, kada se od ovoga načina
sječe i gospodarenja s ovim šumama moralo
odustati. Kako se iz očevidnika glavnih
užitaka razabire za to je vrieme na
površini od 814 jutara naplodnim siekom
izkorišćeno 150.445 m" drvne gromade,
dok je na površini od 507,91 jutra ostalo
neizkorišćeno 52.931 m^


Do prekida gospodarenja
oplodnom sječom moralo je doći nakon
ovako kratkog vremena, jer se glavna


Sl. 4. Državna šumarija Ogulin. Šumski prepredpostavka.
na kojoj se je ovo gospodadjel
Crna Kosa. Mješovita jelova i bukova renje osnivalo pokazala kao neizpravna,
sastojina nakon izvoza u režiji izrađenih Naime, nakon 10 godina morala je sje


trupaca. čina od prve godine biti tako pomlađena,
Foto: Dr Z. Vajda da bi se na njoj mogao izvršiti dovršni siek.
To se ali nikako nije ostvarilo. A nije
se ni moglo ostvariti, jer bi ovakav način prielaza od preborne sječe na oplodnu
bio štetan i onda kada bi se on nastojao pravilno provesti. Osnovna je pogrješka
učinjena kada se izostavila prva faza oplodne sječe t. j . pripravni siek. Kada se uz
to i naplodni siek — koji je to samo po imenu bio — podpuno krivo proveo, onda
takova sječa nikako nije mogla postati »postepeno pomlađujuća sječa« kako si je
to sastavljač ove osnove — vjerojatno nepoznavajuć biologiju ovih šumskih sastojina
— zamislio. Kod naplodnog se sieka doznaka stabala nije pravilno obavljala.
Za sjemenjake su ostavljena debela, uz to defektna stabla, dok su se za sječu do