DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1942 str. 55     <-- 55 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


t mo . MAKTIN IVIO


I>ne 30. rujna 1942. poginuo je nesretnim
slučajem naš dobri drug I n g. Martin I v 1 ć^
šumarski pristav u Zavidovićima. Teško na>s
se dojmila ta tužna viest, jer nas je pokojni


t ING. MARTIN IVIć


Marti n ostavio u naponu svoje snage i rađa,
a u času, kad nam je bio toliko potreban.


Pokojni Marti n rodio se 1902. g. u Sarajevu,
gdje je svršio nižu i srednju školu. Šumarstvo
je studirao na Poljodjelsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1930.


g. Iz onih vremena ostao nam je u živoj i
ugodnoj uspomeni. Poput većine njegovih kolega,
ko-ji su izišli iz malih službeničkih obitelji,
borio se i pokojni Marti n s raznim nedaćaiTia
života, ali s osobitom voljom i izdržijivošću.
Počeo je služiti kod Ravnateljstva šuma u
Sarajevu, gdje je duže vremena bio dnevničar.
Poslije toga bio je upravitelj šumarije u Jajcu,
Bajinoj Eašti i Han - Pijesku. God. 1940. premješten
u Ravnateljstvo šuma u Tuzli, odakle
je 1941. g. postavljen za upravitelja Prometne
uprave državne šumske željeznice u Zavidovićima.
Pokojni Marti n mnogo je volio i žrtvovao
se za svoje bosanske šume. U prometnoj
služlDi pokazao se u punoj visini. Kazne poteškoće,
koje su i ondje često iskrsavale, rješavao
je pokojni Marti n na op^5e zadovoljstvo. Svoj
položaj u prometnoj službi shvatio je veoma
zdušno. Nastojao je svim silama, da održi
željeznički promet na području spomenute
uprave, ma da su tome stajale na putu brojne
i teške zapreke. U nastojanju, da brzo obnovi
uništene mostove i popravi dielove razorene
pruge, stradao je tragičnim slučajem.. Dao je
svoj život u težnji, da pomogne ljudskim patnjama,
koje sO izazvane sadašnjim ratnim prilikama.


Pokojni Marti n bio je ne samo čestit
službenik nego i iskren drug i vjeran prijatelj.
Radi toga bio je od kolega osobito cijenjen i
voljen. I inače uživao je dobar glas. li pokojnom
M a r t i n u izgubili smo jednog vrlo
vriednog i odličnog suradnika, kojeg je resila
još jedna vrlina, a to je skromnost. Naša bol
za pokojnim M a r t i n o m tim je veća, što
s.no ga izgubili u času, kad se u šumarskoj
praksi podpuno izgradio, te kad je mogao najviše
da koristi našoj struci.


Učestvu-jemo u velikoj tuzi, koja je zadesila
njegovu suprugu i rodbinu, a pokojnom I n g.
Martin u Ivi ću neka je vječita slava!


»r. M. Axd6


ZAPISNI K
II. REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE KLUBA ŠUMAEA U BANJA LUCI, ODItŽANE
6. IX. 194^. sa slijedećim dnevnim redom:


1. Izvještaj tajnika
. 2. Izvještaj blagajnika
3.
Prijedlog za izmjene i- dopune Poslovnika
Kluba kao i prijedlozi za eventualne
izmjene i dopune Pravila HŠD, koji če
se staviti na glavnoj skupštini HšD
4.
Eventuaiije u savezu sa sazivanjem gi.
skup. HŠD
5. Eventualije.
Prisutni: 1. ing. Behmen; 2. ing. Bobkov;
3. P. BiUč; 4. ing. Gavran; 5. ing. Huša; 6. ing.
Kovačevlč; T. ing. Kovačić; 8. ing. Stjepanović;
9. ing. Tonkovič; 10. ing. Novković; 11. ing.
Panov; 12. ing. Sinicki; 13. ing. štimec; 14. ing/
Bujić; 15. ing. Jurič i 16. ing. Bulbegovlč.
Pošto nije bio prisutan dovoljan broj članova
predsjednik odgađa skupštinu na pola
sata.


Predsjednik otvara skupštinu u 10.35 sati
pozdravlja prisutne i predlaže za ovjerovitelja
zapisnika gg. ing. Bujica i ing. Sinickog, što
se prima. Zatim poziva tajnika da pročita svoj
izvještaj.


I. Izvještaj tajnika.
Kiub nije uobće obavješten o sazivu glavne
godišnje skupštine HŠD, ali su pojedini članovi
i Ravnateljstvo šuma primili obavjesti, da če
ta skupština održati na 14. IX. 1942. u Zagrebu.
Prema čl. 10. Poslovnika za klubove,
skupštine klubova imaju se održati mjesec dana
prije Glavne skupštine HŠD. Nadalje prije
održanja klubske skupštine dužan je Upravni
odbor Kluba obaviestiti HšD o sazivu istenjezinom dnevnom redu. Znači, da bi se ova
skupština imala održati sredinom kolovoza. To
se nije moglo provesti, ali je stoga upravni


327