DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HRVaTSRI ŠUlHaHSRI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRU2TVO U ZAGREBU


Uredjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen.


, Uredništvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićeva ul. br. Z., brzogrlas br. 64-73,
čekovni račun je račun Hrvatskog šumarskog đružtva broj 31-704.


CIJENE HRVATSKOM SUJIARSIiOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog društva dobivaju list besplatno;
2.
za nečlanove H. S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:
prema posebnom pristojbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godiSnje 240 Kn;
2.
za podmladak ´ > 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Dr, ing. Zla tko Vajda , Zagreb: O do sada primjenjivanim me


todama kod uređivanja šumskih sastojina državne šumarije u


Ogulinu. — Ing. August H o r v a t, Zagreb: Osnivanje drvo


reda. — Hrvatsko šumarsko družtvo. — Državni stručni izpit


šumarskih vježbenika u jesenskom roku 1942. godine, ^


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiK^