DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ante V e s e 11 ć, rač. knjigovodja X. č. r.
od Rš. u Gospiću, kod RŠ. u Travniku;


Ing. Julije H u t e r e r, šum. pristav X. č. r.
od šumarije u Han-Pijesku, kod RŠ. u Sarajevu;


Slavoljub L 1 s a c, rač. v. kontrolor VII. ć.


r.
od Rš. u Vinkovcima kod odjela za šumarstvo
MšR. u Zagrebu;
Josip S u b o t i ć, rač. pom,. knjigovodja


XI. č. r. od Rš. biv. brodske im. općine u
Vinkovcima
kod RŠ. u Novoj Gradiški;
Marija Matljević, rač. vježbenik XI. č.


r. od RŠ. u Gospiću, kod RŠ. u Novoj Gradiški;
Božena J u r a k, rač. vježbenik XI. č r. od
RŠ. u Novoj Gradiški, kod Rš. u Gospić;


Za
upravitelje šuma:
Ing. Vilim P i r š i ć, šum. upravitelj V. č.


r.
kod ravnateljstva šuma u Ogulinu;
Ing. Alfred Forkapić , šum. upravitelj
VI.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Travniku;
Ing. Josip M a r č i ć, šum. upravitelj VI. č.
r.
kod ravnateljstva šuma u Dubrovniku;
Ing. Josip J o z i ć, šum. upravitelj VI. č. r.
kod ravnateljstva šuma u Bjelovaru;
Ing. Gedomil Koludrović, v. d. šum.
upravitelj VI. č. r. kod ravnateljstva šuma
Omišu;


Ing. Ivan Rukavina, šum. upravitelj VI
č. r. kod ravnateljstva šuma u Zagrebu;
Ing. Josip M a h o V 1 i ć, šum. upravitelj VI.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Gospiću;
Ing. Rasim Bećlragić, šum. upravitelj


VI. č. r. kod ravnateljstva šuma u Sarajevu;
Ing. Stjepan Kušan , šum. upravitelj V.
ć. r. kod ravnateljstva šuma u Mostaru


vi, č. r. kod ravnateljstva šuma u Hrvatskoj
Mltrovici; "*´
Ing. Makso P i s c h e r, šum. upravitelj V.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Vinkovci;
Ing. Mehmed B a 1 i ć, šum. upravitelj VI.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Tuzli;
Ing. Vinko Plesa , v. d. šum. upravitelja
kod ravnateljstva šuma u Senju;


Ing. Dragutin Ton.ković, v. d. šum.
upravitelja kod ravnateljstva šuma u Banja
Luki;


Ing. Stjepan Š k o p a c, šum. upravitelj VI Ing. Borislav K o s a n o v i ć, š. vježbenik


č. r. kod ravnateljstva šuma u Novoj Gradišlt´ i´K. č. r. kod kot. oblasti Bos. Grahovu.


:y


Ing. Vjekoslav Strepački , šum. upraIng.
Dušan P o p o v i ć, šum. pristav VIII.


UPLATA ČLANARINE I UPISNINE ČLANOVA
U MJESECU SVIBNJU GODINE 1942.


Kedovitih članova:
Kuna 240.—: šerbetić Adolf, Zagreb; MihaIjević
Bartol, Karlovac; r
Kuna 140.—: Susteršić Janko, Lokve ;V
Kuna 120.—: Prelesnik Heliodor^ Makarska;
Marčlć Josip, Dubrovnik;
Kuna 100.—: Stanjkovič Maks, Tesllć; Gjukić
Dušan, Sarajevo; Brnjas Dragutin, Zagreb;


Iz Sarajeva:
Kuna 100.—: Bećlragić Rasim, Balonek
Ii´ranjo, Knežević Milan, Ravnlk Franjo, Lastrić
Dragutin, Jurković Fabljan, šlander Jo-
ža, Lovrlć Ante, Petrović Franjo, Djapić Dragutin^
Jelača Vladimir, Galuška Stefan, Katić
Antun, Skripko Vasllije, Sgerm Franjo, Urba-


Umirovljeni su:


Ing. Dušan J a s i ć, š. upravitelj VI. č. r. J


kod RS b. slunjske im. opć. u Karlovcu;
Ing. Vilim V i d m a r, š. savjetnik VI. č. r. V
Ing. Omer K a j t a z, š. savjetnik VI. č. r.


kod RŠ u Banjaluci;
Ing. Franjo B a 1 o n e k, š. savjetnik VI. č.


r. kod RŠ u Sarajevu.
Zahvalili se na drž. službi:


Ing. Branko D ž e p i n a, š. v. pristav VIII.
č. r. kod drž. šum. manipulacije u Bos. Novom;
Ljerka R e j c, manipul. vježbenik XII. č. r.
kod RŠ u Zagrebu;
Mira W e r d u n g, vježbenik XI. č. r. kod
RŠ. u Zagrebu.


Prestanak državne službe:
Ing. Ratimir Knežević , šum. vježbenik


X. č. r. kod ravnateljstva šuma u Sarajevu,
pošto je pozvan na odsluženje domobranske
djelatne službe;
Krunoslav V a r g a, rač. vježbenik XI. č r.
kod RŠ. biv. križevačke im. opć. u Bjelovaru;


Odpušteni su iz drž. službe:
Ing. Ljudevit P a t a k y, š. vježbenik X. č.


r.
kod kot. oblasti u Pakracu;
Ing. Ivan R a d e t i ć, š. vježbenik X. č. r.
kod RŠ biv. đurđevačke im. opć. u Bjelovaru
Ing. Aleksander S r đ i ć, š. v. pristav IX ijCyV^
ć. r. kod R S U Novoj Gradiški;


grupe kod RŠ. u Sarajevu;
Ing. Ilija Martinović, šum. vježbenik


VIII.
grupe kod drž. šumarije u Bileću;
Ing. Slobodan P e t r o v i ć, šum. vježbenik
VIII. grupe kod drž. šumarije u Ilidži;
Ing. Ivan Kršćanović, šum. pristav X.
č. r. kod Rš. u Ogulinu, s danom 16. travnja
1942. jer je toga dana kao izdajnik poginuo
u Jezeranima;


Ing. Bogdan D e r e t a, šum. vježbenik X
č. r. kod RŠ. u Gospiću.


novski AlbX Šerbetić Adolf, Pašallć Julije, A žežellć Josip, Reihercer Krešimir, Schank Johan.
Bura Dimitrije, Stajduhar Franjo, Perčić
Mirko, Hasandedić šemsudin, Isajev Ivan, Llplčanin
Mijo, Ljubović Hijadet, Jančik Jaromlr,
Mijić Ante, svi iz Sarajeva ; Lullć Stjepan,
Velika Gorica; Schram Zdenko, Sokolovac;


Kuna 80.—: Knežević Ratimir, Ježić Miroslav,
Humo Salih, svi iz Sarajeva; Jasić Dušan,
šubat Antun, Lukačić Petar, svi iz Karlovca;
Smllaj Ivan, Bucalić Janko, Res-Koretić
Vladimir, Jelenčić Vladdslav, Cenić Ante, Jelenčlć
Ivo, Vilček Emanuel, Bastjančlć Ivo,
Turković Karlo, Valentlć Emest, svi Iz Vinkovaca;
Čuvaj Josip, SI. Brod; Jindra Branko,
Trnjani; Gorupić Pero, St. Mikanovci; Žukina


220