DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Popis domaćih djela iz šumarstva, drvarstva i lovstva.


´o"


a


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
81.
22.
23.
24.
26.
26.
87
28.
29.
30.
31.
32.
33.
P i * c


Agić O.


Anlć M. Dr.


Balen J. Dr.


>
>
>
>
>
>


Ceović Ivo Ing.
Demić K. C.


Fink F.


>


>


>


Hufnagel-Veseli MileUć


Jiinker


>


Kaufman


Levaković A.
Mađarević S. Ing.
Markić M. Ing.


Nenadić Đ. Dr.


>


Potračić A. Dr.


>


Petrović D. Dr.


Ugrenović A. Dr.


>
>
>


Veseli Drag.


Zoričić M. Dr.


NasloT knji]sre


Bilinstvo za lug. osoblje


O rasprostranjenosti evropskog
pitomog kestena


O proredama
Prilog pozn. mediter. šuma 11.
Naš goli Krš
Pogledi na šum. Bugarske
Šumski rasadnici
Morozov; Nauka o šumi I.
Josip Kozarac


Lovstvo
Piadne maSne za obradu
drveta
Površine pojedinih neobrub-
Ijenih dasaka
Preračunavanje engl. stopa u


nietre, a palaca u mm^
Kubični sadržaj klada
Kubatura popruga (friza


26 mm)
Praktično uređivanje šuma


Računovodnik kubičnog sadržaja
ispiljenog i tesanog
drveta, letava i dasaka u
metr. sust.


Računovodnik kubičnog sadržaja
oblica po met. sust.
Industrijske i trgovačke bilješke
0 četinjačama
Dendrometrija
Naše šume
O imovnim općinama


Računanje vrijednosti šuma
Uređivanje šuma
Uzgajanje šuma I.


II.
Sume i šum. privreda u Makedoniji
Pola stoljeća šumarstva
Isl^orišćavanje šuma II.


III.
> IV.
Lovački priručnik


Tumač zakona o lovu


Nabavlja le kođ


pisci). Vinkovci


pisca, Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2


pisca, Zagreb,
Rockefellerova 41


H.
š. D. Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2
pisca,
Zagreb,
Draškovlćeva ul. 29


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


Hi-vatsko šumarsko društvo.


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


Hi-vatsko šumarsko društvo,
obitelji pisca, Zagreb,
Palmotlćeva 63
pisca, Zagreb, Derenčinova 29


Hrvatsko šumarsko društvo,
pisca, Zagreb
pisca, šum. fakultet Zagreb


»


\ Hrvatsko šumarsko društvo,
[ Zagreb. Vukotinovićeva 2.


1 Ing. I. Horvata, Zagreb,
1 Vukotinovićeva 2.


Savez lov. društava, Zagreb,
Berlslavićeva 9
Hrv. državna tiskara


Cijene u Kn
bez poštarine


redovna


15.—


100.—


!(».


60.


150.50.
100.—
100.—
16.—


80.


100.


20.—


6.46.
100.
20.—


30.—


20.


46.—


100.120.
10.100.—
120.—
100.—
140.—
10.—


200.200.
200.—
200.—


40.—


95.za
stnđ.

-


80.

100.—


80 —
80.

:70.—

70.—140140.—
140.

Urednik Dr Ing osip Balen. — fzdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu. Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zaffreb. Kaptol 27. — Za tiskani odgovara Rnđolf Veđo,
Zagrreb, Kaptol 27.