DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 30     <-- 30 -->        PDF

u prijavi nepotrebno će se precrtati. Isprave
molbi priložene imadu biti biljegovane
kao prilozi sa biljegom od 5.— Kn u koliko
već prije nijesu biljegovani sa veCim iznosom
osim priloga pod 3. U koliko se ne prilažu izvornici
isprava, prepisi moraju biti ovjerov-


Ijeni po kotarskom sudu. Isprave na tuđim
jezicima imadu se priložiti u izvorniku, ovjerovljenom
prepisu izvornika kao i ovjerovljenom
prijevodu po zakletom sudskom tumaču
dotičnog jezika. Fotografija za legitimaciju
neka bude veličine 6X 9 cm.


J
POPIS OVLAŠTENIH ŠUMARSKIH INZiNJERA


Međukomorski odbor hrvatskih inženjerskih Klemenčić Ing. Ivan, Oštrelj;
komora izdao je Popis i brojidbu ovlaštenih Kolibaš Ing. Rudolf, Zagreb;
inženjera u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U Kučić Ing. Vilim, Skrad;


tom popisu kao ovlašteni šumarski inženjeri
iV J´b upisani su:


Asančaić Ing. Ivan, Đakovo; / < ,
Banin Ing. Vladimir, Potoci;/ / N´^´´
Belov Ing. Dimitrije, Našice; \/
Ebenhoh Ing. Ivan, Ilok;
Ficko Ing. Dragutin, Trnava kod Đakova;
Jošovec Ing. Adolf, Zagreb;
Juvančić Ing. Ivan, Belišće;
Kajfež Ing. Dragutin, Zagreb;


OBAVIJEST


Tvrdo uvezana potpuna godišta Šumarskog lista od 1877. do 1940. godine, kao i posebni)!
raznih 25 godišta Šumarskog lista uz povoljnu cijenu prodaje


Dragutin Hradil, šum. savjetnik u m. Zagreb, Savska cesta 10. II. kat,


gdje se ova godišta mogu i pogledati.


PROMJENE U SLUŽBI


Imenovanja:
Tomislav Rukavina , podšumar I. razr.


VIII. č. r. od odjela za šumarstvo MSR. U ZaIng.
Stanislav Cvek, šum. inžinjer, za


grebu, kod RDS. u Vinkovcima;


vježbenika kod RDS. u Gospiću; /


Ing. Ivan V a r o v i ć, v. š. pristav IX. č. r.
Ing. Franjo S e n i č a r, šum. inžinjer, p^-j l3i od drž. š. u Bos. Dubici, za upravitelja drž. š.


vježbenika kod RS. b. i. o. Nova GradiškavV´V
Ing. Vladimir M u t a k, šum. inžinjer za
vježbenika kod RDŠ. u Zagrebu.


Ljerka R e j c, đak trg. škole u Daruvaru,
za manipul. vježb. od XII. č. r. kod R S U Zagrebu
;


Ankica Drvodelić, dočinovnik III. r. za
man. p. vježb. od XII. č. r. kod Odjela za šumarstvo
MS R U Zagrebu;


Jelena C a t i p o v i ć, nadničar, za manip.
vježb. od XII. č. r. kod Odjela za šumarstvo
MS R u Zagrebu;


Mustafa C o k i ć, za man. vježb. od XII. č.


r. kod prometne uprave drž. željeznica u Zavidoviću.
Premješteni:


Ing. Nikola 2 i r o m s k i, šum. viši pristav y


^^


IX. č. r. od RS. b. i. o. Otočac, kod RS. b. i. oV
^


Đurđevačke u Bjelovaru;
Ing. Jaromir Jančik , šum. vježbenik od
drž. š. u Višegradu, kod drž. š. u Brčkom;
Ing. Luka P o d u j e, šum. vježbenik od kot.
oblasti u Ivancu, za upravitelja drž. š. u Novom
Vinodolu;
Ing. Pavao J u r i ć, šum. vježbenik od RS.
u Tuzli, za grad. izvjestitelja kod RDS. u Banja
Luki;


Najman Ing. Georgije, Drvar; ´06
Panov Ing. Aleksandar, Banja Luka; v´
Pavlić Ing. Ante, Zagreb; .,.
Protoklitov Ing. Nikolaj, Belišće; \/>´"´ ´
Rohr Ing. Petar, Našice;
Rukavina Ing. Branko, Pakrac;
Samide Ing. Josip, Valpovo;
Sulimanović Ing. Drago, Zagreb;
Sišlov Ing. Đorđe, Srnetica;-^ ´Iv/fć
Stefović Ing. Josip, Križevci;


/) 0 Wunđszani Ing, Aleksandar, Zagreb.


u
Bugojnu.


Ing. Viktor R ž e h a k, šum. vježbenik od
šumarije u Rujevcu za upravitelja drž. šumarije
u Otočcu;


Ing. Ivan Bastijančić, šum. vježbenik


X. č. r. od drž. šumarije u Kosinju, za š. v.
istog čin. razreda kod ravnateljstva šuma b. i.
o.
u Vinkovcima;
Zdenko Zelenko , manipul. vježb. drž. šumarije
Zvornik, za š. povjerenika IX. č. r. 1.
stupnja kod RS u Tuzli.


Promaknuti su:


Josip Cezner, šum.-pravni odsječni savjetnik
VI. č. r. kod R S U Banjoj Luci, za
šum.-prav. odsj. savjetnika V. č. r. 1. plaćevnog
stupnja kod istog ravnateljstva.


Zahvalili se na drž. službi:


Branimir Lončar , rač. pom. knjigovođa


XI. čin. r. kod odjela za šumarstvo MSR. u Zagrebu;
\ik
Ing. Igor V j a t k i n, šum. v. pristav kod
RDS. u Banja Luci;


.^


Ing. Josip Miihlstein, šum. vježbenikw- , ^
kod RDS. u Gospiću. \1 -


Oton ing. Susteršić, šum. viši pristav


IX. č. r. 1. stupnja kod RS u Sarajevu. ^f ´^ \r\
156