DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1942 str. 52     <-- 52 -->        PDF

8-9/^


N A. S I e K A


tvornica tanina i paropila d. d.


ZAGREB, Marulićev trg 18.


Sve vrste tvrdog I m e Ico gr drva


PILANE: Đurđenovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Novoselec-Križ, Karlovac, Klenak,


Podgradci,


Tvornica tanina, parketa, bačava:
Impregnacija pragova i stupova:
Tv o rnica sanduka i IjuStene robe:


(H´cioccioro´jooaocffcgBomono«


K R N OI ] A


gospodarska i šumarska Industriia d. d.
0 Zagrebu


Heooococeoooooc


OGLASUJTE U


Zavidovići, Begovhan.


ĐURĐENOVAC
K AR D O V AC
PODGRADCI


K»iootKrjwooooooonrojocior.nQoooc


Uprava gospodarstva 1 šumarstva


NAŠICE, SLAVONIJA


Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


loooooooooooa


HRVATSKOM
ŠUMARSKOM LISTU


Državno šumsko veleobrfno poduzeće „Turopolie"


VrtiovCeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Pairna pilana u Turopolju I OJurntancu
Na skladištu ima veliku količinu potpuno suhe lirastove i ine građje
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860


Šumsko veleobrfno dioničarsko društvo u Belišću


proizvodi:


gorivo drvo, rezanu bukovu, jasenovu i slavonsku hrastovu gradju, željezničke pragove


i sve ostale šumske proizvode, parkete;
lirastov i kestenov ekstrakt za štavljenje kože ;
drveni (retorni) ugljen i „Likalit"-briket od drvenog ugljena, octenu kiselinu, metilalkohol,


forinaIdehyd, aceton, kao i sve ostale proizvode suhe destilacije drveta ;
sve vrsd kamena za gradnju cesta ;
ribe, (šarane, somove i smudjeve) iz vlastitih ribnjaka.


Poduzeće uposluje oko 5.000 hrvatskih radnika.