DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PREGLEt)


ŠUMARSTVO I LOVSTVO NA IZLOŽBI OBLJETNICE NEZAVISNE DRŽAVE
HRVATSKE


Prva obljetnica Nezavisne Države Hrvatske
manifestirana je i posebnom izložbom. Iz
ložba je održana u dijelu prostorija Zagrebač
kog zbora, pa je i samo otvorenje bilo vezane
uz proljetni zbor, koji je trajao od 25. travnja
do 4. svibnja. Međutim izložba godišnjice bila
je produžena do 18. svibnja.


Uva manifestacija državne djelatnosti prve
godine Nezavisne Države Hrvatske izvršena je


izlaganjem pojedinih ministarstava. Sadržajno
i idejno pojedina ministarstva Iskoristila su
prema mogućnosti prikaza svoga rada, kojeg
su rezultati u prvoj godini često vrlo skromni.
Stoga je ova izložba imala značaj više promičbeni
nego dokumentarni pokazujući put, kojim
Nezavisna Država Hrvatska ide i kojim trebaju
ići svi Hrvati.


Zorno prikazivanje uspjeha jednogodišnjeg
rada naročito je teško, da ne kažemo nemo
guče, na području šumarstva. To je i razumljivo,
kad proizvodno vrijeme u šumarstvu iznosi
desetljeća, pa i preko jednog stoljeća, te se
bitni dio šumarstva t. j . uspjesi uzgojnih radova
i zaštite šuine može očekivati tek nakon
većeg broja godina. Stoga je izložba šumarstva
u okviru ove priredbe imala zadaću, da zorno
predoči povezanost našeg života sa šumom i
njezinom službom čovjeku »od kolijevke pa do
groba«.


šumarski dio izložbe, stisnut na svega nekoliko
četvornih metara osnovne površine, prikazao
je ukratko sva dobra, koje šuma daje.
Vidjeli smo sporedne proizvode (pašu, ljekovito
bilje, gljive i dr. plodove); bila je prikazana
nepcsradna upotreba drveta u svakodnevnom


životu i građa i sela (na pr. tkalački stan,
plug, bačve 1 dr.), kao i proizvodi suvremene
kemijske preradbe drveta (papir, suha destilacija,
tanin, tekstili): s dvije slike prikazana
je bila šuma u svojoj zaštitnoj funkciji, a nije
izostao ni lov.


Od izložbenog predmeta istaknuti je prikaz
rezanja naše najvrednije vrste — hrastovine —
na jednom kolutu, dok su estetska svojstva našiii


vrsta drveća prikazana u jednoj lepezi politiramh
furnirskih listova desetak vrsti; kemijsko
iskorištavanje drveta prikazano je modelima
tvornica, te već naprijed spomenutim proizvodima,
od kojih su najveću pažnju svrnuli
tekstil. Lovstvo je idejno prikazano fazanskim
parom, te igrom dviju lisica, a upotpvmjeno
originalnim umjetničkim slikama poznatog njemačkog
slikara divljači Gagerna (tetrijebov pi.
jev u praskozorju, lisica u zimskom krajobrazu
te srna u šumi). Blagotvoran utjecaj šume na
pojedini kraj, kao i razoran rad bujica u obešumljehom
kraju prikazani su akvarelima prof.


V. Šipeka, dok slika istog umjetnika guste
bukove šume, kroz čije se lišće poigravaju
sunčane zrake, trajne je umjetničke vrijednosti.
S nekoliko uzrečica o šumi i lovu, s po dva
grafikona uspio je režiser šumarskog dijela
izložbe Ing. I. Ceović_ dobro iskoristiti raspo(^-^<
rjloživi prostor. Samo taj prostor bio je vrlo
malen prema značaju šumarstva, a što je najvažnije
nerazmjeran spram prostora, kojeg su
imale na raspolaganju druge grane državne
djelatnosti. Da spomenemo na pr. samo seljačko
gospodarstvo, koje je raspolagalo s prostorom
devet puta većim nego šumarstvo!
203