DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 24     <-- 24 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŽTVO
izKAZ ČLANSTVA


DOBROTVORI:
Ing. B r a j d i ć Ferdo, Zagreb
Ing. B r a t u ž Emst, Šibenik


Ing. K o s o V i ć Bogoslav, Zagreb


Ing. B r i X i Stjepan, Varaždin


Državno šumsko veleobrtno podu


Ing. Brkljačić Ante, Zagreb


zeće Turopolje, Zagreb


Ing. Brkljaćić Nikola, Sv .Ivan žabno


Šumsko veleobrtno d. .d.,
Belišće


Ing. B r n j a s Dragutin, Zagreb


gumsko-dohodarstvenl ured kneza


Ing. B u c a 11 ć Janko, Vinkovci ,


Thurn-Taxisa, Karlovac


Ing. B u j i ć živko. Banja Luka /
Ing. Bul a M. Konstantin, Osijek v


UTEMELJAČI:


Ing. B u 1 u t Dane, Mostar
Ing. B o s i 1 j e V i ć Vladimir, Križ ^ihg. Bur a Dimitrije, Okruglica
Ing. č m e 1 i k Vilim, Zagreb Ing. Butković Matej, Kamensko
Khuen-Belasi grof, Nuštar
Ing. M a r u z z i Ivan, Zagreb Ing. Ca r Zvonko, Virovitica
Ing. Dr. N e n a d i ć Đuro, Zagreb Ing. C e n 1 ć Ante, Vinkovci
Našička tvornica tanina i paro-Ing. Cestar Stjepan, Bjelovar


p i 1 a d. d., Zagreb Ing. C h y 1 a k Roman, Zagreb
Plemenita općina Turopolje, Velika Ing. Ciganović Vladimir, Zagreb


Gorica Ing. Cividin i Rudolf, Zagreb
Ing. P r e m u ž i ć Ante, Zagreb Ing. Cvitovac Vjekoslav, Samobor


Ing. P r p i ć Pero, Zagreb Ing. C r n a d a k Milan, Vinkovci
Ravnateljstvo šuma, Bjelovar Ing. Čuvaj Josip, Slav. Brod
Središnjica za ogrijev, Zagreb


Ing. Š o 1 c Svetozar, Zagreb Ing. č o p Vjekoslav, Busovača
Turkovi ć Milan, Sušak Ing. č o p Bogoslav, Sušine Đurđenovac
Ing. Dr. Vajd a Zlatko, Zagreb Ing. č e o V i ć Ivan, Zagreb


>.^ W e i n e r Milan, Kutina
Ing. č e p e I a k Dragutin, Vinkovci
Ing. č u b e 1 i ć Slavko, Zvornik


REDOVITI:


Ing. Degoricija Zlatko, Zagreb
Ing. Abramović Ante, Zagreb Ing. D e 1 a č Slavko, Zagreb
A g i ć Oskar, Vinkovci Ing. Demokido v Emanuel, Čazma
Ing. A 1 i ć Josip, Prijedor Ing. D e n i s o V Gabriel, Drežnik Grad
Ing. Ambrina c Josip, Zagreb Ing. Despo t Aleksander, Zagreb
Ing. A n đ e r k a Julio, Vinkovci Ing. D j a p i ć Dragutin, Sarajevo
Ing. Andrašl ć Drago, Fojnica Ing. D j e r z i ć Salih, Careva Ćuprija
Ing. Androšević Mihajlo, Oriovac Ing. Djulbegović Zlatko, Banja Luka
Dr. Ing. A n i ć Milan, Zagreb Ing. D j u 1 e p a Mustaf a, Zagreb
Ing. A n t o 1 j a k Ruđolf, Zagreb Ing. D o b r i ć Ante, Karlovac
Ing. Antonijević Eugen, Banja Luka Ing. D o š e n Jerko, Zagreb
Ing. Arnautović Ferid, Brčko D r a ž i ć Juraj, Zagreb
Ing. A s a j Franjo, Vinkovci D r e m i 1 Oskar, Zagreb
Ing. Asančaić Ivan, Đakovo Ing. D r n d e 1 i ć Milan, Draganec


D r n i ć Milan, Podsused


Ing. B a b i ć Vladimir, Zagreb Ing. Dropuči ć Stjepan, Kutina
Ing. Badovinac Zvonko, Zagreb Ing. Dubravčić Vjenceslav, Zagreb


Ing. Bakrani n Juraj, Gračanica Ing. Dui ć Ante, Mostar^/
Ing. B a 1 a i ć Mijo, Ljubuški Ing. D u k č e v i ć Martin, Makarska


Ing. B a 1 e n Dr. Josip, Zagreb Dumendjić Adolf, Zagreb
Ing. B a 1 i ć Mehmed, Tuzla Ing. D u m i ć Krunoslav, Hrv. Mitrovica


Ing. Balkovsk i Aleksander N. Gradiška
B a 1 o n e k Franjo, Sarajevo Ing. E m r o V i ć Borivoj, Zagreb


Ing. Bastjančić Ivica, Vinkovci
Ing. B a t i n i (5 Milan, Vitez Ing. F a š a i ć Vid, Gospić
Ing. Bediragi ć Raslm, Sarajevo Ing. F e r i ć Ilija, Mitrovica


Ing. Beinvvinkler Viktor, Levanjska Varoš Ing. F e r 1 j a n Vladimir, Teslić
Ing. B e h m e n Sidik, Banja Luka Ing. F e y Josip, Zagreb
Ing. Belaškovi ć Drago, Vrbovsko Ing. F i c k o Dragutin, Trnava
Ing. B e 1 e c k i Nikola, Makarska Ing. F i 1 i p a n Franjo, Bjelovar
Ing. B e 11 r a m Vladislav, Otočac Ing. F i 1 i p o V 1 ć Hajrudin, Ključ Ing. B e n i ć Emil, Bjelovar Ing. F i 1 i p o V i ć Vladimir, Ilok Ing. B e n i ć Roko, Nova Gradiška Ing. F i s c h e r Maks, Vinkovci
B e r g a n Artur, Delnice \/ Ing. F i t z e Karlo, Tuzla
Ing. Berlekovi ć Stjepan, Karlovac Ing. F1 o g 1 Stanko, Zagreb
Ing. B e r t i ć Stjepan, Morović Ing. F o r e y t Eduard, Bjelovar
Ing. Bevelakua Stjepan, Zagreb Ing. Francišković Hrvoje, Banova Jaruga
Ing. B e s t a 1 Vilim, Zagreb Ing. Francišković Stjepan, Zagreb
Ing. B i ć a n i č Branko, Gospić Ing. F r a n j e š Eugen, Bjelovar
Ing. B i 1 i ć Dragutin, Turbe Ing. Frank e Karlo, Banja Luka ^
B i 11 ć Pavle, Banja Luka Ing. Franjković Ivo, Erđevikv
B1 o n d i ć Josip, Jastrebarsko Ing. F r k o V i ć Ivica, Zagreb
Ing. B i r t Vjekoslav, Bjelovar Ing. F u k a r e k Pavle, Nevesinje
Ing. Blaževac Maks, Prnjavor


, Ing. B o b e k Ivan, Banja Luka , , fng. G a 1 u š k a Stefan, Sarajevo
3 Ing. B o b k o V Leonid, Banja Luka t´j Ing. Gavra n Ljubomir, Banja Luka,


22