DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 54     <-- 54 -->        PDF

.. . . ... . S OJ
cr>
>
s
n
>
sr
^
-! na
r/l
d
^ s; e ^ s- g- g-K-"« S A sr § S H
<
> DO
MM«
s o ^
p .
" STsr´sr´ ^
^ » ^ S B
MMCJMi-´i-´r´
^5«^3O^0^-´M
´^
a>
Q}
3 K<: 03 toNit-´Mt-´i-´´´Ji
I
I
I
o
B
a.
s
C
w
M
"i
0
3
OJ
w-
OJ
os o>
T
OJ
05
OJ
02
03
J
rf^mi-LO-JOO00 0 03O rf»-00
oo oII III Ih^

03Otoo1h^
1^
03otoOI I
"dl
O
o
oO
o11
Ol
O0
O
o
o
1to
OlO
o
o o
OI^
^^
t^^t ^
ojoojČD
C O <1 OJ
o o o 1^
02
o
Ol
1

<>
03 o
Ol
>-i ^5
ECtf^i-^OJl-». Ol
p30jp3pjp3_oa>^ OJ
t-toOi 00 O *^ INJ 00 CT CO
Ol i>s o OJ 1*
to te co 03 OJ *- 05 CD 05 tf>. 1
OlOtOOJ^OJ O 1
S^
>K Ol pi OJ
00 ´
*» CO
CO to
1 1
Ol
o
o
00 i(^

1
o
B
ta o
< s re
3
3fii
e
3D
a-
B
3
cr
75
BS
a
r
o
a
N
ffi
a
>
<
>
ffi
1
»
u
o
(Cl
c
3
P)
w o . to
O
c
CM
p ^ «! «90)
tt
s
o «»
9 o
0)
B.´g´
7KB30)
P"


212
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Stanje imovine i zaklada
Hrvatskog Šumarskog Društva koncem god. 1941.


Vrijednost

IM


Predme t koncem god. koncem god. Opaska
1940. 1941.


Kuna b. Kuna 1 b.


A. Stanje imovine:
I. Aktiv a
1 Blagajničko stanje u gotovom
1 783 ´SO 53 992
2 Blagajničko stanje u efektima . 291.465 54 446.849 —
3 Inventar: namještaj 18.680 — 18.680 -
56.000 — 67.340 —
40,000 -40.000 —
4 Nekretnina: ZgradaDom«
»šumarski
2.460.000 — 2,600.000 —
5 10.840 — 17.606 —
2,867.769 04 3,134.466 —
II. Pasiv a
Dug


III. Rekapitulacija
1 Ukupna aktiva 2,867.769 04 3,134,466 —
2


— — — —
čista imovina 31. XII. 1941. . . 2,367.760 04 3,134.466 —
Prema prošloj godini imovina je


veća za 266.696 MB


B. Stanje zaklada:
1 Prlpomoćna Koreškenjijeva zaklada
...... ... 207.467


2 Literarna Borošićeva zaklada . 2.526 64 3.227 88


U Zagrebu, 31. prosinca 1941.


Predsjednik: Blagajnik:
Ing. Ante Abramović, v. r. Oskar Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:


Milan Drnie, v. r. Ing. Halid Muftić, v. r.


213