DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 14     <-- 14 -->        PDF

kraških šuma, kao i činjenica, da je njihov pretežni dio obzirom na tlo stalno zaštitnog
karaktera, ali su pored toga u izvjesnoj mjeri također utjecali i životni probitci
siromašnog žiteljstva, koje u području tih šuma živi, jer se podržavanjem
potrajnog izkorištavanja prihoda htjelo ujedno osigurati tamošnjim brojnim šumskim
radnicima i vozarima stalnu zaradu. Dakako, da su na sam način sastava ove
gospodarske osnove, na propise o načinu njezine provedbe, kao i način kalkulacije
etata od bitnog upliva bili današnji suvremeni nazori o uređivanju šuma priebornog
karaktera. Ovdje se misli na utjecaj Biolleya i njegove metode uređivanja,
koja je u već spomenutim »uputstvima za uređivanje državnih šuma« jasno došla do
izražaja. Pri tome se, dakako, nije ta metoda m.ogla primieniti u podpunosti. Zbog
ranijih neurednih sječa i prašumskog karaktera nekih sastojina, te nepoznavanja
tekućeg prirasta, morao se obračun budućeg prihoda temeljiti samo na osnovu ustanovljene
za sječu zrele drvne gromade pazeći pri tom, da intenzitet sječe ne bude
prevelik, te da drvna gromada nakon sječe ne padne ispod određenog minimuma.
Kako se pak zbog zaprieka tehničke prirode (velike površine gospodarskih jedinica)
nisu mogli snimiti prsni promjeri svih stabala iznad 10 cm prs. prom. to se moralo
zadovoljiti samo sa izmjerom takovih stabala na primjernim prugama, čija je površina
iznašala 6—T´/o od ukupne površine gospodarstvene jedinice. Vriednost tog
snimanja za ustanovljenje tekućeg prirasta t. j . godišnjeg etata budućih obhodnjica
nije nikakova. Ova će se zadaća moći riešiti samo osnivanjem stalnih pokusnih
ploha u sastojinama svih stojbinskih razreda.


Da si možemo stvoriti bar približni sud o konačnom rezultatu gospodarenja
s ovim šumskim sastojinama tokom prošlih 60 godina, uzporediti ćemo razpoložive
podatke o procjenjenim konkretnim drvnim gromadama po ha u vrieme sastava
pojedinih gospodarstvenih osnova i rezultat te uzporedbe dovesti u vezu sa drvnom
gromadom, koja se na istoj jedinici površine godišnje izkoristila.


Kod sastava pojedine gospodarstvene osnove ustanovljene su po ha ove prosječne
drvne gromade:


Gospodarstvene Procjenjena Srednja Razlika između pojedine prosječne
osnove sastavprosječna
drvna vriednost i srednje vr4ednosti
ljene godine: gromada
m´ m´ m" u postotku


1882 293 . +10 + 3.5
1908 269 283 —14 —4.9
1937 287 — 4 —1.


O izkorištenim drvnim gromadama za godine 1904.—1908. nema podataka, dok
su za ostala vremenska razdoblja sabrani približno točni ovi podatci:


Za vrieme od izkorišteno
godine m´


1882. do 1891. 339168
1892. „ 1903. 237826
1909. „ 1918. 150445
1919. „ 1937. 532253


Ukupno za 51 godinu 1,259692 m´´


Na osnovu tih podataka može se zaključiti, da se za vrieme od 1882. do 1937.
prosječno godišnje izkorištavalo oko 24.700 m" ili po ha 2,77 m^.


U predpostavci, da su procjene drvnih gromada god. 1882. i 1937. izvršene sa
približno jednakom točnošću, to se iz činjenice — što je razlika prosječne drvne
gromade po ha prve i posljednje procjene minimalna — može zaključiti, da se ;zkorištavao
samo prirast. Uzme li se pak, da je taj prirast zaista iznašao samo oko
2,77 m" po ha, onda se ovakovim rezultatom gospodarenja, pogotovo ako uz to
uzmemo u obzir i današnje stanje tih sastojina ne možemo zadovoljiti. Održavanjem
drvne gromade na stalnoj visini uz tako minimalni prirast nije postignuta svrha
gospodarenja. To bi vriedilo i za slučaj kada bi taj prirast u stvari iznašao i 3 do
4 m´ po ha.


Ova konstatacija odgovara i konkretnom stanju tih sastojina. Izvoznim putevima
bliže sastojine, koje su jače izkorištene imaju — zbog svojih zdravih stabala
i mjestimično dobar podmladak — intenzivan prirast, ali taj prirast nije zbog pre


12