DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 15     <-- 15 -->        PDF

malene drvne gromade onaj maksimalni prirast, koji bi te sastojine mogle dati, da
su u njima sječe već od početka vođene oravilno.


U udaljenijim sastojinama sakupljene su veće drvne gromade, koje čine prestara
stabla sa slabim prirastom ili uobće bez prirasta, dok se pod njihovim krošnjama
nalazi mnogo potištenog drveća, koje također slabo prirašćuje. Posljedica
takovog stanja jest, da je prosječni prirast čitave gospodarske jedinice nizak. Kako
je već napried iztaknuto neposredni je uzrok tomu neracionalno izkorištavanje tih
sastojina u daljoj prošlosti, t. j . za vrieme prvih 40 godina od sastava prve gospodarstvene
osnove, dok je posredni — onaj glavni uzrok — pomanjkanje šumsko
izvoznih puteva.


Dovoljno dugačka i dobro razgranata mreža šumsko izvoznih puteva, kao i njihovo
stalno podržavanje u uporabivom stanju preduvjet su svakom uspješnom šumskom
gospodarenju, a osobito kada se sječe vraćaju često na istu površinu — kao
što je to slučaj kod racionalnog i urednog priebornog gospodarenja. Zato bi glavna
mreža izvoznih puteva imala biti izgrađena još prije sastava svake gospodarstvene
osnove. Neizgrađivanje potrebnih izvoznih puteva nije štednja već loše gospodarenje,
koje ne vodi računa o budućnosti već se zadovoljava momentanom koristi dobivenom
od neracionalnog izkorištavanja izabranog najvriednijeg drveta.


Kod ogulinske državne šumarije imamo očito loš primjer kako su tokom 60 godina
sastavljene 3 gospodarstvene osnove, a za čitavo je to vrieme izgrađeno tek
oko 50 km t. j . niti polovica duljine najpotrebnijih izvoznih puteva. Kada se još
uzme u obzir, da se za uzdržavanje postojećih puteva slabo brinulo, te da se sporedni
putevi nisu nikako ili su se samo tek iznimno i vrlo slabo izgrađivali, onda
zaista loše posljedice ovog nisu mogle izostati tako, da nas današnje obće stanje
tih sastojina nakon ovako dugogodišnjeg gospodarenja, kao ni konačni gospodarski
efekat ne može zadovoljiti.


Stoga se, zaključujuć ovu razpravu, može sa sigurnošću uztvrditi, da se stanje
tih šumskih sastojina kao ni efekat gospodarenja neće ni u buduće poboljšati, ako
se prije nastavka izkorištavanja ne izgrade svi potrebni izvozni putevi i tako omogući
potpuna provedba propisa nove gospodarstvene osnove. Dakako, da se kod
provedbe tih propisa ima sva pažnja obratiti na šumsko uzgojne zahtjeve kraške
prieborne šume — uzimajuć pri tom u obzir konkretno stanje svake pojedine sastojine.
Gospodarstvena osnova daje samo obćenite smjernice gospodarenja, dok je
zadaća šumara-gospodara, da zna i umije njezine propise kod bezbroj prerazličitih
sastojinskih oblika, koje ta nepregledna kraška šuma u sebi krije — pravilno primieniti
ne narušavajuć pri tom neracionalnim zahvatima sječe njezinu bit i životnu
snagu.


ZUSAMMENFASSUNG


In dieser Abhandlung stellt der Verfasser die Metoden dar, welche bisher bei der Forsteinrichtung
auf dem Gebiete der Staatsforstverwaltung in Ogulin, angewandt waren.


Im Jahre 1882 wurde der erste Wirtschaftsplan, auf dem Prinzipe des Plenterhiebes bei dem
Umtrieb von 150 Jahren und Massenfachwerkmethoden, zusammengestellt.


Im Jahre 1908 wurde der zweite Wirtschaftsplan zusammengefasst auf dem Prinzipe des
Schirmschlages, bei dem 120-jahrigem Umtrieb sowie der Flac]ienfachwerkmetode. Da sich diese
Wirtschaftsart, fCir diese Verhaltnisse ungeeignet erwies, wurde im Jahre 1937. ein dritter Wirtschaftsplan
gefasst wieder auf dem Prinzipe des Plenterhiebes, jedoch nach der modifizierten
Kontrollmetode. Diese Wirtschaftsart solite in der Zukunft beibehalten werden, weil sie den
Schutzwaldkarakter auf dem Karste, so wie den biologischen Eigenschaften des Karstwaldes
entspricht. Die Bedingung der regelmassigen Durchfuhrung dieser Wirtschaftsart und ihres
Erhaltens in der Zukunft ist mit dem Ausbau und Unterhalt des geniigend ausgezweigten Netzes
der Waldausfuhrwege verbunden.


B