DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 67. SIEČANJ 1943.


Dr Ing ZLATKO VAJDA, Zagreb


O DO SADA PRIMJENJIVANIM METODAMA KOD UREĐIVANJA ŠUMSKIH
SASTOJINA DRŽAVNE ŠUMARIJE U OGULINU


€BER DIE BISHER ANGEWANDTEN METODEN IN DER FORSTEINRICHTUNG DER ST.
FORSVERVVALTDNG IN OGULIN


Chr. Wagner u svom djelu »Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung« kaže:
»U uređivanju šuma i njegovom razvitku nalazimo više nego ma u kojem drugom
području struke utjelovljen onaj duh, koji je u različitim vremenima vladao u
šumarskoj znanosti. Današnja je šuma — u kojoj radimo — po svojoj izgradnji,
sastavu i čitavoj pojavi rezultat prijašnjih gospodarskih zakona i metoda uređivanja,
čije se djelovanje ne može niti kroz jedno stoljeće podpuno izbrisati«. P oznavanje
gospodarenja u prošlosti omogućava bolje razumievanje
njegovog sadašnjeg stanja, te olakšava odabiranje
i primjenu metoda gospodarenja
koristnih za budućnost.
Stoga je ne samo zanimljivo, već i koristno
upoznati se sa karakterističnim metodama
uređivanja šuma, koje su se u
prošlosti primjenjivale kod uređivanja
šumskih sastojina nekih naših šumarija.
Među te šumarije spada i državna šumarija
u Ogulinu, za koju su u toku posljednjih
šestdeset godina sastavljene tri gospodarstvene
osnove. Načela na kojima su
te tri gospodarstvene osnove sastavljene
podpuno se razlikuju, te je svaka osnova
za sebe vjeran odraz šumsko-gospođarskih
naziranja svog vremena.


U ovoj ću razpravi ukratko prikazati
sastav tih gospodarstvenih osnova, međusobno
uzporediti njihova osnovna načela,
te prema razpoloživim podatcima iznieti
stvarni način i tok izkorištavanja tih šumskih
sastojina u određenim gospodarskim
razdobljima. Svi podatci i obrazloženja gospodarstvenih
osnova uzeti su iz uređajnih
operata, uređajnih zapisnika i ostalih priloga.


Prva gospodarstvena osnova


Šumske su sastojine ogulinske šumaSI.
1. Državna šumarija Ogulin. Šumski prerije,
na koje se odnosi ovaj prikaz, omeđa-djel Crna Kosa. Tipična Itraška stojbina.
šene nakon diobe carskih šuma u bivšoj Foto: Dr Z. Vajda
Vojnoj Krajini na državne i imovnoobćinske
t. j . kada je proveden odkup prava služnosti na drvo, pašu i uživanje
sporednih šumskih proizvoda, koja su krajiškim stanovnicima zakonom od 3. veljače
1860. bila zajamčena.


Na osnovu § 2. zakona od 8. lipnja 1871. sastavljen je popis i procjena drvne
gromade svih šumskih čestica u području bivše ogulinske pukovnije te provedena


1