DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1943 str. 11     <-- 11 -->        PDF

u tu se svrhu na grafikonima, koji predstavljaju sadašnju konkretnu drvnu
gromadu pojedinih debljinskih razreda grafičkim putem odredila ona drvna gromada,
koja treba da ostane nakon sječe u svakom debljinskom razredu. Iz razlike
drvnih gromada prije i poslije sječe dobiva se drvna gromada, koja se može izkoristiti
i to ne samo ukupna, nego i napose za svaki debljinski razred. Tako je
ujedno predočena i struktura etata t, j . dobila se etatna drvna gromada razvrstana
po debljinskim razredima. Iz postotnog odnosa drvne gromade određene za sječu i
ukupne drvne gromade ustanovljen je intenzitet sječe za svaki debljinski razred,
odjel kao i prosječno za čitavu gospodarsku jedinicu. Tako je ustanovljen prosječni
intenzitet sječe za gospodarsku jedinicu A — IGVo, a za gospodarsku jedinicu B


— 17«/o.
Grafikon drvne gromade, koja ima ostati na jedinici površine poslije sječe određen
je na osnovu izkustva, koje se postiglo sa uspješno provedenim priebornim
sječama u sličnim sastojinama.


Kao razlog što nije izvršeno nikakovo
izpitivanje zbiljnog sastojinskog prirasta
navada se nemogućnost, da se taj prirast
u neuređenim i nejednako starilm sastojinama
običnim dendrometrijskim metodama
pouzdano odredi. Uzpoređivanje,
pak, izkorištene drvne gromade ili one
određene za sječu sa prirastom ustanovljenim
pomoću nekih tabela, kako je to
učinjeno u uređajnom operatu te osnove
ne može dovesti do izpravnog zaključka,
pa se taj dio obrazloženja etata iz ovog
prikaza izostavlja.


Da se u sastojinama ne bi previše zahvatilo
t. j. , da se ne bi umanjila njezina
temeljna drvna zaliha uzela se kao kontrola:


1. dobiveni intenzitet sječe, koji ne
smije da prekorači izvjestnu granicu;
2. ukupna drvna zaliha, koja ne
smije da padne izpod ustanovljenog minimuma.
Na osnovu podataka dobivenih za pojedine
odjele izvršena je kalkulacija etata
za čitavu gospodarstvenu jedinicu A na
sliedeći način:


Radi obćeg ravnan ja i ocjene, koja SI. 5. Državna šumarija Ogulin, šumski predrvna
gromada kao prosječna minimalna djel Crna Kosa: Tipična slika mješovite jedrvna
gromada mora u ovoj gospodarstvelove
i bukove šume.
noj jedinici nakon sječe po ha ostati, uzeti Foto: Dr Z. Vajda
su iz skrižaljke napred navedenih uputstava ovi podatci:


Nadmorska visina Bukva Jela ili smreka
m
500—800
Minimalna drvna
dobar srednji
280 230
gromada poslije sječe po 1 ha za
loš dobar srednji
190 480 360
bonitet:
loš
290
800—1200 230 190 150 360 290 220
1200 i više 190 150 110 290 220 160


Uzevši, da od ukupne površine za sječu određenih sastojina u nadmorskoj visini
od 600—800 m odpada na srednji bonitet 0,3, a na loši 0,2 diela, a isto tako i
u nadmorskoj visini od 800—1200 m, te da se u tim sastojinama bukva prema jeli
odnosi kao 10 :12 onda minimalna drvna gromada nakon sječe po gornjoj skrižaljci
treba da iznaša:


/230.0,3^ -190 .0,5 + 150 .0,2/10 + /360. 0,3 + 290. 0,5 + 220


"^ = 250 m´


22"


9