DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 18     <-- 18 -->        PDF

vati stabla manje visine. Ako se ipak upotriebe stabla visokog rasta, tada neka sć


obrezivanjem stvori primjerena krošnja.


Aleje i drvoredi podižu se u načelu od jedne vrste drveća. Medjutim ako že


limo dobiti nasad iz vrsta, koje polagano rastu a želimo, da aleja odmah podpuno


djeluje, tada možemo nasad podizati iz dvije ili više vrsta drveća na pr. hrasta


topole. Topola će bržim rastom stvoriti u kratko vrieme svoju etažu. Kasnije, kad


se hrast počne razvijati, skinut ćemo topolu, da ostane samo hrastov nasad. Kod


ovog načina sadnje važna je pravilna izmjena vrsta. Uviek mora doći na pr. iza


hrasta topola. Nesmijemo taj redosljed izmjeniti, da nebi kasnije razmak stabala


bio nejednak.


Da se nasadom postigne željeni estetski efekat neobično je važno, da se iz vrši
pravilan smještaj pojedinih stabala. Kod drvoreda i aleja je
baš ta pravilnost osnovno pravilo, koga se valja bezuvjetno
pridržavati . Medjusobni razmak stabala mora biti uviek isti. Taj ovisi o vrsti
drveta. Obično uzimamo 5—6 m medjusobne udaljenosti za one vrste, koje imaju
malu krošnju ili koju ćemo obrezivanjem takovom držati kao kod bagrema, poljskog
briesta te ostalih. Razmak od 7—9 m uzimamo kod vrsta sa širokom krošnjom
kao kod javora, kestena, gledičije, hrastova i ostalih. Preko 10 m razmaka sadimo
vrste s velikom krošnjom kao kod jasena, oraha, lipe, topole i ostalih. Taj razmak
neka ne bude veći od 20.0 m.


Mienjanje medjusobne udaljenosti stabala jako loše djeluje kod pogleda u daljinu.
Zato je konstantni razmak stabala prvi uslov ispravno posadjenog drvoreda.
Jednako je tako važan pravac sadnje. Ako je drvored u ravnom pravcu ili u krivulji,
tada ne smije ni jedno stablo biti posadjeno izvan dane linije. Jednako se
tako mora paziti, naročito kod aleja, da je udaljenost od ruba ceste uviek ista. Ako
se sadi unutar cestovnog tiela, neka ne bude udaljenost od ruba manja od 0.50 m.
Kod aleje, koja je zapravo dvostruki red drvoreda, vriedi — glede pojedine strane
drvoreda, sve što je gore spomenuto. Osim toga mora se paziti: da medjusobni razmak
drvoreda bude uviek konstantan, a zatim, da odnos lieve i desne strane aleje
bude pravilan. Stabla se naime imaju saditi tako, da lievo stablo bude sadjeno u
okomici na os ceste s onim desne strane, što valja konsekventno do kraja provesti
ili tako, da drvo lieve strane pada točno u sredinu udaljenosti izmedju dva stabla
desne strane ili obratno. Kod drvoreda je važno, na koju stranu komunikacije se
sadi. Saditi ga treba, kako je već napred napomenuto, tako, da sjena pada na cestu.
U protivnom je promašena svrha drvoreda. U tom pogledu su učinjene mnoge grieške
kod podizanja drvoreda uz našu morsku obalu. Radi jake žege htjelo se je podignuti
drvorede uz obalne staze, da se dobije potreban hlad i liepi vidici. Kako je
većina staza tik uz samu obalu, to stabla nisu posadjena uz obalu već na drugu
stranu. Medjutim naša obala ima zapadnu ekspoziciju, pa je veći dio dana izvržena
suncu. Pošto su stabla sadjena obratno, to ona uobće ne prave hladovinu, a ne
djeluju ni u estetskom pogledu. Uz morsku obalu pružaju se najljepši vidici. Taj se
dojam pojačava, ako su oni na nekim mjestima prekinuti zgodnom grupom drveća,
iza koje se gleda na pučinu. iVIedjutim, kod pomenutog načina sadnje, stabla ostaju
iza gledaoca, pa usljed toga taj dojam posvema odpada.


Slična pitanja izkrsavaju u brežuljkastim krajevima. Tu su ceste gradjene u
polu-usjecima i polu-nasipima što redovno zadaje brigu, na koju stranu da se postave
stabla. Pogotovo ako su podzidi visoki. Ako svrha drvoreda traži, da se nasad
ima smjestiti na strani podzida, pa iako je možda skuplje, valja to bezuvjetno provesti.


Pravilnost sadnje zahtjeva, da su stabla približno jednake visine i jakosti. Visina
debla stablašica kreće se izmedju 2,0 m do 2,8´0 m. Visina je ovisna o vrsti
prometa. Jedanput odredjena visina stabla pridržava se za čitav drvored. Isto vriedi
za kolce, za koje se takova stabla vežu. Kolci moraju biti ravni, barem 5 cm promjera
u sredini duljine, te toliko dugački, da sižu odprilike 10 cm ispod krošnje
(vidi sliku 1.). Kolci se zabijaju oguljeni, pa se prvih godina jako ističu. Da ne
kvare izgled drvoreda, potrebno je, da se pravilno smjeste.


IZBOR VRSTI


Izbor pojedine vrste drveća ovisi o mjestnim prilikama. Upotriebit ćemo one
vrste, koje imamo na raspolaganju i koje su podesne obzirom na klimu i stanište.


16